CN8 / NC8 - 2023 03 CN8 / NC8 - 2023 - PL 05

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽4
PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MI脫D NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZ臉CEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEW艁膭CZONE

04.01 Mleko i 艣mietana, niezag臋szczone ani niezawieraj膮ce dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 1聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2聽litr贸w 0401 10 10  
Pozosta艂e 0401 10 90  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 1聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 6聽% masy    
Nieprzekraczaj膮cej 3聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2聽litr贸w 0401 20 11  
Pozosta艂e 0401 20 19  
Przekraczaj膮cej 3聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2聽litr贸w 0401 20 91  
Pozosta艂e 0401 20 99  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 6聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 10聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2聽litr贸w 0401 40 10  
Pozosta艂e 0401 40 90  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 10聽% masy    
Nieprzekraczaj膮cej 21聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2聽litr贸w 0401 50 11  
Pozosta艂e 0401 50 19  
Przekraczaj膮cej 21聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 45聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2聽litr贸w 0401 50 31  
Pozosta艂e 0401 50 39  
Przekraczaj膮cej 45聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2聽litr贸w 0401 50 91  
Pozosta艂e 0401 50 99  
04.02 Mleko i 艣mietana, zag臋szczone lub zawieraj膮ce dodatek cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego    
W proszku, granulkach lub w innej sta艂ej postaci, o zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy    
Niezawieraj膮ce dodatku cukru ani innego 艣rodka s艂odz膮cego    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 10 11  
Pozosta艂e 0402 10 19  
Pozosta艂e    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 10 91  
Pozosta艂e 0402 10 99  
W proszku, granulkach lub w innej sta艂ej postaci, o zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 1,5聽% masy    
Niezawieraj膮ce dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 21 11  
Pozosta艂e 0402 21 18  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 27聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 21 91  
Pozosta艂e 0402 21 99  
Pozosta艂e    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy    
Mleko specjalne dla niemowl膮t, w hermetycznie zamkni臋tych pojemnikach, o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 500聽g i o zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 10聽% masy 0402 29 11  
Pozosta艂e    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 29 15  
Pozosta艂e 0402 29 19  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 27聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 29 91  
Pozosta艂e 0402 29 99  
Pozosta艂e    
Niezawieraj膮ce dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 8聽% masy 0402 91 10  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 8聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 10聽% masy 0402 91 30  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 10聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 45聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 91 51  
Pozosta艂e 0402 91 59  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 45聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 91 91  
Pozosta艂e 0402 91 99  
Pozosta艂e    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 9,5聽% masy 0402 99 10  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 9,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 45聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 99 31  
Pozosta艂e 0402 99 39  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 45聽% masy    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 2,5聽kg 0402 99 91  
Pozosta艂e 0402 99 99  
04.03 Jogurt; ma艣lanka, mleko zsiad艂e i 艣mietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i 艣mietana, nawet zag臋szczone lub zawieraj膮ce dodatek cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego, lub aromatyzowane lub zawieraj膮ce dodatek owoc贸w, orzech贸w lub kakao    
Jogurt    
Niearomatyzowany ani niezawieraj膮cy dodatku owoc贸w, orzech贸w, kakao, czekolady, przypraw, kawy lub ekstraktu kawy, ro艣lin, cz臋艣ci ro艣lin, zb贸偶 lub wyrob贸w piekarniczych    
Niezawieraj膮cy dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 3聽% masy 0403 20 11  
Przekraczaj膮cej 3聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 20 13  
Przekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 20 19  
Pozosta艂y, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 3聽% masy 0403 20 31  
Przekraczaj膮cej 3聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 20 33  
Przekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 20 39  
Zawieraj膮cy dodatek czekolady, przypraw, kawy lub ekstraktu kawy, ro艣lin, cz臋艣ci ro艣lin, zb贸偶 lub wyrob贸w piekarniczych    
Zawieraj膮cy mniej ni偶 1,5 % masy t艂uszczu mleka, 5 % masy sacharozy (w艂膮cznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi 0403 20 41  
Pozosta艂e 0403 20 49  
