CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - PL 26

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽25
S脫L; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIA艁Y GIPSOWE, WAPNO I CEMENT

25.01 S贸l (w艂膮czaj膮c s贸l kuchenn膮 i s贸l denaturowan膮) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawieraj膮ca dodatek 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych zbrylaniu lub 艣rodk贸w zapewniaj膮cych dobr膮 sypko艣膰; woda morska    
Woda morska i roztwory soli 2501 00 10  
S贸l zwyczajna (w艂膮czaj膮c s贸l kuchenn膮 i s贸l denaturowan膮) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub z dodatkiem 艣rodk贸w zapobiegaj膮cych zbrylaniu lub 艣rodk贸w zapewniaj膮cych dobr膮 sypko艣膰    
Do przer贸bki chemicznej (oddzielenie Na od Cl) do produkcji pozosta艂ych produkt贸w 2501 00 31  
Pozosta艂e    
Denaturowane lub do cel贸w przemys艂owych (w艂膮cznie z oczyszczaniem), innych ni偶 konserwowanie lub przygotowanie artyku艂贸w spo偶ywczych dla ludzi i zwierz膮t 2501 00 51  
Pozosta艂e    
S贸l odpowiednia do spo偶ycia przez ludzi 2501 00 91  
Pozosta艂e 2501 00 99  
25.02 Piryty 偶elazowe niewypra偶one 2502 00 00  
25.03 Siarka wszystkich rodzaj贸w, inna ni偶 siarka sublimowana, str膮cona i koloidalna    
Siarka surowa lub nierafinowana 2503 00 10  
Pozosta艂a 2503 00 90  
25.04 Grafit naturalny    
W proszku lub p艂atkach 2504 10 00  
Pozosta艂y 2504 90 00  
25.05 Piaski naturalne wszystkich rodzaj贸w, nawet barwione, inne ni偶 piaski metalono艣ne obj臋te dzia艂em聽26    
Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe 2505 10 00  
Pozosta艂e 2505 90 00  
25.06 Kwarc (inny ni偶 piasek naturalny); kwarcyt, nawet wst臋pnie obrobiony lub tylko poci臋ty przez pi艂owanie lub inaczej, na bloki lub p艂yty o kszta艂cie prostok膮tnym (w艂膮czaj膮c kwadratowy)    
Kwarc 2506 10 00  
Kwarcyt 2506 20 00  
25.07 Kaolin i pozosta艂e gliny kaolinowe, nawet kalcynowane    
Kaolin 2507 00 20  
Pozosta艂e gliny kaolinowe 2507 00 80  
25.08 Pozosta艂e gliny (z wyj膮tkiem i艂贸w porowatych obj臋tych pozycj膮聽6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, nawet kalcynowane; mullit; ziemie szamotowe lub dynasowe    
Bentonit 2508 10 00  
Glina ogniotrwa艂a 2508 30 00  
Pozosta艂e gliny 2508 40 00  
Andaluzyt, cyjanit i sylimanit 2508 50 00  
Mullit 2508 60 00  
Ziemie szamotowe lub dynasowe 2508 70 00  
25.09 Kreda 2509 00 00  
25.10 Naturalne fosforany wapnia, naturalne fosforany glinu-wapnia i kreda fosforanowa    
Niemielone 2510 10 00  
Mielone 2510 20 00  
25.11 Naturalny siarczan baru (baryt); naturalny w臋glan baru (witeryt), nawet kalcynowany, inny ni偶 tlenek baru obj臋ty pozycj膮聽2816    
Naturalny siarczan baru (baryt) 2511 10 00  
Naturalny w臋glan baru (witeryt) 2511 20 00  
25.12 Krzemionkowe m膮czki kopalne (na przyk艂ad ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej g臋sto艣ci 1 lub mniejszej 2512 00 00  
25.13 Pumeks; szmergiel; naturalny korund, naturalny granat i pozosta艂e naturalne materia艂y 艣cierne, nawet poddane obr贸bce cieplnej    
