CN8 / NC8 - 2023 92 CN8 / NC8 - 2023 - NL 94

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 93
WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

93.01 Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wapens    
artilleriestukken (bijvoorbeeld kanonnen, houwitsers en mortieren) 9301 10 00 (PCE)
raketwerpers; vlammenwerpers; granaatwerpers; torpedolanceerbuizen en dergelijke lanceerbuizen 9301 20 00 (PCE)
andere 9301 90 00 (PCE)
93.02 Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten 9303 en 9304 9302 00 00 (PCE)
93.03 Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt (bijvoorbeeld geweren en karabijnen voor het jagen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen, pistolen voor lichtgranaten en andere toestellen uitsluitend vervaardigd voor het afvuren van waarschuwingsgranaten, pistolen en revolvers voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, lijnwerptoestellen)    
vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen 9303 10 00 (PCE)
andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport, voorzien van ten minste een gladde loop    
met een gladde loop 9303 20 10 (PCE)
andere 9303 20 95 (PCE)
andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport 9303 30 00 (PCE)
andere 9303 90 00 (PCE)
93.04 Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, werkend met veer, perslucht of gas), andere dan bedoeld bij post 9307 9304 00 00 (PCE)
93.05 Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten 9301 tot en met 9304    
van revolvers of van pistolen 9305 10 00  
van geweren of van karabijnen, bedoeld bij post 9303 9305 20 00  
andere    
van oorlogswapens bedoeld bij post 9301 9305 91 00  
andere 9305 99 00  
93.06 Bommen, granaten, torpedo's, mijnen, raketten, patronen en andere munitie en projectielen, alsmede delen daarvan, hagel en proppen voor patronen daaronder begrepen    
patronen voor geweren of voor karabijnen met gladde loop, alsmede delen daarvan; kogeltjes voor met perslucht werkende geweren of karabijnen    
patronen 9306 21 00 (100)
andere 9306 29 00  
andere patronen en delen daarvan    
voor revolvers en pistolen, bedoeld bij post 9302 of voor machinepistolen bedoeld bij post 9301 9306 30 10  
andere    
voor oorlogsdoeleinden 9306 30 30  
andere 9306 30 90  
andere    
voor oorlogsdoeleinden 9306 90 10  
andere 9306 90 90  
93.07 Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan en scheden daarvoor 9307 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.