CN8 / NC8 - 2023 20 CN8 / NC8 - 2023 - RO 22

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 21
PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE

21.01 Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora    
Extracte, esențe și concentrate de cafea și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea    
Extracte, esențe și concentrate 2101 11 00  
Preparate pe bază de extracte, de esențe sau de concentrate sau pe bază de cafea    
Preparate pe bază de extracte, esențe sau concentrate de cafea 2101 12 92  
Altele 2101 12 98  
Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté    
Extracte, esențe și concentrate 2101 20 20  
Preparate    
Pe bază de extracte, esențe sau concentrate de ceai sau de maté 2101 20 92  
Altele 2101 20 98  
Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor    
Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea    
Cicoare prăjită 2101 30 11  
Altele 2101 30 19  
Extracte, esențe și concentrate de cicoare prăjită și de alți înlocuitori prăjiți de cafea    
De cicoare prăjită 2101 30 91  
Altele 2101 30 99  
21.02 Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat    
Drojdii active    
Drojdii de cultură 2102 10 10  
Drojdii pentru panificație    
Uscate 2102 10 31  
Altele 2102 10 39  
Altele 2102 10 90  
Drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare moarte    
Drojdii inactive    
În tablete, cuburi sau în alte forme similare, sau în ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg 2102 20 11  
Altele 2102 20 19  
Altele 2102 20 90  
Praf de copt preparat 2102 30 00  
21.03 Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat    
Sos de soia 2103 10 00  
Ketchup și alte sosuri, de tomate 2103 20 00  
Făină și pudră de muștar și muștar preparat    
Făină și pudră de muștar 2103 30 10  
Muștar preparat 2103 30 90  
Altele    
Chutney (condimente) de mango, lichide 2103 90 10  
Biter aromat, cu un titru alcoolic volumic de minimum 44,2 % vol și de maximum 49,2 % vol, cu un conținut de gențiană, mirodenii și ingrediente diverse de la 1,5 % până la 6 % din greutate, cu un conținut de zahăr de la 4 % până la 10 % și prezentat în recipiente cu un conținut de maximum 0,50 l 2103 90 30 (l a)
Altele 2103 90 90  
21.04 Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate    
Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate 2104 10 00  
Preparate alimentare compuse omogenizate 2104 20 00  
21.05 Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao    
Care nu conțin grăsimi din lapte sau conțin sub 3 % din greutate grăsimi din lapte 2105 00 10  
Cu un conținut de grăsimi din lapte    
De minimum 3 %, dar sub 7 % 2105 00 91  
De minimum 7 % 2105 00 99  
21.06 Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte    
Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate    
Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau conțin sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule 2106 10 20  
Altele 2106 10 80  
Altele    
Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază de substanțe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor 2106 90 20 (l a)
Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți    
De izoglucoză 2106 90 30  
Altele    
De lactoză 2106 90 51  
De glucoză sau de maltodextrine 2106 90 55  
Altele 2106 90 59  
Altele    
Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon, sau fecule sau conțin sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule 2106 90 92  
Altele 2106 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.