CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - RO 30

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 29
PRODUSE CHIMICE ORGANICE

I.┬áHIDROCARBURI ╚śI DERIVA╚ÜII LOR HALOGENA╚ÜI, SULFONA╚ÜI, NITRA╚ÜI SAU NITROZA╚ÜI    
29.01 Hidrocarburi aciclice    
Saturate 2901 10 00  
Nesaturate    
Etilen─â 2901 21 00  
Propen─â (propilen─â) 2901 22 00  
Buten─â (butilen─â) ╚Öi izomerii acesteia 2901 23 00  
Buta-1,3-dien─â ╚Öi izopren 2901 24 00  
Altele 2901 29 00  
29.02 Hidrocarburi ciclice    
Ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice    
Ciclohexan 2902 11 00  
Altele 2902 19 00  
Benzen 2902 20 00  
Toluen 2902 30 00  
Xileni    
o-Xilen 2902 41 00  
m-Xilen 2902 42 00  
p-Xilen 2902 43 00  
Amestec de izomeri ai xilenului 2902 44 00  
Stiren 2902 50 00  
Etilbenzen 2902 60 00  
Cumen 2902 70 00  
Altele 2902 90 00  
29.03 Deriva╚Ťi halogena╚Ťi ai hidrocarburilor    
Deriva╚Ťi clorura╚Ťi satura╚Ťi ai hidrocarburilor aciclice    
Clormetan (clorur─â de metil) ╚Öi cloretan (clorur─â de etil) 2903 11 00  
Diclormetan (clorur─â de metilen) 2903 12 00  
Cloroform (triclormetan) 2903 13 00  
Tetraclorur─â de carbon 2903 14 00  
Clorur─â de etilen─â (ISO) (1,2-dicloretan) 2903 15 00  
Altele 2903 19 00  
Deriva╚Ťi clorura╚Ťi nesatura╚Ťi ai hidrocarburilor aciclice    
Clorur─â de vinil (cloretilen─â) 2903 21 00  
Tricloretilen─â 2903 22 00  
Tetracloretilen─â (percloretilen─â) 2903 23 00  
Altele 2903 29 00  
Deriva╚Ťi fluorura╚Ťi satura╚Ťi ai hidrocarburilor aciclice    
Trifluormetan (HFC-23) 2903 41 00  
Difluormetan (HFC-32) 2903 42 00  
Fluormetan (HFC-41), 1,2-difluoretan (HFC-152) ╚Öi 1,1-difluoretan (HFC-152a) 2903 43 00  
Pentafluoretan (HFC-125), 1,1,1-trifluoretan (HFC-143a) ╚Öi 1,1,2-trifluoretan (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a) ╚Öi 1,1,2,2-tetrafluoretan (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan (HFC-236ea) ╚Öi 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-pentafluorpropan (HFC-245fa) ╚Öi 1,1,2,2,3-pentafluorpropan (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-pentafluorbutan (HFC-365mfc) ╚Öi 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
Altele    
Alti pentafluorpropani, hexafluorpropani ╚Öi heptafluorpropani 2903 49 10  
Deriva╚Ťi perfluorura╚Ťi 2903 49 30  
Altele 2903 49 90  
Deriva╚Ťi fluorura╚Ťi nesatura╚Ťi ai hidrocarburilor aciclice    
2,3,3,3-tetrafluorpropen─â (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluorpropen─â (HFO-1234ze) ╚Öi (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten─â (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
Altele 2903 59 00  
Deriva╚Ťi bromura╚Ťi sau ioda╚Ťi ai hidrocarburilor aciclice    
Bromur─â de metil (bromometan) 2903 61 00  
Dibromur─â de etilen─â (ISO) (1,2-dibrometan) 2903 62 00  
Altele    
Bromuri    
Dibrometan 2903 69 11  
Altele 2903 69 19  
Ioduri 2903 69 80  
Deriva╚Ťi halogena╚Ťi ai hidrocarburilor aciclice care con╚Ťin cel pu╚Ťin doi halogeni diferi╚Ťi    
Clorodifluormetan (HCFC-22) 2903 71 00  
Diclorotrifluoroetani (HCFC-123) 2903 72 00  
Diclorofluoroetani (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
Clorodifluoroetani (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
Dicloropentafluoropropani (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
Bromoclorodifluormetan (Halon-1211), bromotrifluorometan (Halon-1301) ╚Öi dibromotetrafluoroetani (Halon-2402)    
Bromoclorodifluormetan (Halon-1211) 2903 76 10  
Bromotrifluorometan (Halon-1301) 2903 76 20  
Dibromotetrafluoroetani (Halon-2402) 2903 76 90  
Al╚Ťii, perhalogena╚Ťi numai cu fluor ╚Öi clor    
Triclorfluormetan, diclordifluormetan, triclortrifluoretani, diclortetrafluoretani ╚Öi clorpentafluoretan 2903 77 60  
Altele 2903 77 90  
Al╚Ťi deriva╚Ťi perhalogena╚Ťi 2903 78 00  
Altele    
Halogena╚Ťi numai cu brom ╚Öi clor, cu fluor ╚Öi clor sau cu fluor ╚Öi brom 2903 79 30  
Altele 2903 79 80  
Deriva╚Ťi halogena╚Ťi ai hidrocarburilor ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice    
1,2,3,4,5,6-Hexaclorciclohexan (HCH (ISO)), inclusiv lindan (ISO, DCI) 2903 81 00  
Aldrin (ISO), clordan (ISO) ╚Öi heptaclor (ISO) 2903 82 00  
Mirex (ISO) 2903 83 00  
Altele    
1,2-Dibrom-4-(1,2-dibrometil)ciclohexan; tetrabromciclooctani 2903 89 10  
Altele 2903 89 80  
Deriva╚Ťi halogena╚Ťi ai hidrocarburilor aromatice    
Clorbenzen, orto-diclorbenzen ╚Öi para-diclorbenzen 2903 91 00  
Hexaclorbenzen (ISO) ╚Öi DDT (ISO) [clofenotan (DCI), 1,1,1-triclor-2,2-bis(p-clorfenil)etan] 2903 92 00  
Pentaclorbenzen (ISO) 2903 93 00  
Hexabrombifenili 2903 94 00  
Altele    
2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen 2903 99 10  
Altele 2903 99 80  
29.04 Deriva╚Ťi sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi ai hidrocarburilor, chiar halogenate    
Deriva╚Ťi care con╚Ťin numai grupe sulfonice, s─ârurile lor ╚Öi esterii lor etilici 2904 10 00  
Deriva╚Ťi care con╚Ťin numai grupe nitro sau nitrozo 2904 20 00  
