CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - RO 02

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 1
ANIMALE VII

01.01 Cai, măgari, catâri și bardoi, vii    
Cai    
Reproducători de rasă pură 0101 21 00 (PCE)
Altele    
Destinați sacrificării 0101 29 10 (PCE)
Altele 0101 29 90 (PCE)
Măgari 0101 30 00 (PCE)
Altele 0101 90 00 (PCE)
01.02 Animale vii din specia bovine    
Bovine    
Reproducători de rasă pură    
Juninci (care nu au fătat niciodată) 0102 21 10 (PCE)
Vaci 0102 21 30 (PCE)
Altele 0102 21 90 (PCE)
Altele    
Din subgenul Bibos sau din subgenul Poephagus 0102 29 05 (PCE)
Altele    
Cu o greutate de maximum 80 kg 0102 29 10 (PCE)
Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg    
Destinate sacrificării 0102 29 21 (PCE)
Altele 0102 29 29 (PCE)
Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg    
Destinate sacrificării 0102 29 41 (PCE)
Altele 0102 29 49 (PCE)
Cu o greutate peste 300 kg    
Juninci (care nu au fătat niciodată)    
Destinate sacrificării 0102 29 51 (PCE)
Altele 0102 29 59 (PCE)
Vaci    
Destinate sacrificării 0102 29 61 (PCE)
Altele 0102 29 69 (PCE)
Altele    
Destinate sacrificării 0102 29 91 (PCE)
Altele 0102 29 99 (PCE)
Bivoli    
Reproducători de rasă pură 0102 31 00 (PCE)
Altele    
De specie domestică 0102 39 10 (PCE)
Altele 0102 39 90 (PCE)
Altele    
Reproducători de rasă pură 0102 90 20 (PCE)
Altele    
De specie domestică 0102 90 91 (PCE)
Altele 0102 90 99 (PCE)
01.03 Animale vii din specia porcine    
Reproducători de rasă pură 0103 10 00 (PCE)
Altele    
Cu o greutate sub 50 kg    
Animale domestice din specia porcină 0103 91 10 (PCE)
Altele 0103 91 90 (PCE)
Cu o greutate de minimum 50 kg    
Animale domestice din specia porcină    
Scroafe cu o greutate minimă de 160 kg, care au fătat cel puțin o dată 0103 92 11 (PCE)
Altele 0103 92 19 (PCE)
Altele 0103 92 90 (PCE)
01.04 Animale vii din specia ovine sau caprine    
Din specia ovine    
Reproducători de rasă pură 0104 10 10 (PCE)
Altele    
Miei (până la 1 an) 0104 10 30 (PCE)
Altele 0104 10 80 (PCE)
Din specia caprine    
Reproducători de rasă pură 0104 20 10 (PCE)
Altele 0104 20 90 (PCE)
01.05 Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice    
Cu o greutate de maximum 185 g    
Cocoși și găini    
Găini de selecție și de reproducție    
De rase ouătoare 0105 11 11 (PCE)
Altele 0105 11 19 (PCE)
Altele    
De rase ouătoare 0105 11 91 (PCE)
Altele 0105 11 99 (PCE)
Curcani și curci 0105 12 00 (PCE)
Rațe 0105 13 00 (PCE)
Gâște 0105 14 00 (PCE)
Bibilici 0105 15 00 (PCE)
Altele    
Cocoși și găini 0105 94 00 (PCE)
Altele    
Rațe 0105 99 10 (PCE)
Gâște 0105 99 20 (PCE)
Curcani și curci 0105 99 30 (PCE)
Bibilici 0105 99 50 (PCE)
01.06 Alte animale vii    
Mamifere    
Primate 0106 11 00 (PCE)
Balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia) 0106 12 00 (PCE)
Cămile și alte camelide (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Iepuri și iepuri de câmp    
Iepuri domestici 0106 14 10 (PCE)
Altele 0106 14 90  
Altele 0106 19 00  
Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare) 0106 20 00 (PCE)
Păsări    
Păsări de pradă 0106 31 00 (PCE)
Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu) 0106 32 00 (PCE)
Struți; emu (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Altele    
Porumbei 0106 39 10 (PCE)
Altele 0106 39 80  
Insecte    
Albine 0106 41 00  
Altele 0106 49 00  
Altele 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.