CN8 / NC8 - 2023 20 CN8 / NC8 - 2023 - NL 22

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 21
DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

21.01 Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van mat√© en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van mat√©; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan    
extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie    
extracten, essences en concentraten 2101 11 00  
preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie    
preparaten op basis van extracten, essences of concentraten van koffie 2101 12 92  
andere 2101 12 98  
extracten, essences en concentraten, van thee of van mat√© en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van mat√©    
extracten, essences en concentraten 2101 20 20  
preparaten    
op basis van extracten, essences en concentraten, van thee of van mat√© 2101 20 92  
andere 2101 20 98  
gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan    
gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten    
gebrande cichorei 2101 30 11  
andere 2101 30 19  
extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en van andere gebrande koffiesurrogaten    
van gebrande cichorei 2101 30 91  
andere 2101 30 99  
21.02 Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post¬†3002); samengesteld bakpoeder    
levende gist    
reinculturen van gist 2102 10 10  
bakkersgist    
gedroogd 2102 10 31  
andere 2102 10 39  
andere 2102 10 90  
inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood    
inactieve gist    
in tabletten, in blokken of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1¬†kg 2102 20 11  
andere 2102 20 19  
andere 2102 20 90  
samengesteld bakpoeder 2102 30 00  
21.03 Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd    
sojasaus 2103 10 00  
tomatenketchup en andere tomatensausen 2103 20 00  
mosterdmeel en bereide mosterd    
mosterdmeel 2103 30 10  
bereide mosterd 2103 30 90  
andere    
mangochutney, vloeibaar 2103 90 10  
aromatische bitters met een alcoholvolumegehalte van 44,2 of meer doch niet meer dan 49,2¬†%¬†vol, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 6¬†gewichtspercenten gentianine, kruiden en diverse ingredi√ęnten en met een suikergehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10¬†gewichtspercenten, in verpakkingen met een inhoudsruimte van niet meer dan 0,5¬†l 2103 90 30 (l a)
andere 2103 90 90  
21.04 Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie    
preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon 2104 10 00  
samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie 2104 20 00  
21.05 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend    
geen of minder dan 3¬†gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend 2105 00 10  
met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen    
van 3 of meer doch minder dan 7¬†gewichtspercenten 2105 00 91  
van 7 of meer gewichtspercenten 2105 00 99  
21.06 Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen    
prote√Įneconcentraten en getextureerde prote√Įnestoffen    
bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5¬†gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5¬†gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5¬†gewichtspercenten glucose of zetmeel 2106 10 20  
andere 2106 10 80  
andere    
samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken 2106 90 20 (l a)
suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen    
isoglucose 2106 90 30  
andere    
van lactose 2106 90 51  
van glucose en van maltodextrine 2106 90 55  
andere 2106 90 59  
andere    
bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5¬†gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5¬†gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5¬†gewichtspercenten glucose of zetmeel 2106 90 92  
andere 2106 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.