Acid perfluoroctansulfonic, s─ârurile acestuia ╚Öi fluorur─â de sulfonil perfluorooctanic─â    
Acid perfluoroctansulfonic 2904 31 00  
Perfluoroctan sulfonat de amoniu 2904 32 00  
Perfluoroctan sulfonat de litiu 2904 33 00  
Perfluoroctan sulfonat de potasiu 2904 34 00  
Alte s─âruri ale acidului perfluoroctansulfonic 2904 35 00  
Fluorur─â de sulfonil perfluorooctanic─â 2904 36 00  
Altele    
Triclornitrometan (cloropicrin─â) 2904 91 00  
Altele 2904 99 00  
II.┬áALCOOLI ╚śI DERIVA╚ÜII LOR HALOGENA╚ÜI, SULFONA╚ÜI, NITRA╚ÜI SAU NITROZA╚ÜI    
29.05 Alcooli aciclici ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Alcooli monohidroxilici satura╚Ťi    
Metanol (alcool metilic) 2905 11 00  
Propan-1-ol (alcool propilic) ╚Öi propan-2-ol (alcool izopropilic) 2905 12 00  
Butan-1-ol (alcool n-butilic) 2905 13 00  
Al╚Ťi butanoli    
2-Metilpropan-2-ol (alcool ter╚Ť-butilic) 2905 14 10  
Altele 2905 14 90  
Octanol (alcool octilic) ╚Öi izomerii acestuia    
Octan-2-ol 2905 16 20  
Altele 2905 16 85  
Dodecan-1-ol (alcool lauric), hexadecan-1-ol (alcool cetilic) ╚Öi octadecan-1-ol (alcool stearic) 2905 17 00  
Altele 2905 19 00  
Alcooli monohidroxilici nesatura╚Ťi    
Alcooli terpenici aciclici 2905 22 00  
Altele    
Alcool alilic 2905 29 10  
Altele 2905 29 90  
Dioli    
Etilen glicol (etandiol) 2905 31 00  
Propilen glicol (propan-1,2-diol) 2905 32 00  
Altele    
Butan-1,3-diol 2905 39 20  
Butan-1,4-diol    
Butan-1,4-diol sau tetrametilen glicol (1,4-butandiol) cu un con╚Ťinut de carbon din biomas─â de 100┬á% ├«n mas─â 2905 39 26  
Altele 2905 39 28  
2,4,7,9-Tetrametildec-5-in─â-4,7-diol 2905 39 30  
Altele 2905 39 95  
Al╚Ťi polialcooli    
2-Etil-2-(hidroximetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropan) 2905 41 00  
Pentaeritritol 2905 42 00  
Manitol 2905 43 00  
D-Glucitol (sorbitol)    
├Än solu╚Ťie apoas─â    
Care con╚Ťine D-manitol ├«ntr-o propor╚Ťie de maximum 2┬á% ├«n greutate, calculat ├«n raport cu con╚Ťinutul de D-glucitol 2905 44 11  
Altele 2905 44 19  
Altele    
Care con╚Ťin D-manitol ├«ntr-o propor╚Ťie de maximum 2┬á% ├«n greutate, calculat ├«n raport cu con╚Ťinutul de D-glucitol 2905 44 91  
Altele 2905 44 99  
Glicerin─â 2905 45 00  
Altele 2905 49 00  
Deriva╚Ťi halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi ai alcoolilor aciclici    
Etclorvinol (DCI) 2905 51 00  
Altele    
2,2-Bis(bromometil)propandiol 2905 59 91  
Altele 2905 59 98  
29.06 Alcooli ciclici ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici    
Mentol 2906 11 00  
Ciclohexanol, metilciclohexanoli ╚Öi dimetilciclohexanoli 2906 12 00  
Steroli ╚Öi inozitoli    
Steroli 2906 13 10  
Inozitoli 2906 13 90  
Altele 2906 19 00  
Aromatici    
Alcool benzilic 2906 21 00  
Altele 2906 29 00  
III. FENOLI ╚śI FENOLI-ALCOOLI ╚śI DERIVA╚ÜII LOR HALOGENA╚ÜI, SULFONA╚ÜI, NITRA╚ÜI SAU NITROZA╚ÜI    
29.07 Fenoli; fenoli-alcooli    
Monofenoli    
Fenol (hidroxibenzen) ╚Öi s─ârurile lui 2907 11 00  
Crezoli ╚Öi s─ârurile lor 2907 12 00  
Octifenol, nonilfenol ╚Öi izomerii lor; s─ârurile acestor produse 2907 13 00  
Naftoli ╚Öi s─ârurile lor    
1-Naftol 2907 15 10  
Altele 2907 15 90  
Altele    
Xilenoli ╚Öi s─ârurile lor 2907 19 10  
Altele 2907 19 90  
Polifenoli; fenoli-alcooli    
Rezorcinol ╚Öi s─ârurile lui 2907 21 00  
Hidrochinon─â ╚Öi s─ârurile ei 2907 22 00  
4,4ÔÇ▓-Izopropilidendifenol (bisfenol┬áA, difenilolpropan) ╚Öi s─ârurile lui 2907 23 00  
Altele 2907 29 00  
29.08 Deriva╚Ťi halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor    
Deriva╚Ťi doar halogena╚Ťi ╚Öi s─ârurile lor    
Pentaclorfenol (ISO) 2908 11 00  
Altele 2908 19 00  
Altele    
Dinoseb (ISO) ╚Öi s─ârurile sale 2908 91 00  
4,6-Dinitro-o-crezol [DNOC (ISO)] ╚Öi s─ârurile sale 2908 92 00  
Altele 2908 99 00  
IV. ETERI, PEROXIZI AI ALCOOLILOR, PEROXIZI AI ETERILOR, PEROXIZI AI ACETALILOR ╚śI AI SEMIACETALILOR, PEROXIZI AI CETONELOR, EPOXIZI CU TREI ATOMI ├ÄN CICLU, ACETALI ╚śI SEMIACETALI ╚śI DERIVA╚ÜII LOR HALOGENA╚ÜI, SULFONA╚ÜI, NITRA╚ÜI SAU NITROZA╚ÜI    
29.09 Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai acetalilor ╚Öi ai semiacetalilor, peroxizi ai cetonelor (cu compozi╚Ťie chimic─â definit─â sau nu) ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Eteri aciclici ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Eter etilic (oxid de dietil) 2909 11 00  
Altele    
Ter┼ú-butil etil eter (etil-ter┼ú-butil-eter, ETBE) 2909 19 10  
Altele 2909 19 90  
Eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi 2909 20 00  
Eteri aromatici ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Difenil eter (oxid de difenil) 2909 30 10  
Deriva╚Ťi halogena╚Ťi numai cu brom    
Pentabromdifenil eter; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis (pentabromfenoxi)benzen 2909 30 31  
1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoxi)etan, pentru producerea acrilo-nitril-butadien-stiren (ABS) 2909 30 35  
Altele 2909 30 38  
Altele 2909 30 90  
Eteri-alcooli ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
