CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - RO 27

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 26
MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ

26.01 Minereuri de fier și concentratele lor, inclusiv piritele de fier prăjite (cenușă de pirite)    
Minereuri de fier și concentratele lor, altele decât piritele de fier prăjite (cenușă de pirite)    
Neaglomerate 2601 11 00  
Aglomerate 2601 12 00  
Pirite de fier prăjite (cenușă de pirite) 2601 20 00  
26.02 Minereuri de mangan și concentratele lor, inclusiv minereuri de mangan feruginoase și concentratele lor cu un conținut minim de mangan de 20 % din greutatea produsului uscat 2602 00 00  
26.03 Minereuri de cupru și concentratele lor 2603 00 00  
26.04 Minereuri de nichel și concentratele lor 2604 00 00  
26.05 Minereuri de cobalt și concentratele lor 2605 00 00  
26.06 Minereuri de aluminiu și concentratele lor 2606 00 00  
26.07 Minereuri de plumb și concentratele lor 2607 00 00  
26.08 Minereuri de zinc și concentratele lor 2608 00 00  
26.09 Minereuri de staniu și concentratele lor 2609 00 00  
26.10 Minereuri de crom și concentratele lor 2610 00 00  
26.11 Minereuri de tungsten și concentratele lor 2611 00 00  
26.12 Minereuri de uraniu sau de toriu și concentratele lor    
Minereuri de uraniu și concentratele lor    
Minereuri de uraniu și pehblendă și concentratele lor, cu un conținut de uraniu peste 5 % din greutate (Euratom) 2612 10 10  
Altele 2612 10 90  
Minereuri de toriu și concentratele lor    
Monazit; urano-torianit și alte minereuri de toriu și concentratele lor, cu un conținut de toriu peste 20 % din greutate (Euratom) 2612 20 10  
Altele 2612 20 90  
26.13 Minereuri de molibden și concentratele lor    
Prăjite 2613 10 00  
Altele 2613 90 00  
26.14 Minereuri de titan și concentratele lor 2614 00 00  
26.15 Minereuri de niobiu, de tantal, de vanadiu sau de zirconiu și concentratele lor    
Minereuri de zirconiu și concentratele lor 2615 10 00  
Altele 2615 90 00  
26.16 Minereuri de metale prețioase și concentratele lor    
Minereuri de argint și concentratele lor 2616 10 00  
Altele 2616 90 00  
26.17 Alte minereuri și concentratele lor    
Minereuri de antimoniu și concentratele lor 2617 10 00  
Altele 2617 90 00  
26.18 Zgură de furnal granulată (nisip de zgură) rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului 2618 00 00  
26.19 Zgură, zgură de furnal (altele decât zgura de furnal granulată), coji, țunder și alte deșeuri rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau a oțelului    
Deșeuri destinate recuperării fierului sau manganului 2619 00 20  
Deșeuri destinate recuperării vanadiu 2619 00 95 New  
Altele 2619 00 97 New  
26.20 Zgură, cenușă și reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului) care conțin arsen, metale sau compuși ai metalelor    
Care conțin în principal zinc    
Mate de galvanizare 2620 11 00  
Altele 2620 19 00  
Care conțin în principal plumb    
Nămoluri de benzină cu plumb și nămoluri de compuși antidetonanți care conțin plumb 2620 21 00  
Altele 2620 29 00  
Care conțin în principal cupru 2620 30 00  
Care conțin în principal aluminiu 2620 40 00  
Care conțin arsen, mercur, taliu sau amestecuri ale acestora, de tipul celor utilizate la extracția arsenului sau a metalelor specificate ori pentru fabricarea compușilor lor chimici 2620 60 00  
Altele    
Care conțin antimoniu, beriliu, cadmiu, crom sau amestecuri ale acestora 2620 91 00  
Altele    
Care conțin în principal nichel 2620 99 10  
Care conțin în principal niobiu sau tantal 2620 99 20  
Care conțin în principal staniu 2620 99 40  
Care conțin în principal titan 2620 99 60  
Altele 2620 99 95  
26.21 Alte zguri și cenușă, inclusiv cenușa de vareh; cenușă și reziduuri care provin de la incinerarea deșeurilor orășenești    
Cenușa și reziduuri provenind de la incinerarea deșeurilor orășenești 2621 10 00  
Altele 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.