CN8 / NC8 - 2023 80 CN8 / NC8 - 2023 - PL 82

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIAŁ 81
POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW

81.01 Wolfram i artykuły z wolframu, włączając odpady i złom    
Proszki 8101 10 00  
Pozostałe    
Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie 8101 94 00  
Drut 8101 96 00  
Odpady i złom 8101 97 00  
Pozostałe    
Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia 8101 99 10  
Pozostałe 8101 99 90  
81.02 Molibden i artykuły z molibdenu, włączając odpady i złom    
Proszki 8102 10 00  
Pozostałe    
Molibden nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie 8102 94 00  
Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia 8102 95 00  
Drut 8102 96 00  
Odpady i złom 8102 97 00  
Pozostałe 8102 99 00  
81.03 Tantal i artykuły z tantalu, włączając odpady i złom    
Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie; proszki 8103 20 00  
Odpady i złom 8103 30 00  
Pozostałe    
Tygle 8103 91 00  
Pozostałe    
Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, druty, blachy grube, cienkie, taśma i folia 8103 99 10  
Pozostałe 8103 99 90  
81.04 Magnez i artykuły z magnezu, włączając odpady i złom    
Magnez nieobrobiony plastycznie    
Zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu 8104 11 00  
Pozostały 8104 19 00  
Odpady i złom 8104 20 00  
Opiłki, wióry i granulki, sortowane według rozmiaru; proszki 8104 30 00  
Pozostałe 8104 90 00  
81.05 Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i artykuły z kobaltu, włączając odpady i złom    
Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt nieobrobiony plastycznie; proszki 8105 20 00  
Odpady i złom 8105 30 00  
Pozostałe 8105 90 00  
81.06 Bizmut i artykuły z bizmutu, włączając odpady i złom    
Zawierające więcej niż 99,99 % masy bizmutu    
Bizmut nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki 8106 10 10  
Pozostałe 8106 10 90  
Pozostałe    
Bizmut nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki 8106 90 10  
Pozostałe 8106 90 90  
81.08 Tytan i artykuły z tytanu, włączając odpady i złom    
Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki 8108 20 00  
Odpady i złom 8108 30 00  
Pozostałe    
Sztaby, pręty, kształtowniki i druty 8108 90 30  
Blachy grube, cienkie, taśma i folia 8108 90 50  
Rury i przewody rurowe 8108 90 60  
Pozostałe 8108 90 90  
81.09 Cyrkon i artykuły z cyrkonu, włączając odpady i złom    
Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki    
Zawierające wagowo mniej niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu 8109 21 00  
Pozostałe 8109 29 00  
Odpady i złom    
Zawierające wagowo mniej niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu 8109 31 00  
Pozostałe 8109 39 00  
Pozostałe    
Zawierające wagowo mniej niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu 8109 91 00  
Pozostałe 8109 99 00  
81.10 Antymon i artykuły z antymonu, włączając odpady i złom    
Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki 8110 10 00  
Odpady i złom 8110 20 00  
Pozostałe 8110 90 00  
81.11 Mangan i artykuły z manganu, włączając odpady i złom    
Mangan nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki    
Mangan nieobrobiony plastycznie; proszki 8111 00 11  
Odpady i złom 8111 00 19  
Pozostałe 8111 00 90  
81.12 Beryl, chrom, hafn, ren, tal, kadm, german, wanad, gal, ind i niob (columbium) oraz artykuły z tych metali, włączając odpady i złom    
Beryl    
Nieobrobiony plastycznie; proszki 8112 12 00  
Odpady i złom 8112 13 00  
Pozostałe 8112 19 00  
Chrom    
Nieobrobiony plastycznie; proszki    
Stopy zawierające więcej niż 10 % masy niklu 8112 21 10  
Pozostałe 8112 21 90  
Odpady i złom 8112 22 00  
Pozostałe 8112 29 00  
Hafn    
Nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki 8112 31 00  
Pozostałe 8112 39 00  
Ren    
Nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki    
Odpady i złom 8112 41 10  
Pozostałe 8112 41 90  
Pozostałe 8112 49 00  
Tal    
Nieobrobiony plastycznie; proszki 8112 51 00  
Odpady i złom 8112 52 00  
Pozostałe 8112 59 00  
Kadm    
Odpady i złom 8112 61 00  
Pozostałe    
Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki 8112 69 10  
Pozostałe 8112 69 90  
Pozostałe    
Nieobrobione plastycznie; odpady i złom; proszki    
Odpady i złom 8112 92 21  
Pozostałe    
Niob (columbium) 8112 92 40  
Ind 8112 92 81  
Gal 8112 92 89  
Wanad 8112 92 91  
German 8112 92 95  
Pozostałe    
German 8112 99 40  
Niob (columbium) 8112 99 50  
Gal; ind; wanad 8112 99 70  
81.13 Cermetale i artykuły z cermetali, włączając odpady i złom    
Nieobrobione plastycznie 8113 00 20  
Odpady i złom 8113 00 40  
Pozostałe 8113 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.