2,2ÔÇ▓-Oxidietanol (dietilenglicol) 2909 41 00  
Eteri monobutilici de etilen glicol sau de dietilen glicol 2909 43 00  
Al╚Ťi eteri monoalchilici de etilen glicol sau de dietilen glicol 2909 44 00  
Altele    
2-(2-cloretoxi)etanol 2909 49 11  
Altele 2909 49 80  
Eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi 2909 50 00  
Peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai acetalilor ╚Öi ai semiacetalilor, peroxizi ai cetonelor ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
peroxizi ai acetalilor ╚Öi ai semiacetalilor 2909 60 10  
Altele 2909 60 90  
29.10 Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli ╚Öi epoxi-eteri cu trei atomi ├«n ciclu ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Oxiran (oxid de etilen─â) 2910 10 00  
Metiloxiran (oxid de propilen─â) 2910 20 00  
1-Clor-2,3-epoxipropan (epiclorhidrin─â) 2910 30 00  
Dieldrin (ISO, DCI) 2910 40 00  
Endrin (ISO) 2910 50 00  
Altele 2910 90 00  
29.11 Acetali ╚Öi semiacetali, care con╚Ťin chiar alte func╚Ťii oxigenate, ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi 2911 00 00  
V. COMPU╚śI CU FUNC╚ÜIE ALDEHID─é    
29.12 Aldehide, chiar con╚Ťin├ónd alte func╚Ťii oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehid─â    
Aldehide aciclice f─âr─â alte func╚Ťii oxigenate    
Metanal (formaldehid─â) 2912 11 00  
Etanal (acetaldehid─â) 2912 12 00  
Altele 2912 19 00  
Aldehide ciclice f─âr─â alte func╚Ťii oxigenate    
Benzaldehid─â (aldehid─â benzoic─â) 2912 21 00  
Altele 2912 29 00  
Aldehide-alcooli, aldehide-eteri, aldehide-fenoli ╚Öi aldehide care con╚Ťin alte func╚Ťii oxigenate    
Vanilina (metilprotocatechualdehida sau 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida) 2912 41 00  
Etilvanilina (etil protocatechualdehida sau 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehid─â) 2912 42 00  
Altele 2912 49 00  
Polimeri ciclici ai aldehidelor 2912 50 00  
Paraformaldehid─â 2912 60 00  
29.13 Deriva╚Ťi halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi ai produselor de la pozi╚Ťia┬á2912 2913 00 00  
VI. COMPU╚śI CU FUNC╚ÜIE CETON─é SAU CU FUNC╚ÜIE CHINON─é    
29.14 Cetone ╚Öi chinone, chiar con╚Ťin├ónd alte func╚Ťii oxigenate, ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Cetone aciclice f─âr─â alte func╚Ťii oxigenate    
Aceton─â 2914 11 00  
Butanon─â (metiletilceton─â) 2914 12 00  
4-Metilpentan-2-on─â (metilizobutilceton─â) 2914 13 00  
Altele    
5-Metilhexan-2-on─â 2914 19 10  
Altele 2914 19 90  
Cetone ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice f─âr─â alte func╚Ťii oxigenate    
Ciclohexanon─â ╚Öi metilciclohexanone 2914 22 00  
Ionone metilionone 2914 23 00  
Altele 2914 29 00  
Cetone aromatice f─âr─â alte func╚Ťii oxigenate    
Fenilaceton─â (fenilpropan-2-on─â) 2914 31 00  
Altele 2914 39 00  
Cetone-alcooli ╚Öi cetone-aldehide    
4-Hidroxi-4-metilpentan-2-on─â (diaceton─â alcool) 2914 40 10  
Altele 2914 40 90  
Cetone-fenoli ╚Öi cetone care con╚Ťin alte func╚Ťii oxigenate 2914 50 00  
Chinone    
Antrachinon─â 2914 61 00  
Coenzima Q10 [ubidecarenon (DCI)] 2914 62 00  
Altele    
1,4-Naftachinon─â 2914 69 10  
Altele 2914 69 80  
Deriva╚Ťi halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Clordecon (ISO) 2914 71 00  
Altele 2914 79 00  
VII.┬áACIZI CARBOXILICI, ANHIDRIDELE, HALOGENURILE, PEROXIZII ╚śI PEROXIACIZII LOR; DERIVA╚ÜII LOR HALOGENA╚ÜI, SULFONA╚ÜI, NITRA╚ÜI SAU NITROZA╚ÜI    
29.15 Acizi monocarboxilici aciclici satura╚Ťi ╚Öi anhidridele, halogenurile, peroxizii ╚Öi peroxiacizii lor; deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Acid formic, s─ârurile ╚Öi esterii lui    
Acid formic 2915 11 00  
S─ârurile acidului formic 2915 12 00  
Esterii acidului formic 2915 13 00  
Acid acetic ╚Öi s─ârurile lui; anhidrid─â acetic─â    
Acid acetic 2915 21 00  
Anhidrid─â acetic─â 2915 24 00  
Altele 2915 29 00  
Esteri ai acidului acetic    
Acetat de etil 2915 31 00  
Acetat de vinil 2915 32 00  
Acetat de n-butil 2915 33 00  
Dinoseb (ISO) acetat 2915 36 00  
Altele 2915 39 00  
Acizi mono-, di- sau tricloracetici, s─ârurile ╚Öi esterii lor 2915 40 00  
Acid propionic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2915 50 00  
Acizi butanoici, acizi pentanoici, s─ârurile ╚Öi esterii lor    
Acizi butanoici, s─ârurile ╚Öi esterii lor    
1-Izopropil-2,2-dimetiltrimetilen diisobutirat 2915 60 11  
Altele 2915 60 19  
Acizi pentanoici, s─ârurile ╚Öi esterii lor 2915 60 90  
Acid palmitic, acid stearic, s─ârurile ╚Öi esterii lor    
Acid palmitic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2915 70 40  
Acid stearic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2915 70 50  
Altele    
Acid lauric, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2915 90 30  
Altele 2915 90 70  
29.16 Acizi monocarboxilici aciclici nesatura╚Ťi ╚Öi acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii ╚Öi peroxiacizii lor; deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Acizi monocarboxilici aciclici nesatura╚Ťi, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor    
