CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - PL 55

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽54
W艁脫KNA CI膭G艁E CHEMICZNE; pasek i TYM podobne z materia艂贸w w艂贸kienniczych chemicznych

54.01 Nici do szycia z w艂贸kien ci膮g艂ych chemicznych, nawet pakowane do sprzeda偶y detalicznej    
Z w艂贸kien ci膮g艂ych syntetycznych    
Niepakowane do sprzeda偶y detalicznej    
Prz臋dza rdzeniowa    
W艂贸kno ci膮g艂e poliestrowe otoczone w艂贸knami bawe艂nianymi 5401 10 12  
Pozosta艂e 5401 10 14  
Pozosta艂e    
Prz臋dza teksturowana 5401 10 16  
Pozosta艂e 5401 10 18  
Pakowane do sprzeda偶y detalicznej 5401 10 90  
Z w艂贸kien ci膮g艂ych sztucznych    
Niepakowane do sprzeda偶y detalicznej 5401 20 10  
Pakowane do sprzeda偶y detalicznej 5401 20 90  
54.02 Prz臋dza z w艂贸kna ci膮g艂ego syntetycznego (inna ni偶 nici do szycia), niepakowana do sprzeda偶y detalicznej, w艂膮cznie z prz臋dz膮 jednow艂贸know膮 (monofilamentem) syntetyczn膮 o masie liniowej mniejszej ni偶 67聽decyteks贸w    
Prz臋dza o du偶ej wytrzyma艂o艣ci na rozci膮ganie z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w, nawet teksturowana    
Z poliamid贸w aromatycznych 5402 11 00  
Pozosta艂a 5402 19 00  
Prz臋dza o du偶ej wytrzyma艂o艣ci na rozci膮ganie z poliestr贸w, nawet teksturowana 5402 20 00  
Prz臋dza teksturowana    
Z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w, o masie liniowej nitki pojedynczej nie wi臋kszej ni偶 50聽teks贸w 5402 31 00  
Z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w, o masie liniowej nitki pojedynczej wi臋kszej ni偶 50聽teks贸w 5402 32 00  
Z poliestr贸w 5402 33 00  
Z polipropylenu 5402 34 00  
Pozosta艂a 5402 39 00  
Pozosta艂a prz臋dza pojedyncza, nieskr臋cona lub o skr臋cie nieprzekraczaj膮cym 50聽obrot贸w na metr    
Elastomerowa 5402 44 00  
Pozosta艂a, z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w 5402 45 00  
Pozosta艂a, z poliestr贸w, cz臋艣ciowo orientowana 5402 46 00  
Pozosta艂a, z poliestr贸w 5402 47 00  
Pozosta艂a, z polipropylenu 5402 48 00  
Pozosta艂a 5402 49 00  
Pozosta艂a prz臋dza pojedyncza, o skr臋cie przekraczaj膮cym 50 obrot贸w na metr    
Z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w 5402 51 00  
Z poliestr贸w 5402 52 00  
Z polipropylenu 5402 53 00  
Pozosta艂a 5402 59 00  
Pozosta艂a prz臋dza, wielosk艂adowa (z艂o偶ona) lub kablowana    
Z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w 5402 61 00  
Z poliestr贸w 5402 62 00  
Z polipropylenu 5402 63 00  
Pozosta艂a 5402 69 00  
54.03 Prz臋dza z w艂贸kna ci膮g艂ego sztucznego (inna ni偶 nici do szycia), niepakowana do sprzeda偶y detalicznej, w艂膮cznie z prz臋dz膮 jednow艂贸know膮 (monofilamentem) sztuczn膮, o masie liniowej mniejszej ni偶 67聽decyteks贸w    
Prz臋dza o du偶ej wytrzyma艂o艣ci na rozci膮ganie, z w艂贸kna wiskozowego 5403 10 00  
Pozosta艂a prz臋dza pojedyncza    
Z w艂贸kna wiskozowego, nieskr臋cona lub o skr臋cie nieprzekraczaj膮cym 120聽obrot贸w na metr 5403 31 00  
Z w艂贸kna wiskozowego, o skr臋cie przekraczaj膮cym 120聽obrot贸w na metr 5403 32 00  
Z octanu celulozy 5403 33 00  
Pozosta艂a 5403 39 00  
Pozosta艂a prz臋dza, wielosk艂adowa (z艂o偶ona) lub kablowana    
Z w艂贸kna wiskozowego 5403 41 00  
Z octanu celulozy 5403 42 00  
Pozosta艂a 5403 49 00  
54.04 Prz臋dza jednow艂贸knowa (monofilament) syntetyczna, o masie liniowej 67聽decyteks贸w lub wi臋kszej i kt贸rej 偶aden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1聽mm; pasek i tym podobne (na przyk艂ad sztuczna s艂oma), z materia艂贸w w艂贸kienniczych syntetycznych, o widocznej szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej 5聽mm    
Prz臋dza jednow艂贸knowa (monofilament)    
Elastomerowa 5404 11 00  
