CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - PL 57

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽56
WATA, FILC I W艁脫KNINY; PRZ臉DZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKU艁Y Z NICH

56.01 Wata z materia艂贸w w艂贸kienniczych i artyku艂y z niej; w艂贸kna tekstylne o d艂ugo艣ci nieprzekraczaj膮cej 5聽mm (kosmyki), py艂 oraz w臋z艂y i p臋czki, tekstylne    
Wata z materia艂贸w w艂贸kienniczych i artyku艂y z niej    
Z bawe艂ny    
Higroskopijnej 5601 21 10  
Pozosta艂ej 5601 21 90  
Z w艂贸kien chemicznych    
Zwoje o 艣rednicy nie wi臋kszej ni偶 8聽mm 5601 22 10  
Pozosta艂e 5601 22 90  
Pozosta艂e 5601 29 00  
Kosmyki i py艂 oraz w臋z艂y i p臋czki, tekstylne 5601 30 00  
56.02 Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany    
Filc ig艂owany i wyroby w艂贸kiennicze ig艂owane    
Nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany    
Filc ig艂owany    
Z juty lub pozosta艂ych w艂贸kien tekstylnych 艂ykowych, obj臋tych pozycj膮聽5303 5602 10 11  
Z pozosta艂ych materia艂贸w w艂贸kienniczych 5602 10 19  
Wyroby w艂贸kiennicze ig艂owane    
Z we艂ny lub cienkiej sier艣ci zwierz臋cej 5602 10 31  
Z pozosta艂ych materia艂贸w w艂贸kienniczych 5602 10 38  
Impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany 5602 10 90  
Pozosta艂y filc, nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany    
Z we艂ny lub cienkiej sier艣ci zwierz臋cej 5602 21 00  
Z pozosta艂ych materia艂贸w w艂贸kienniczych 5602 29 00  
Pozosta艂e 5602 90 00  
56.03 W艂贸kniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane    
Z w艂贸kien ci膮g艂ych chemicznych    
O masie powierzchniowej nie wi臋kszej ni偶 25聽g/m虏    
Powleczone lub pokryte 5603 11 10  
Pozosta艂e 5603 11 90  
O masie powierzchniowej wi臋kszej ni偶 25聽g/m虏, ale nie wi臋kszej ni偶 70聽g/m虏    
Powleczone lub pokryte 5603 12 10  
Pozosta艂e 5603 12 90  
O masie powierzchniowej wi臋kszej ni偶 70聽g/m虏, ale nie wi臋kszej ni偶 150聽g/m虏    
Powleczone lub pokryte 5603 13 10  
Pozosta艂e 5603 13 90  
O masie powierzchniowej wi臋kszej ni偶 150聽g/m虏    
Powleczone lub pokryte 5603 14 10  
Pozosta艂e 5603 14 90  
Pozosta艂e    
O masie powierzchniowej nie wi臋kszej ni偶 25聽g/m虏    
Powleczone lub pokryte 5603 91 10  
Pozosta艂e 5603 91 90  
O masie powierzchniowej wi臋kszej ni偶 25聽g/m虏, ale nie wi臋kszej ni偶 70聽g/m虏    
Powleczone lub pokryte 5603 92 10  
Pozosta艂e 5603 92 90  
O masie powierzchniowej wi臋kszej ni偶 70聽g/m虏, ale nie wi臋kszej ni偶 150聽g/m虏    
Powleczone lub pokryte 5603 93 10  
Pozosta艂e 5603 93 90  
O masie powierzchniowej wi臋kszej ni偶 150聽g/m虏    
Powleczone lub pokryte 5603 94 10  
Pozosta艂e 5603 94 90  
56.04 Ni膰 gumowa i sznurek, pokryte materia艂em w艂贸kienniczym; prz臋dza w艂贸kiennicza oraz pasek i temu podobne, obj臋te pozycj膮聽5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gum膮, lub tworzywami sztucznymi    