Acid acrilic ╚Öi s─ârurile lui 2916 11 00  
Esterii acidului acrilic 2916 12 00  
Acid metacrilic ╚Öi s─ârurile lui 2916 13 00  
Esterii acidului metacrilic 2916 14 00  
Acizi oleic, linoleic sau linolenic, s─ârurile ╚Öi esterii lor 2916 15 00  
Binapacril (ISO) 2916 16 00  
Altele    
Acizi undecenoici, s─ârurile ╚Öi esterii lor 2916 19 10  
Acid crotonic 2916 19 40  
Altele 2916 19 95  
Acizi monocarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor 2916 20 00  
Acizi monocarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor    
Acid benzoic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2916 31 00  
Peroxid de benzoil ╚Öi clorur─â de benzoil 2916 32 00  
Acid fenilacetic ╚Öi s─ârurile sale 2916 34 00  
Altele    
Esteri ai acidului fenilacetic 2916 39 10  
Altele 2916 39 90  
29.17 Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii ╚Öi peroxiacizii lor; deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Acizi policarboxilici aciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor    
Acid oxalic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2917 11 00  
Acid adipic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2917 12 00  
Acid azelaic, acid sebacic, s─ârurile ╚Öi esterii lor    
Acid sebacic 2917 13 10  
Altele 2917 13 90  
Anhidrid─â maleic─â 2917 14 00  
Altele    
Acid malonic, s─ârurile ╚Öi esterii s─âi 2917 19 10  
Acid etan-1,2-dicarboxilic sau acid butandioic (acid succinic) cu un con╚Ťinut de carbon din biomas─â de 100┬á% ├«n mas─â 2917 19 20  
Altele 2917 19 80  
Acizi policarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor 2917 20 00  
Acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor    
Ortoftala╚Ťii de dioctil 2917 32 00  
Ortoftala╚Ťii de dinonil sau de didecil 2917 33 00  
Al╚Ťi esteri ai acidului ortoftalic 2917 34 00  
Anhidrid─â ftalic─â 2917 35 00  
Acid tereftalic ╚Öi s─ârurile lui 2917 36 00  
Tereftalat de dimetil 2917 37 00  
Altele    
Ester sau anhidrid─â ale acidului tetrabromftalic; acid benzen-1,2,4-tricarboxilic; isoftaloil diclorur─â care con╚Ťine ├«n greutate maximum 0,8┬á% tereftaloil diclorur─â; acid naftalen-1,4,5,8-tetracarboxilic; anhidrid─â tetraclorftalic─â; 3,5-bis(metoxicarbonil) benzensulfonat de sodiu 2917 39 20  
Bis(2-etilhexil) benzen-1,4-dicarboxilat (DOTP) 2917 39 35 New  
Altele 2917 39 85 New  
29.18 Acizi carboxilici cu func╚Ťii oxigenate suplimentare ╚Öi anhidridele, halogenurile, peroxizii ╚Öi peroxiacizii lor; deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Acizi carboxilici cu func╚Ťie alcool, dar f─âr─â alt─â func╚Ťie oxigenat─â, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor    
Acid lactic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2918 11 00  
Acid tartric 2918 12 00  
S─ârurile ╚Öi esterii acidului tartric 2918 13 00  
Acid citric 2918 14 00  
S─ârurile ╚Öi esterii acidului citric 2918 15 00  
Acid gluconic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2918 16 00  
Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic (acid benzilic) 2918 17 00  
Clorbenzilat (ISO) 2918 18 00  
Altele    
Acid colic, acid 3-╬▒,12-╬▒-dihidroxi-5-╬▓-colan-24-oic (acid dezoxicolic), s─ârurile ╚Öi esterii lor 2918 19 30  
Acid 2,2-bis(hidroximetil)propionic 2918 19 40  
Altele 2918 19 98  
Acizi carboxilici cu func╚Ťie fenolic─â, dar f─âr─â alte func╚Ťii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor    
Acid salicilic ╚Öi s─ârurile lui 2918 21 00  
Acid o-acetilsalicilic, s─ârurile ╚Öi esterii lui 2918 22 00  
Al╚Ťi esteri ai acidului salicilic ╚Öi s─ârurile lor 2918 23 00  
Altele 2918 29 00  
Acizi carboxilici cu func╚Ťie aldehid─â sau ceton─â, dar f─âr─â alte func╚Ťii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii ╚Öi deriva╚Ťii lor 2918 30 00  
Altele    
2,4,5-T (ISO) (acid 2,4,5-triclorfenoxiacetic), s─ârurile ╚Öi esterii lui 2918 91 00  
Altele    
Acid 2,6-dimetoxibenzoic; dicamba (ISO); fenoxiacetat de sodiu 2918 99 40  
Altele 2918 99 90  
VIII.┬áESTERII ACIZILOR ANORGANICI AI NEMETALELOR ╚śI S─éRURILE LOR, DERIVA╚ÜII LOR HALOGENA╚ÜI, SULFONA╚ÜI, NITRA╚ÜI SAU NITROZA╚ÜI    
29.19 Esteri fosforici ╚Öi s─ârurile lor, inclusiv lactofosfa╚Ťi; deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Tris(2,3-dibromopropil) fosfat 2919 10 00  
Altele 2919 90 00  
29.20 Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excep╚Ťia esterilor acizilor halogenhidrici) ╚Öi s─ârurile lor; deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Esterii tiofosforici (fosfortioa╚Ťii) ╚Öi s─ârurile lor; deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Paration (ISO) ╚Öi paration metil (ISO) (metil-paration) 2920 11 00  
Altele 2920 19 00  
Esteri de fosfi╚Ťi ╚Öi s─ârurile lor; deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi sau nitroza╚Ťi    
Fosfit de dimetil 2920 21 00  
Fosfit de dietil 2920 22 00  
Fosfit de trimetil 2920 23 00  
Fosfit de trietil 2920 24 00  
Altele 2920 29 00  
Endosulfan (ISO) 2920 30 00  