Pumeks 2513 10 00  
Szmergiel, naturalny korund, naturalny granat i pozosta艂e naturalne materia艂y 艣cierne 2513 20 00  
25.14 艁upek, nawet wst臋pnie obrobiony lub tylko poci臋ty przez pi艂owanie lub inaczej na bloki lub p艂yty o kszta艂cie prostok膮tnym (w艂膮czaj膮c kwadratowy) 2514 00 00  
25.15 Marmur, trawertyn, ekausyna i pozosta艂e wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o pozornej g臋sto艣ci 2,5 lub wi臋kszej, oraz alabaster, nawet wst臋pnie obrobione lub tylko poci臋te, przez pi艂owanie lub inaczej, na bloki lub p艂yty o kszta艂cie prostok膮tnym (w艂膮czaj膮c kwadratowy)    
Marmur i trawertyn    
Surowy lub wst臋pnie obrobiony 2515 11 00  
Tylko poci臋ty przez pi艂owanie lub inaczej, na bloki lub p艂yty o kszta艂cie prostok膮tnym (w艂膮czaj膮c kwadratowy) 2515 12 00  
Ekausyna i pozosta艂e wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane; alabaster 2515 20 00  
25.16 Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozosta艂e kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wst臋pnie obrobione lub tylko poci臋te, przez pi艂owanie lub inaczej, na bloki lub p艂yty o kszta艂cie prostok膮tnym (w艂膮czaj膮c kwadratowy)    
Granit    
Surowy lub wst臋pnie obrobiony 2516 11 00  
Tylko poci臋ty przez pi艂owanie lub inaczej, na bloki lub p艂yty o kszta艂cie prostok膮tnym (w艂膮czaj膮c kwadratowy) 2516 12 00  
Piaskowiec 2516 20 00  
Pozosta艂e kamienie pomnikowe lub budowlane 2516 90 00  
25.17 Otoczaki, 偶wir, kamie艅 pokruszony lub roz艂upany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako t艂ucze艅 drogowy lub do podsypki tor贸w kolejowych lub inne kruszywo, gruby 偶wir i krzemie艅, nawet poddane obr贸bce cieplnej; makadam z 偶u偶la, popio艂贸w odlewniczych lub podobnych odpad贸w przemys艂owych, nawet zawieraj膮cy materia艂y wymienione w pierwszej cz臋艣ci pozycji; makadam smo艂owany; granulki, od艂amki i proszek kamieni obj臋tych pozycj膮聽2515 lub 2516, nawet poddane obr贸bce cieplnej    
Otoczaki, 偶wir, kamie艅 pokruszony lub roz艂upany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako t艂ucze艅 drogowy lub do podsypki tor贸w kolejowych lub inne kruszywa, gruby 偶wir i krzemie艅, nawet poddane obr贸bce cieplnej    
Otoczaki, gruby 偶wir i krzemie艅 2517 10 10  
Wapie艅, dolomit i pozosta艂e ska艂y wapienne, pokruszone lub roz艂upane 2517 10 20  
Pozosta艂e 2517 10 80  
Makadam z 偶u偶la, z popio艂贸w odlewniczych lub z podobnych odpad贸w przemys艂owych, nawet zawieraj膮cy materia艂y podane w podpozycji聽251710 2517 20 00  
Makadam smo艂owany 2517 30 00  
Granulki, od艂amki i proszek kamieni obj臋tych pozycj膮聽2515 lub 2516, nawet poddane obr贸bce cieplnej    
Z marmuru 2517 41 00  
Pozosta艂e 2517 49 00  
25.18 Dolomit, nawet kalcynowany lub spiekany, w艂膮czaj膮c dolomit wst臋pnie obrobiony lub tylko poci臋ty przez pi艂owanie lub inaczej, na bloki lub p艂yty o聽kszta艂cie prostok膮tnym (w艂膮czaj膮c kwadratowy)    
Dolomit niekalcynowany ani niespiekany 2518 10 00  
Dolomit kalcynowany lub spiekany 2518 20 00  