Ni膰 gumowa i sznurek, pokryte materia艂em w艂贸kienniczym 5604 10 00  
Pozosta艂e    
Prz臋dza o wysokiej wytrzyma艂o艣ci na rozci膮ganie, z poliestru, nylonu lub pozosta艂ego poliamidu, lub w艂贸kna wiskozowego, impregnowana lub powleczona 5604 90 10  
Pozosta艂e 5604 90 90  
56.05 Prz臋dza metalizowana, nawet rdzeniowa, b臋d膮ca prz臋dz膮 w艂贸kiennicz膮 lub paskiem, lub tym podobnym, obj臋tym pozycj膮聽5404 lub 5405, po艂膮czona z metalem w postaci nici, ta艣my lub proszku, lub pokryta metalem 5605 00 00  
56.06 Prz臋dza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, obj臋te pozycj膮聽5404 lub 5405 (inne ni偶 te obj臋te pozycj膮聽5605 oraz prz臋dza rdzeniowa z w艂osia ko艅skiego); prz臋dza szenilowa (w艂膮cznie z prz臋dz膮 szenilow膮 kosmykow膮); prz臋dza p臋telkowa    
Prz臋dza p臋telkowa 5606 00 10  
Pozosta艂a    
Prz臋dza rdzeniowa 5606 00 91  
Pozosta艂a 5606 00 99  
56.07 Szpagat, powr贸z, linki i liny, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gum膮, lub tworzywami sztucznymi    
Z sizalu lub pozosta艂ych w艂贸kien tekstylnych z rodzaju Agave    
Szpagat do wi膮zania lub belowania 5607 21 00  
Pozosta艂e 5607 29 00  
Z polietylenu lub polipropylenu    
Szpagat do wi膮zania lub belowania 5607 41 00  
Pozosta艂e    
O masie liniowej wi臋kszej ni偶 50000聽decyteks贸w (5聽g/m)    
Plecione lub oplatane 5607 49 11  
Pozosta艂e 5607 49 19  
O masie liniowej 50000聽decyteks贸w (5聽g/m) lub mniejszej 5607 49 90  
Z pozosta艂ych w艂贸kien syntetycznych    
Z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w, lub poliestr贸w    
O masie liniowej wi臋kszej ni偶 50000聽decyteks贸w (5聽g/m)    
Plecione lub oplatane 5607 50 11  
Pozosta艂e 5607 50 19  
O masie liniowej 50000聽decyteks贸w (5聽g/m) lub mniejszej 5607 50 30  
Z pozosta艂ych w艂贸kien syntetycznych 5607 50 90  
Pozosta艂e    
Z manili (konopie manilskie lub Musa textilis Nee) lub pozosta艂ych w艂贸kien li艣ciowych; z juty lub z pozosta艂ych w艂贸kien tekstylnych 艂ykowych, obj臋tych pozycj膮聽5303 5607 90 20  
Pozosta艂e 5607 90 90  
56.08 Siatki wi膮zane ze szpagatu, powrozu lub liny; gotowe sieci rybackie oraz pozosta艂e gotowe sieci, z materia艂贸w w艂贸kienniczych    
Z materia艂贸w w艂贸kienniczych chemicznych    
Sieci rybackie gotowe    
Ze szpagatu, powrozu, linki lub liny 5608 11 20  
Pozosta艂e 5608 11 80  
Pozosta艂e    
Siatki gotowe    
Z nylonu lub pozosta艂ych poliamid贸w    
Ze szpagatu, powrozu, linki lub liny 5608 19 11  
Pozosta艂e 5608 19 19  
Pozosta艂e 5608 19 30  
Pozosta艂e 5608 19 90  
Pozosta艂e 5608 90 00  
56.09 Artyku艂y z prz臋dzy, paska lub tym podobnych, obj臋tych pozycj膮聽5404 lub 5405, szpagatu, powrozu, linki lub liny, gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone 5609 00 00  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.