Altele    
Esteri sulfurici ╚Öi esteri carbonici; s─ârurile lor ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi, nitroza╚Ťi 2920 90 10  
Altele 2920 90 70  
IX.┬áCOMPU╚śI CU FUNC╚ÜII AZOTATE    
29.21 Compu╚Öi cu func╚Ťie aminic─â    
Monoamine aciclice ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Mono-, di- sau trimetilamină și sărurile lor 2921 11 00 (KMA)
Clorur─â de 2-(N,N-dimetilamino)etil, clorhidrat 2921 12 00  
Clorur─â de 2-(N,N-dietilamino)etil, clorhidrat 2921 13 00  
Clorur─â de 2-(N,N-diizopropilamino)etil, clorhidrat 2921 14 00  
Altele    
1,1,3,3-Tetrametilbutilamin─â 2921 19 40  
Dietilamina ╚Öi s─ârurile ei 2921 19 50  
Altele 2921 19 99  
Poliamine aciclice ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Etilendiamin─â ╚Öi s─ârurile ei 2921 21 00  
Hexametilendiamin─â ╚Öi s─ârurile ei 2921 22 00  
Altele 2921 29 00  
Monoamine ╚Öi poliamine ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Ciclohexilamin─â, ciclohexildimetilamina ╚Öi s─ârurile lor 2921 30 10  
Ciclohex-1,3-ilendiamina (1,3-diaminociclohexan) 2921 30 91  
Altele 2921 30 99  
Monoamine aromatice ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Anilina ╚Öi s─ârurile ei 2921 41 00  
Deriva╚Ťi ai anilinei ╚Öi s─ârurile acestor produse 2921 42 00  
Toluidine ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse 2921 43 00  
Difenilamina ╚Öi deriva╚Ťii ei; s─ârurile acestor produse 2921 44 00  
1-Naftilamin─â (alfa-naftilamin─â), 2-naftilamin─â (beta-naftilamin─â) ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse 2921 45 00  
Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), dexamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) ╚Öi fentermina (DCI); s─ârurile acestor produse 2921 46 00  
Altele 2921 49 00  
Poliamine aromatice ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
o-, m-, p-Fenilendiamina, diaminotolueni ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
o-, m-, p-Fenilendiamina, diaminotolueni ╚Öi deriva╚Ťii lor halogena╚Ťi, sulfona╚Ťi, nitra╚Ťi, nitroza╚Ťi; s─ârurile acestor produse    
m-Fenilendiamin─â, de o puritate de minimum 99┬á% ├«n greutate ╚Öi care con╚Ťine: - maximum 1┬á% ├«n greutate ap─â; - maximum 200┬ámg/kg o-fenilendiamin─â; ╚Öi - maximum 450┬ámg/kg p-fenilendiamin─â 2921 51 11  
Altele 2921 51 19  
Altele 2921 51 90  
Altele    
m-Fenilenbis(metilamin─â); 2,2ÔÇ▓-diclor-4,4ÔÇ▓-metilendianilin─â; 4,4ÔÇ▓-bi-o-toluidin─â; 1,8-naftilendiamin─â 2921 59 50  
Altele 2921 59 90  
29.22 Amino compu╚Öi cu func╚Ťii oxigenate    
Amino-alcooli, al╚Ťii dec├ót cei care con╚Ťin mai mult de un tip de func╚Ťie oxigenat─â, eterii ╚Öi esterii lor; s─ârurile acestor produse    
Monoetanolamina ╚Öi s─ârurile ei 2922 11 00  
Dietanolamina ╚Öi s─ârurile ei 2922 12 00  
Dextropropoxifen (DCI) ╚Öi s─ârurile lui 2922 14 00  
Trietanolamin─â 2922 15 00  
Perfluoroctan sulfonat de dietanolamoniu 2922 16 00  
Metildietanolamin─â ╚Öi etildietanolamin─â 2922 17 00  
2-(N,N-diizopropilamino)etanol 2922 18 00  
Altele 2922 19 00  
Amino-naftoli ╚Öi al╚Ťi amino-fenoli, al╚Ťii dec├ót cei care con╚Ťin mai mult de un tip de func╚Ťie oxigenat─â, eterii ╚Öi esterii lor; s─ârurile acestor produse    
Acizi aminonaftolsulfonici ╚Öi s─ârurile lor 2922 21 00  
Altele 2922 29 00  
Amino-aldehide, amino-cetone ╚Öi amino-chinone, altele dec├ót cele cu func╚Ťii oxigenate diferite; s─ârurile acestor produse    
Amfepramona (DCI), metadona (DCI) ╚Öi normetadona (DCI); s─ârurile acestor produse 2922 31 00  
Altele 2922 39 00  
Amino-acizi, al╚Ťii dec├ót cei care con╚Ťin mai mult de un tip de func╚Ťie oxigenat─â ╚Öi esterii lor; s─ârurile acestor produse    
Lizina ╚Öi esterii ei; s─ârurile acestor produse 2922 41 00  
Acid glutamic ╚Öi s─ârurile lui 2922 42 00  
Acid antranilic ╚Öi s─ârurile lui 2922 43 00  
Tilidina (DCI) ╚Öi s─ârurile ei 2922 44 00  
Altele    
beta-Alanin─â 2922 49 20  
Altele 2922 49 85  
Amino-alcooli-fenoli; amino-acizi-fenoli ╚Öi al╚Ťi amino-compu╚Öi cu func╚Ťii oxigenate 2922 50 00  
29.23 S─âruri ╚Öi hidroxizi de amoniu cuaternari; lecitine ╚Öi alte fosfoaminolipide, cu compozi╚Ťie chimic─â definit─â sau nu    
Colina ╚Öi s─ârurile ei 2923 10 00  
Lecitine ╚Öi alte fosfoaminolipide 2923 20 00  
Perfluoroctan sulfonat de tetraetilamoniu 2923 30 00  
Perfluoroctan sulfonat de didecildimetilamoniu 2923 40 00  
Altele 2923 90 00  
29.24 Compu╚Öi cu func╚Ťie carboxiamid─â; compu╚Öi cu func╚Ťie amid─â ai acidului carbonic    
Amide (inclusiv carbama╚Ťii) aciclice ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Meprobamat (DCI) 2924 11 00  
Fluoracetamid (ISO), monocrotofos (ISO) ╚Öi fosfamidon (ISO) 2924 12 00  
Altele 2924 19 00  
Amide (inclusiv carbama╚Ťii) ciclice ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Ureine ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse 2924 21 00  
Acid 2-acetamidobenzoic (acid N-acetilantranilic) ╚Öi s─ârurile lui 2924 23 00  
Etinamat (DCI) 2924 24 00  
Alaclor (ISO) 2924 25 00  
Altele    
Lidocain─â (DCI) 2924 29 10  