Pozosta艂e, aromatyzowane lub zawieraj膮ce dodatek owoc贸w, orzech贸w lub kakao    
W proszku, granulkach lub w innej sta艂ej postaci, o zawarto艣ci t艂uszczu mlecznego    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0403 20 51  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0403 20 53  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0403 20 59  
Pozosta艂e, o zawarto艣ci t艂uszczu mlecznego    
Nieprzekraczaj膮cej 3聽% masy 0403 20 91  
Przekraczaj膮cej 3聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 20 93  
Przekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 20 99  
Pozosta艂e    
Niearomatyzowane ani niezawieraj膮ce dodatku owoc贸w, orzech贸w lub kakao    
W proszku, granulkach lub w innej sta艂ej postaci    
Niezawieraj膮ce dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0403 90 11  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0403 90 13  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0403 90 19  
Pozosta艂e, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0403 90 31  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0403 90 33  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0403 90 39  
Pozosta艂e    
Niezawieraj膮ce dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 3聽% masy 0403 90 51  
Przekraczaj膮cej 3聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 90 53  
Przekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 90 59  
Pozosta艂e, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 3聽% masy 0403 90 61  
Przekraczaj膮cej 3聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 90 63  
Przekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 90 69  
Aromatyzowane lub zawieraj膮ce dodatek owoc贸w, orzech贸w lub kakao    
W proszku, granulkach lub w innej sta艂ej postaci, o zawarto艣ci t艂uszczu mlecznego    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0403 90 71  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0403 90 73  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0403 90 79  
Pozosta艂e, o zawarto艣ci t艂uszczu mlecznego    
Nieprzekraczaj膮cej 3聽% masy 0403 90 91  
Przekraczaj膮cej 3聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 90 93  
Przekraczaj膮cej 6聽% masy 0403 90 99  
04.04 Serwatka, nawet zag臋szczona lub zawieraj膮ca dodatek cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego; produkty sk艂adaj膮ce si臋 ze sk艂adnik贸w naturalnego mleka, nawet zawieraj膮ce dodatek cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zag臋szczona lub zawieraj膮ca dodatek cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego    
W proszku, granulkach lub w innej sta艂ej postaci    
Niezawieraj膮ca dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego, o zawarto艣ci bia艂ka (zawarto艣膰 azotu聽脳聽6,38)    
Nieprzekraczaj膮cej 15聽% masy, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 10 02  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 04  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 06  
Przekraczaj膮cej 15聽% masy, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 10 12  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 14  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 16  
Pozosta艂e, o zawarto艣ci bia艂ka (zawarto艣膰 azotu 脳 6,38)    
Nieprzekraczaj膮cej 15聽% masy, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 10 26  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 28  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 32  
Przekraczaj膮cej 15聽% masy, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 10 34  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 36  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 38  
Pozosta艂a    
Niezawieraj膮ca dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego, o zawarto艣ci bia艂ka (zawarto艣膰 azotu聽脳聽6,38)    
Nieprzekraczaj膮cej 15聽% masy, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 10 48  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 52  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 54  
Przekraczaj膮cej 15聽% masy, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 10 56  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 58  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 62  
Pozosta艂a, o zawarto艣ci bia艂ka (zawarto艣膰 azotu聽脳聽6,38)    
Nieprzekraczaj膮cej 15聽% masy, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 10 72  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 74  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 76  
Przekraczaj膮cej 15聽% masy, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 10 78  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 82  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 10 84  
Pozosta艂e    
Niezawieraj膮ce dodatku cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 90 21  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 90 23  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 90 29  
Pozosta艂e, o zawarto艣ci t艂uszczu    
Nieprzekraczaj膮cej 1,5聽% masy 0404 90 81  
Przekraczaj膮cej 1,5聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 90 83  
Przekraczaj膮cej 27聽% masy 0404 90 89  
04.05 Mas艂o i pozosta艂e t艂uszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania    
