CN8 / NC8 - 2023 80 CN8 / NC8 - 2023 - NL 82

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 81
ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN

81.01 Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
poeder 8101 10 00  
andere    
ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 8101 94 00  
draad 8101 96 00  
resten en afval 8101 97 00  
andere    
staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 8101 99 10  
andere 8101 99 90  
81.02 Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
poeder 8102 10 00  
andere    
ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 8102 94 00  
staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 8102 95 00  
draad 8102 96 00  
resten en afval 8102 97 00  
andere 8102 99 00  
81.03 Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; poeder 8103 20 00  
resten en afval 8103 30 00  
andere    
smeltkroezen 8103 91 00  
andere    
staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, draad, platen, bladen en strippen 8103 99 10  
andere 8103 99 90  
81.04 Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
ruw magnesium    
bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium 8104 11 00  
ander 8104 19 00  
resten en afval 8104 20 00  
draaisel en korrels, gekalibreerd; poeder 8104 30 00  
andere 8104 90 00  
81.05 Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; ruw kobalt; poeder 8105 20 00  
resten en afval 8105 30 00  
andere 8105 90 00  
81.06 Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
bevattende meer dan 99,99 gewichtspercenten bismut    
ruw bismut; resten en afval; poeder 8106 10 10  
andere 8106 10 90  
andere    
ruw bismut; resten en afval; poeder 8106 90 10  
andere 8106 90 90  
81.08 Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
ruw titaan; poeder 8108 20 00  
resten en afval 8108 30 00  
andere    
staven, profielen en draad 8108 90 30  
platen, bladen en strippen 8108 90 50  
buizen en pijpen 8108 90 60  
andere 8108 90 90  
81.09 Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
ruw zirkonium; poeder    
bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium 8109 21 00  
andere 8109 29 00  
resten en afval    
bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium 8109 31 00  
andere 8109 39 00  
andere    
bevattende minder dan 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen zirkonium 8109 91 00  
andere 8109 99 00  
81.10 Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
ruw antimoon; poeder 8110 10 00  
resten en afval 8110 20 00  
andere 8110 90 00  
81.11 Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
ruw mangaan; resten en afval; poeder    
ruw mangaan; poeder 8111 00 11  
resten en afval 8111 00 19  
andere 8111 00 90  
81.12 Beryllium, chroom, hafnium (celtium), rhenium, thallium, cadmium, germanium, vanadium, gallium, indium en niobium (columbium), alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder begrepen    
beryllium    
ruw; poeder 8112 12 00  
resten en afval 8112 13 00  
andere 8112 19 00  
chroom    
ruw; poeder    
legeringen, die meer dan 10 gewichtspercenten nikkel bevatten 8112 21 10  
andere 8112 21 90  
resten en afval 8112 22 00  
andere 8112 29 00  
hafnium    
ruw; resten en afval; poeder 8112 31 00  
andere 8112 39 00  
rhenium    
ruw; resten en afval; poeder    
resten en afval 8112 41 10  
andere 8112 41 90  
andere 8112 49 00  
thallium    
ruw; poeder 8112 51 00  
resten en afval 8112 52 00  
andere 8112 59 00  
cadmium    
resten en afval 8112 61 00  
andere    
ruw cadmium; poeder 8112 69 10  
andere 8112 69 90  
andere    
ruw; resten en afval; poeder    
resten en afval 8112 92 21  
andere    
niobium (columbium) 8112 92 40  
indium 8112 92 81  
gallium 8112 92 89  
vanadium 8112 92 91  
germanium 8112 92 95  
andere    
germanium 8112 99 40  
niobium (columbium) 8112 99 50  
gallium; indium; vanadium 8112 99 70  
81.13 Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen    
ruw 8113 00 20  
resten en afval 8113 00 40  
andere 8113 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.