Altele 2924 29 70  
29.25 Compu╚Öi cu func╚Ťie carboximid─â (inclusiv zaharin─â ╚Öi s─ârurile ei) ╚Öi compu╚Öi cu func╚Ťie imin─â    
Imide ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Zaharin─â ╚Öi s─ârurile ei 2925 11 00  
Glutetimid (DCI) 2925 12 00  
Altele    
3,3ÔÇ▓,4,4ÔÇ▓,5,5ÔÇ▓,6,6ÔÇ▓-Octabrom-N,NÔÇ▓-etilen-diftalimid─â; N,NÔÇ▓-etilenbis(4,5-dibromhexahidro-3,6-metanftalmid─â) 2925 19 20  
Altele 2925 19 95  
Imine ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Clordimeform (ISO) 2925 21 00  
Altele 2925 29 00  
29.26 Compu╚Öi cu func╚Ťie nitril    
Acrilonitril 2926 10 00  
1-Cianoguanidin─â (diciandiamida) 2926 20 00  
Fenproporex (DCI) ╚Öi s─ârurile lui; metadona (DCI) intermediar (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan) 2926 30 00  
Alfa-fenilacetoacetonitril 2926 40 00  
Altele    
Izoftalonitril 2926 90 20  
Altele 2926 90 70  
29.27 Compu╚Öi diazoici, azoici sau azoxici 2927 00 00  
29.28 Deriva╚Ťi organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei    
N,N-bis(2-metoxietil)hidroxilamin─â 2928 00 10  
Altele 2928 00 90  
29.29 Compu╚Öi cu alte func╚Ťii azotate    
Izociana╚Ťi 2929 10 00  
Altele 2929 90 00  
X. COMPU╚śI ORGANO-ANORGANICI, COMPU╚śI HETEROCICLICI, ACIZI NUCLEICI ╚śI S─éRURILE LOR, SULFONAMIDE    
29.30 Tiocompu╚Öi organici    
2-(N,N-dimetilamino) etanetiol 2930 10 00  
Tiocarbama╚Ťi ╚Öi ditiocarbama╚Ťi 2930 20 00  
Mono-, di-sau tetrasulfuri de tiouram 2930 30 00  
Metionin─â    
Metionin─â (DCI) 2930 40 10  
Altele 2930 40 90  
2-(N,N-dietilamino)etantiol 2930 60 00  
Sulfur─â de bi(2-hidroxietil) [tiodiglicol (DCI)] 2930 70 00  
Aldicarb (ISO), captafol (ISO) ╚Öi metamidofos (ISO) 2930 80 00  
Altele    
Cistein─â ╚Öi cistin─â 2930 90 13  
Deriva╚Ťi de cistein─â ╚Öi cistin─â 2930 90 16  
Acid DL-2-hidroxi-4-(metiltio) butiric 2930 90 30  
2,2ÔÇ▓-tiodietil-bis[3-(3,5-di-ter╚Ť-butil-4-hidroxifenil)propionat] 2930 90 40  
Amestec de izomeri 4-metil-2,6-bis (metiltio)-m-fenilendiamin─â ╚Öi 2-metil-4,6-bis (metiltio)-m-fenilendiamin─â 2930 90 50  
Altele 2930 90 98  
29.31 Al╚Ťi compu╚Öi organo-anorganici    
Tetrametil de plumb ╚Öi tetraetil de plumb 2931 10 00  
Compu╚Öi tributilstanici 2931 20 00  
Deriva╚Ťi organofosforici nehalogena╚Ťi    
Metilfosfonat de dimetil 2931 41 00  
Propilfosfonat de dimetil 2931 42 00  
Etilfosfonat de dietil 2931 43 00  
Acid metilfosfonic 2931 44 00  
Sare de acid metilfosfonic ╚Öi de (aminoiminometil)uree (1: 1) 2931 45 00  
2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan 2,4,6-trioxid 2931 46 00  
(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilfosfonat 2931 47 00  
3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5] undecan 3,9-dioxid 2931 48 00  
Altele    
3-(trihidroxisilil)propil metilfosfonat de sodiu 2931 49 10  
bi[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat 2931 49 20  
Acid etidronic (INN) (acid 1-hidroxietan-1,1-difosfonic) ╚Öi s─ârurile sale 2931 49 30  
(Nitrilotrimetandiil)tris(acid fosfonic), {etan-1,2-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(acid fosfonic), acid[(bis{2-[bis(fosfonometil)amino]etil}amino)metil]fosfonic, {hexan-1,6-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(acid fosfonic), {[(2-hidroxietil)imino]bis(metilen)}bis(acid fosfonic), ╚Öi acid[(bis{6-[bis(fosfonometil)amino]hexil}amino)metil]fosfonic; s─ârurile acestor produse 2931 49 40  
Altele 2931 49 90  
Deriva╚Ťi organofosforici halogena╚Ťi    
Diclorur─â metilfosfonic─â 2931 51 00  
Diclorur─â propilfosfonic─â 2931 52 00  
O-(3-cloropropil) O-[4-nitro-3-(trifluormetil)fenil] metilfosfonotionat 2931 53 00  
Triclorfon (ISO) 2931 54 00  
Altele    
Difluorur─â de metilfosfonoil (difluorur─â metilfosfonic─â) 2931 59 10  
Altele 2931 59 90  
Altele 2931 90 00  
29.32 Compu╚Öi heterociclici care con╚Ťin ca heteroatom(i) numai oxigen    
Compu╚Öi care con╚Ťin ├«n molecul─â un ciclu furan necondensat (hidrogenat sau nu)    
Tetrahidrofuran 2932 11 00  
2-Furaldehid─â (furfuraldehid─â, furfural) 2932 12 00  
Alcool furfurilic ╚Öi alcool tetrahidrofurfurilic 2932 13 00  
Sucraloz─â 2932 14 00  
Altele 2932 19 00  
Lactone    
Fenolftalein─â; acid 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]izocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoic; 3ÔÇ▓-clor-6ÔÇ▓-ciclohexilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9ÔÇ▓-xanten]-3-on─â; 6ÔÇ▓-(N-etil-p-toluidino)-2ÔÇ▓-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9ÔÇ▓-xanten]-3-on─â; 6-docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-carboxilat de metil 2932 20 10  
gamma-Butirlacton─â 2932 20 20  
Altele 2932 20 90  
Altele    
Izosafrol 2932 91 00  
1-(1,3-Benzodioxal-5-il)propan-2-on─â 2932 92 00  
Piperonal 2932 93 00  
Safrol 2932 94 00  
Tetrahidroxocanabinoli (to╚Ťi izomerii) 2932 95 00  
Carbofuran (ISO) 2932 96 00  
Altele 2932 99 00  
29.33 Compu╚Öi heterociclici cu heteroatom(i) de azot ├«n exclusivitate    
