CN8 / NC8 - 2023 33 CN8 / NC8 - 2023 - NL 35

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 34
ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETSEN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS

34.01 Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, ook indien zeep bevattend; voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een cr√®me, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, ge√Įmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia    
zeep, organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, ge√Įmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia    
voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daaronder begrepen) 3401 11 00  
andere 3401 19 00  
zeep in andere vormen    
vlokken, schilfers, korrels of poeder 3401 20 10  
andere 3401 20 90  
voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een cr√®me, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein 3401 30 00  
34.02 Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij post¬†3401    
anionische organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein    
lineair alkylbenzeensulfonzuren en zouten daarvan 3402 31 00  
andere    
waterige oplossingen bevattende 30 of meer doch niet meer dan 50¬†gewichtspercenten dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfonaat)] 3402 39 10  
andere 3402 39 90  
andere organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein    
kationische 3402 41 00  
niet-ionische 3402 42 00  
andere 3402 49 00  
bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein    
tensioactieve bereidingen 3402 50 10  
was- en reinigingsmiddelen 3402 50 90  
andere    
tensioactieve bereidingen 3402 90 10  
was- en reinigingsmiddelen 3402 90 90  
34.03 Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oli√ęn van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen    
bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen    
preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen 3403 11 00  
andere    
bevattende 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, waarvan het karakter niet door deze olie wordt bepaald 3403 19 10  
smeermiddelen met een biogebaseerd koolstofgehalte van ten minste 25 massapercenten die biologisch afbreekbaar zijn op een niveau van ten minste 60¬†gewichtspercenten 3403 19 20  
andere 3403 19 80  
andere    
preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen 3403 91 00  
andere 3403 99 00  
34.04 Kunstwas en bereide was    
van poly(oxyethyleen) (polyethyleenglycol) 3404 20 00  
andere 3404 90 00  
34.05 Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserie√ęn, glas of metaal, schuurpasta's en -poeders en dergelijke preparaten (ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van gebonden textielvlies, van kunststof of rubber met celstructuur, ge√Įmpregneerd of bedekt met deze preparaten), andere dan de was bedoeld bij post¬†3404    
schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder 3405 10 00  
boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meubelen, houten vloeren en ander houtwerk 3405 20 00  
poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserie√ęn, andere dan poetsmiddelen voor metalen 3405 30 00  
schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen 3405 40 00  
andere    
poetsmiddelen voor metalen 3405 90 10  
andere 3405 90 90  
34.06 Kaarsen en dergelijke artikelen 3406 00 00  
34.07 Modelleerpasta's, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten, in assortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in plaat-, staaf- of hoefijzervorm of in dergelijke vormen (bijvoorbeeld bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrand gips 3407 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.