25.19 Naturalny w臋glan magnezu (magnezyt); magnezja topiona; magnezja ca艂kowicie wypalona (spiekana), nawet zawieraj膮ca ma艂e ilo艣ci innych tlenk贸w dodanych przed spiekaniem; pozosta艂y tlenek magnezu, nawet czysty    
Naturalny w臋glan magnezu (magnezyt) 2519 10 00  
Pozosta艂e    
Tlenek magnezu, inny ni偶 kalcynowany naturalny w臋glan magnezu 2519 90 10  
Magnezja ca艂kowicie wypalona (spiekana) 2519 90 30  
Pozosta艂e 2519 90 90  
25.20 Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (sk艂adaj膮ce si臋 z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia), nawet barwione, zawieraj膮ce lub nie ma艂e ilo艣ci przyspieszaczy lub op贸藕niaczy    
Gips; anhydryt 2520 10 00  
Spoiwa gipsowe 2520 20 00  
25.21 Topnik wapniowy; wapie艅 i pozosta艂y kamie艅 wapienny, w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu 2521 00 00  
25.22 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne ni偶 tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, obj臋te pozycj膮聽2825    
Wapno palone 2522 10 00  
Wapno gaszone 2522 20 00  
Wapno hydrauliczne 2522 30 00  
25.23 Cement portlandzki, cement glinowy, cement 偶u偶lowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru    
Klinkier cementowy 2523 10 00  
Cement portlandzki    
Bia艂y cement, nawet sztucznie barwiony 2523 21 00  
Pozosta艂y 2523 29 00  
Cement glinowy 2523 30 00  
Pozosta艂e cementy hydrauliczne 2523 90 00  
25.24 Azbest    
Krokidolit 2524 10 00  
Pozosta艂y 2524 90 00  
25.25 Mika, w艂膮cznie z od艂amkami; odpadki miki    
Mika surowa i mika roz艂upana na warstwy lub od艂amki 2525 10 00  
Proszek miki 2525 20 00  
Odpadki miki 2525 30 00  
25.26 Steatyt naturalny, nawet wst臋pnie obrobiony lub tylko poci臋ty przez pi艂owanie lub inaczej, na bloki lub p艂yty o kszta艂cie prostok膮tnym (w艂膮czaj膮c kwadratowy); talk    
Nierozdrobniony, niesproszkowany 2526 10 00  
Rozdrobniony lub sproszkowany 2526 20 00  
25.28 Naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wy艂膮czeniem boran贸w wyodr臋bnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawieraj膮cy nie wi臋cej ni偶 85聽% H3BO3 w przeliczeniu na such膮 mas臋 2528 00 00  
25.29 Skale艅; leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy; fluoryt    
Skale艅 2529 10 00  
Fluoryt    
Zawieraj膮cy 97聽% masy fluorku wapnia lub mniej 2529 21 00  
Zawieraj膮cy wi臋cej ni偶 97聽% masy fluorku wapnia 2529 22 00  
Leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy 2529 30 00  
25.30 Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
Wermikulit, perlit i chloryty, nieporowate 2530 10 00  
Kizeryt, epsomit (naturalne siarczany magnezu) 2530 20 00  
Pozosta艂e    
Celestyn i聽stroncjanit 2530 90 30 New  
Spodumen, petalit, lepidolit, amblygonit, hektoryt, jadaryt i聽podobne minera艂y nadaj膮ce si臋 do ekstrakcji litu 2530 90 40 New  
Bastnazyt, ksenotym i聽podobne minera艂y nadaj膮ce si臋 do ekstrakcji metali ziem rzadkich, skandu lub itru 2530 90 50 New  
Pozosta艂e 2530 90 70 New  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.