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine un ciclu pirazol necondensat (hidrogenat sau nu)    
Fenazon─â (antipirin─â) ╚Öi deriva╚Ťii ei    
Propifenazon─â (DCI) 2933 11 10  
Altele 2933 11 90  
Altele    
Fenilbutazon─â (DCI) 2933 19 10  
Altele 2933 19 90  
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine un ciclu imidazol necondensat (hidrogenat sau nu)    
Hidantoin─â ╚Öi deriva╚Ťii ei 2933 21 00  
Altele    
Clorhidrat de nafazolin─â (DCIM) ╚Öi nitrat de nafazolin─â (DCIM); fentolamin─â (DCI); clorhidrat de tolazolin─â (DCIM) 2933 29 10  
Altele 2933 29 90  
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine un ciclu piridin─â necondensat (hidrogenat sau nu)    
Piridin─â ╚Öi s─ârurile ei 2933 31 00  
Piperidin─â ╚Öi s─ârurile ei 2933 32 00  
Alfentanil (DCI), anileridin─â (DCI), bezitramid─â (DCI), bromazepam (DCI), carfentanil (DCI), difenoxin (DCI), difenoxilat (DCI), dipipanon─â (DCI), fentanil (DCI), ketobemidon─â (DCI), metilfenidat (DCI), pentazocin─â (DCI), petidin─â (DCI), petidin─â (DCI) intermediar A, fenciclidin─â (DCI) (PCP), fenoperidin─â (DCI), pipradrol (DCI), piritramid─â (DCI), propiram (DCI), remifentanil (DCI) ╚Öi trimeperidin─â (DCI); s─ârurile acestora 2933 33 00  
Al╚Ťi fentanili ╚Öi deriva╚Ťii lor 2933 34 00  
3-quinuclidin 2933 35 00  
4-anilino-N-fenetilpiperidin─â (ANPP) 2933 36 00  
N-fenetil-4-piperidon─â (NPP) 2933 37 00  
Altele    
Iproniazid─â (DCI); clorhidrat de cetobemidon─â (DCIM); bromur─â de piridostigmin─â (DCI) 2933 39 10  
2,3,5,6-Tetraclorpiridin─â 2933 39 20  
Acid 3,6-diclorpiridin-2-carboxilic 2933 39 25  
3,6-Diclorpiridin-2-carboxilat de 2-hidroxietilamoniu 2933 39 35  
2-Butoxietil (3,5,6-triclor-2-piridiloxi)acetat 2933 39 40  
3,5-Diclor-2,4,6-trifluorpiridin─â 2933 39 45  
Ester metilic de fluoroxipir (ISO) 2933 39 50  
4-Metilpiridin─â 2933 39 55  
Altele 2933 39 99  
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine un ciclu chinolein─â sau izochinolein─â (hidrogenate sau nu), f─âr─â alte condens─âri    
Levorfanol (DCI) ╚Öi s─ârurile lui 2933 41 00  
Altele    
Derivati halogena╚Ťi ai chinoleinei; deriva╚Ťi ai acizilor chinolein-carboxilici 2933 49 10  
Dextrometorfan (DCI) ╚Öi s─ârurile lui 2933 49 30  
Altele 2933 49 90  
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine un ciclu pirimidin─â (hidrogenat─â sau nu) sau piperazin─â    
Maloniluree (acid barbituric) ╚Öi s─ârurile ei 2933 52 00  
Alobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) ╚Öi vinilbital (DCI); s─ârurile acestor produse    
Fenobarbital (DCI), barbital (DCI) ╚Öi s─ârurile lor 2933 53 10  
Altele 2933 53 90  
Alte derivate de maloniluree (acid barbituric); s─ârurile acestor produse 2933 54 00  
Loprazolam (DCI), meclocualon─â (DCI), metacualon─â (DCI) ╚Öi zipeprol; s─ârurile acestor produse 2933 55 00  
Altele    
Diazinon (ISO) 2933 59 10  
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octan (trietilendiamin─â) 2933 59 20  
Altele 2933 59 95  
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine un ciclu triazin─â necondensat (hidrogenat sau nu)    
Melamin─â 2933 61 00  
Altele    
Atrazin─â (ISO); propazin─â (ISO); simazin─â (ISO); hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin─â (hexogen, trimetilentrinitramin─â) 2933 69 10  
Metenamin─â (DCI) (hexametilentetramin─â); 2,6-di-ter╚Ť-butil-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazin-2-il-amino]fenol 2933 69 40  
Altele 2933 69 80  
Lactame    
6-Hexanlactam─â (epsilon-caprolactam─â) 2933 71 00  
Clobazam (DCI) ╚Öi metiprilon─â (DCI) 2933 72 00  
Alte lactame 2933 79 00  
Altele    
Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepoxid (DCI), clonazepam (DCI), clorazepat, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI); fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepat de etil (DCI), lorazepam(DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovaleron─â (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) ╚Öi triazolam (DCI); s─ârurile acestor produse    
Clordiazepoxid (DCI) 2933 91 10  
Altele 2933 91 90  
Azinfos-metil (ISO) 2933 92 00  
Altele    
Indol, 3-metilindol (scatol), 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenzo[c,e]azepin─â (azapetin─â), fenindamin─â (DCI) ╚Öi s─ârurile lor, clorhidrat de imipramin─â (DCIM) 2933 99 20  
2,4-Di-ter╚Ť-butil-6-(5-clorbenzotriazol-2-il) fenol 2933 99 50  
Altele 2933 99 80  
29.34 Acizi nucleici ╚Öi s─ârurile lor, cu compozi╚Ťie chimica definit─â sau nu, al╚Ťi compu╚Öi heterociclici    
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine un ciclu tiazol (hidrogenat sau nu) necondensat 2934 10 00  
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine cicluri benzotiazol (hidrogenate sau nu), f─âr─â alte condens─âri    
Disulfur─â de di(benzotiazol-2-il); benzotiazol-2-tiol (mercaptobenzotiazol) ╚Öi s─ârurile lui 2934 20 20  
Altele 2934 20 80  
Compu╚Öi a c─âror structur─â con╚Ťine cicluri fenotiazin─â (hidrogenate sau nu), f─âr─â alte condens─âri    
Tietilperazin─â (DCI); tioridazin─â (DCI) ╚Öi s─ârurile ei 2934 30 10  