Mas艂o    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 85聽% masy    
Mas艂o naturalne    
W bezpo艣rednich opakowaniach o zawarto艣ci netto nieprzekraczaj膮cej 1聽kg 0405 10 11  
Pozosta艂e 0405 10 19  
Mas艂o odtwarzane 0405 10 30  
Mas艂o z serwatki 0405 10 50  
Pozosta艂e 0405 10 90  
Produkty mleczarskie do smarowania    
O zawarto艣ci t艂uszczu 39聽% masy i wi臋kszej, ale mniejszej ni偶 60聽% masy 0405 20 10  
O zawarto艣ci t艂uszczu 60聽% masy i wi臋kszej, ale nieprzekraczaj膮cej 75聽% masy 0405 20 30  
O zawarto艣ci t艂uszczu wi臋kszej ni偶 75聽% masy, ale mniejszej ni偶 80聽% masy 0405 20 90  
Pozosta艂e    
O zawarto艣ci t艂uszczu 99,3聽% masy i wi臋kszej oraz o zawarto艣ci wody nieprzekraczaj膮cej 0,5聽% masy 0405 90 10  
Pozosta艂e 0405 90 90  
04.06 Ser i twar贸g    
Ser (niedojrzewaj膮cy lub niekonserwowany) 艣wie偶y, w艂膮cznie z serem serwatkowym i twar贸g    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 40聽% masy    
Mozzarella, nawet w p艂ynie 0406 10 30  
Pozosta艂y 0406 10 50  
Pozosta艂y 0406 10 80  
Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzaj贸w 0406 20 00  
Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany    
Do produkcji kt贸rego nie u偶yto innych ser贸w, jak Emmentaler, Gruy猫re i Appenzell i kt贸ry mo偶e zawiera膰 jako dodatek zio艂owy ser Glarus (znany jako Schabziger), pakowany do sprzeda偶y detalicznej, o zawarto艣ci t艂uszczu w suchej masie nieprzekraczaj膮cej 56聽% masy 0406 30 10  
Pozosta艂y    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 36聽% masy i o zawarto艣ci t艂uszczu w suchej masie    
Nieprzekraczaj膮cej 48聽% masy 0406 30 31  
Przekraczaj膮cej 48聽% masy 0406 30 39  
O zawarto艣ci t艂uszczu przekraczaj膮cej 36聽% masy 0406 30 90  
Ser z przerostami niebieskiej ple艣ni i pozosta艂y ser zawieraj膮cy przerosty otrzymywane z u偶yciem Penicillium roqueforti    
Roquefort 0406 40 10  
Gorgonzola 0406 40 50  
Pozosta艂y 0406 40 90  
Pozosta艂e sery    
Do przetworzenia (topienia) 0406 90 01  
Pozosta艂e    
Emmentaler 0406 90 13  
Gruy猫re, Sbrinz 0406 90 15  
Bergk盲se, Appenzell 0406 90 17  
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i T锚te de Moine 0406 90 18  
Cheddar 0406 90 21  
Edam 0406 90 23  
Tilsit 0406 90 25  
Kashkaval 0406 90 29  
Feta 0406 90 32  
Kefalo-Tyri 0406 90 35  
Finlandia 0406 90 37  
Jarlsberg 0406 90 39  
Pozosta艂e    
Ser z mleka owiec lub mleka bawo艂贸w, w pojemnikach zawieraj膮cych solank臋 lub w butelkach z owczej lub koziej sk贸ry 0406 90 50  
Pozosta艂e    
O zawarto艣ci t艂uszczu nieprzekraczaj膮cej 40聽% masy i o zawarto艣ci wody w substancji bezt艂uszczowej    
Nieprzekraczaj膮cej 47聽% masy    
Grana Padano, Parmigiano Reggiano 0406 90 61  
Fiore Sardo, Pecorino 0406 90 63  
Pozosta艂e 0406 90 69  
Przekraczaj膮cej 47聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 72聽% masy    
Provolone 0406 90 73  
Maasdam 0406 90 74  
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0406 90 75  
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams酶 0406 90 76  
Gouda 0406 90 78  
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 0406 90 79  
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 0406 90 81  
Camembert 0406 90 82  
Brie 0406 90 84  
Kefalograviera, Kasseri 0406 90 85  
Pozosta艂e sery, o zawarto艣ci wody w substancji bezt艂uszczowej    
Przekraczaj膮cej 47聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 52聽% masy 0406 90 86  
Przekraczaj膮cej 52聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 62聽% masy 0406 90 89  
Przekraczaj膮cej 62聽% masy, ale nieprzekraczaj膮cej 72聽% masy 0406 90 92  
Przekraczaj膮cej 72聽% masy 0406 90 93  
Pozosta艂e 0406 90 99  
04.07 Jaja ptasie w skorupkach, 艣wie偶e, zakonserwowane lub gotowane    
Zap艂odnione jaja do inkubacji    
Ptactwa z gatunku Gallus domesticus 0407 11 00 (PCE)
Pozosta艂e    
Drobiu, innego ni偶 ptactwa z gatunku Gallus domesticus    
Indycze lub g臋sie 0407 19 11 (PCE)
Pozosta艂e 0407 19 19 (PCE)
Pozosta艂e 0407 19 90 (PCE)
Pozosta艂e 艣wie偶e jaja    
Ptactwa z gatunku Gallus domesticus 0407 21 00 (100)
Pozosta艂e    
Drobiu, innego ni偶 ptactwa z gatunku Gallus domesticus 0407 29 10 (100)
Pozosta艂e 0407 29 90 (PCE)
Pozosta艂e    
Drobiu 0407 90 10 (100)
Pozosta艂e 0407 90 90 (PCE)
04.08 Jaja ptasie bez skorupek i 偶贸艂tka jaj, 艣wie偶e, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamro偶one lub inaczej zakonserwowane, nawet zawieraj膮ce dodatek cukru lub innego 艣rodka s艂odz膮cego    
呕贸艂tka jaj    
Suszone    
Nienadaj膮ce si臋 do spo偶ycia przez ludzi 0408 11 20  
Pozosta艂e 0408 11 80  
Pozosta艂e    
Nienadaj膮ce si臋 do spo偶ycia przez ludzi 0408 19 20  
Pozosta艂e    
Ciek艂e 0408 19 81  
Pozosta艂e, w艂膮cznie z zamro偶onymi 0408 19 89  
Pozosta艂e    
Suszone    
Nienadaj膮ce si臋 do spo偶ycia przez ludzi 0408 91 20  
Pozosta艂e 0408 91 80  
Pozosta艂e    
Nienadaj膮ce si臋 do spo偶ycia przez ludzi 0408 99 20  
Pozosta艂e 0408 99 80  
04.09 Mi贸d naturalny 0409 00 00  
04.10 Owady i pozosta艂e jadalne produkty pochodzenia zwierz臋cego, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
Owady    
艢wie偶e, sch艂odzone lub zamro偶one, inne ni偶 m膮ki i m膮czki 0410 10 10  
Pozosta艂e    
M膮ki i m膮czki 0410 10 91  
Pozosta艂e 0410 10 99  
Pozosta艂e 0410 90 00  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.