Pozosta艂a, z polipropylenu 5404 12 00  
Pozosta艂a 5404 19 00  
Pozosta艂e    
Z polipropylenu 5404 90 10  
Pozosta艂e 5404 90 90  
54.05 Prz臋dza jednow艂贸knowa (monofilament) sztuczna, o masie liniowej 67聽decyteks贸w lub wi臋kszej i kt贸rej 偶aden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1聽mm; pasek i tym podobne (na przyk艂ad sztuczna s艂oma), z materia艂贸w w艂贸kienniczych sztucznych, o widocznej szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej 5聽mm 5405 00 00  
54.06 Prz臋dza z w艂贸kna ci膮g艂ego chemicznego (inna ni偶 nici do szycia), pakowana do sprzeda偶y detalicznej 5406 00 00  
54.07 Tkaniny z prz臋dzy z w艂贸kna ci膮g艂ego syntetycznego, w艂膮cznie z tkaninami wykonanymi z materia艂贸w obj臋tych pozycj膮聽5404    
Tkaniny wykonane z prz臋dzy o du偶ej wytrzyma艂o艣ci na rozci膮ganie, z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w, lub poliestr贸w 5407 10 00 (MTK)
Tkaniny wykonane z pask贸w lub tym podobnych    
Z polietylenu lub polipropylenu, o szeroko艣ci    
Mniejszej ni偶 3聽m 5407 20 11 (MTK)
3聽m lub wi臋kszej 5407 20 19 (MTK)
Pozosta艂e 5407 20 90 (MTK)
Materia艂y wyszczeg贸lnione w uwadze聽9 do sekcji聽XI 5407 30 00 (MTK)
Pozosta艂e tkaniny, zawieraj膮ce 85聽% masy lub wi臋cej w艂贸kien ci膮g艂ych, z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w    
Niebielone lub bielone 5407 41 00 (MTK)
Barwione 5407 42 00 (MTK)
Z prz臋dz o r贸偶nych barwach 5407 43 00 (MTK)
Zadrukowane 5407 44 00 (MTK)
Pozosta艂e tkaniny, zawieraj膮ce 85聽% masy lub wi臋cej w艂贸kien ci膮g艂ych poliestrowych, teksturowanych    
Niebielone lub bielone 5407 51 00 (MTK)
Barwione 5407 52 00 (MTK)
Z prz臋dz o r贸偶nych barwach 5407 53 00 (MTK)
Zadrukowane 5407 54 00 (MTK)
Pozosta艂e tkaniny, zawieraj膮ce 85聽% masy lub wi臋cej w艂贸kien ci膮g艂ych poliestrowych    
Zawieraj膮ce 85聽% masy lub wi臋cej w艂贸kien ci膮g艂ych poliestrowych, nieteksturowanych    
Niebielone lub bielone 5407 61 10 (MTK)
Barwione 5407 61 30 (MTK)
Z prz臋dz o r贸偶nych barwach 5407 61 50 (MTK)
Zadrukowane 5407 61 90 (MTK)
Pozosta艂e    
Niebielone lub bielone 5407 69 10 (MTK)
Pozosta艂e 5407 69 90 (MTK)
Pozosta艂e tkaniny, zawieraj膮ce 85聽% masy lub wi臋cej w艂贸kien ci膮g艂ych syntetycznych    
Niebielone lub bielone 5407 71 00 (MTK)
Barwione 5407 72 00 (MTK)
Z prz臋dz o r贸偶nych barwach 5407 73 00 (MTK)
Zadrukowane 5407 74 00 (MTK)
Pozosta艂e tkaniny, zawieraj膮ce mniej ni偶 85聽% masy w艂贸kien ci膮g艂ych syntetycznych, zmieszanych g艂贸wnie lub wy艂膮cznie z bawe艂n膮    
Niebielone lub bielone 5407 81 00 (MTK)
Barwione 5407 82 00 (MTK)
Z prz臋dz o r贸偶nych barwach 5407 83 00 (MTK)
Zadrukowane 5407 84 00 (MTK)
Pozosta艂e tkaniny    
Niebielone lub bielone 5407 91 00 (MTK)
Barwione 5407 92 00 (MTK)
Z prz臋dz o r贸偶nych barwach 5407 93 00 (MTK)
Zadrukowane 5407 94 00 (MTK)
54.08 Tkaniny z prz臋dzy z w艂贸kna ci膮g艂ego sztucznego, w艂膮cznie z tkaninami wykonanymi z materia艂贸w obj臋tych pozycj膮聽5405    
Tkaniny wykonane z prz臋dzy o du偶ej wytrzyma艂o艣ci na rozci膮ganie, z w艂贸kna wiskozowego 5408 10 00 (MTK)
Pozosta艂e tkaniny, zawieraj膮ce 85聽% masy lub wi臋cej w艂贸kna ci膮g艂ego sztucznego lub paska, lub tym podobnego    
Niebielone lub bielone 5408 21 00 (MTK)
Barwione    
O szeroko艣ci przekraczaj膮cej 135聽cm, ale nieprzekraczaj膮cej 155聽cm, o splocie p艂贸ciennym, diagonalnym, diagonalnym krzy偶owym lub at艂asowym 5408 22 10 (MTK)
Pozosta艂e 5408 22 90 (MTK)
Z prz臋dz o r贸偶nych barwach 5408 23 00 (MTK)
Zadrukowane 5408 24 00 (MTK)
Pozosta艂e tkaniny    
Niebielone lub bielone 5408 31 00 (MTK)
Barwione 5408 32 00 (MTK)
Z prz臋dz o r贸偶nych barwach 5408 33 00 (MTK)
Zadrukowane 5408 34 00 (MTK)


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.