CN8 / NC8 - 2023 65 CN8 / NC8 - 2023 - NL 67

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 66
PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN

66.01 Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)    
tuinparasols en dergelijke artikelen 6601 10 00 (PCE)
andere    
met telescopische stok of naald 6601 91 00 (PCE)
andere    
met een overtrek van weefsel van textielstoffen 6601 99 20 (PCE)
andere 6601 99 90 (PCE)
66.02 Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen 6602 00 00  
66.03 Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij de posten¬†6601 en 6602    
gemonteerde geraamten voor paraplu's of voor parasols, ook indien voorzien van stok of naald, al dan niet met knop of handvat 6603 20 00  
andere    
handvatten en knoppen 6603 90 10  
andere 6603 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.