Altele 2934 30 90  
Altele    
Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramid─â (DCI), haloxazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), oxazolam (DCI), pemolin─â (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazin─â (DCI) ╚Öi sufentanil (DCI); s─ârurile acestor produse 2934 91 00  
Al╚Ťi fentanili ╚Öi deriva╚Ťii lor 2934 92 00  
Altele    
Clorprotixen (DCI); tenalidin─â (DCI), tartra╚Ťii ╚Öi malea╚Ťii ei; furazolidon (DCI); acid 7-aminocefalosporanic; s─âruri ╚Öi esteri ai acidului (6R,7R)-3-acetoximetil-7-[(R)-2-formiloxi-2-fenilacetamido]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en─â-2-carboxilic; bromur─â de 1-[2-(1,3-dioxan-2-il)etil]-2-metilpiridin─â 2934 99 60  
Altele 2934 99 90  
29.35 Sulfonamide    
Sulfonamid─â de N-metilperfluoroctan 2935 10 00  
Sulfonamid─â de N-etilperfluoroctan 2935 20 00  
Sulfonamid─â de N-etil-N-(2-hidroxietil) perfluoroctan 2935 30 00  
Sulfonamid─â de N-(2-hidroxietil)-N-metilperfluoroctan 2935 40 00  
Alte sulfonamide de perfluoroctan 2935 50 00  
Altele    
3-{1-[7-(hexadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid─â; metosulam (ISO) 2935 90 30  
Altele 2935 90 90  
XI. PROVITAMINE, VITAMINE ╚śI HORMONI    
29.36 Provitamine ╚Öi vitamine, naturale sau ob╚Ťinute prin sintez─â (inclusiv concentratele naturale), precum ╚Öi deriva╚Ťii lor utiliza╚Ťi ├«n principal ca vitamine, amesteca╚Ťi sau nu ├«ntre ei, chiar ├«n diferite solu╚Ťii    
Vitamine ╚Öi deriva╚Ťii lor, neamestecate    
Vitaminele┬áA ╚Öi deriva╚Ťii lor 2936 21 00  
Vitamina┬áB1 ╚Öi deriva╚Ťii ei 2936 22 00  
Vitamina┬áB2 ╚Öi deriva╚Ťii ei 2936 23 00  
Acid D- sau DL-pantotenic (vitamina┬áB5) ╚Öi deriva╚Ťii s─âi 2936 24 00  
Vitamina┬áB6 ╚Öi deriva╚Ťii ei 2936 25 00  
Vitamina┬áB12 ╚Öi deriva╚Ťii ei 2936 26 00  
Vitamina┬áC ╚Öi deriva╚Ťii ei 2936 27 00  
Vitamina┬áE ╚Öi deriva╚Ťii ei 2936 28 00  
Alte vitamine ╚Öi deriva╚Ťii lor 2936 29 00  
Altele, inclusiv concentrate naturale 2936 90 00  
29.37 Hormoni, prostaglandine, tromboxani ╚Öi leucotriene, naturali sau reprodu╚Öi prin sintez─â; deriva╚Ťii ╚Öi analogii lor structurali, inclusiv polipeptidele cu catena modificat─â, utiliza╚Ťi ├«n principal ca hormoni    
Hormoni polipeptidici, hormoni proteici ╚Öi hormoni glicoproteici, deriva╚Ťii ╚Öi analogii lor structurali    
Somatotropina, deriva╚Ťii ╚Öi analogii ei structurali 2937 11 00 (GRM)
Insulină și sărurile ei 2937 12 00 (GRM)
Altele 2937 19 00 (GRM)
Hormoni steroizi, deriva╚Ťii ╚Öi analogii lor structurali    
Cortizon, hidrocortizon, prednison (dehidrocortizon) și prednisolon (dehidrohidrocortizon) 2937 21 00 (GRM)
Deriva╚Ťi halogena╚Ťi ai hormonilor corticosteroizi 2937 22 00 (GRM)
Estrogeni și progestogeni 2937 23 00 (GRM)
Altele 2937 29 00 (GRM)
Prostaglandine, tromboxani ╚Öi leucotriene, deriva╚Ťii ╚Öi analogii lor structurali 2937 50 00 (GRM)
Altele 2937 90 00 (GRM)
XII. GLICOZIDE ╚śI ALCALOIZI, NATURALI SAU REPRODU╚śI PRIN SINTEZ─é; S─éRURILE, ETERII, ESTERII LOR ╚śI AL╚ÜI DERIVA╚ÜI    
29.38 Glicozide, naturale sau reproduse prin sintez─â, s─ârurile, eterii, esterii lor ╚Öi al╚Ťi deriva╚Ťi    
Rutozida (rutina) ╚Öi deriva╚Ťii ei 2938 10 00  
Altele    
Glicozidele digitalelor 2938 90 10  
Acid glicirizic ╚Öi gliciriza╚Ťi 2938 90 30  
Altele 2938 90 90  
29.39 Alcaloizi, naturali sau reprodu╚Öi prin sintez─â, s─ârurile, eterii, esterii lor ╚Öi al╚Ťi deriva╚Ťi    
Alcalozii opiului ╚Öi derivatii lor; s─ârurile acestor produse    
Concentrat din tulpini de mac; buprenorfina (DCI), codeina, dihidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), heroina, hidrocodona (DCI), hidromorfona (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodona (DCI), oximorfona (DCI), folcodina (DCI), tebacona (DCI) ╚Öi tebaina; s─ârurile acestor produse 2939 11 00  
Altele 2939 19 00  
Alcaloizii arborelui de chinin─â ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse 2939 20 00  
Cafeina ╚Öi s─ârurile ei 2939 30 00  
Alcaloizii efedrei ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestora    
Efedrina ╚Öi s─ârurile ei 2939 41 00  
Pseudoefedrin─â (DCI) ╚Öi s─ârurile ei 2939 42 00  
Catina (DCI) ╚Öi s─ârurile ei 2939 43 00  
Norefedrin─â ╚Öi s─ârurile ei 2939 44 00  
Levometamfetamin─â, metamfetamin─â (DCI), racemat de metamfetamin─â ╚Öi s─ârurile lor 2939 45 00  
Altele 2939 49 00  
Teofilin─â ╚Öi aminofilin─â (teofilin-etilendiamin─â) ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Fenetilina (DCI) ╚Öi s─ârurile ei 2939 51 00  
Altele 2939 59 00  
Alcaloizii cornului de secar─â ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Ergometrin─â (DCI) ╚Öi s─ârurile ei 2939 61 00  
Ergotamin─â (DCI) ╚Öi s─ârurile ei 2939 62 00  
Acidul lisergic ╚Öi s─ârurile lui 2939 63 00  
Altele 2939 69 00  
Altele, de origine vegetal─â    
Cocain─â, ecgonin─â; s─âruri, esteri ╚Öi al╚Ťi deriva╚Ťi ai acestor produse 2939 72 00  
Altele    
Nicotina ╚Öi s─ârurile, eterii, esterii ╚Öi al╚Ťi deriva╚Ťi ai acesteia 2939 79 10  
Altele 2939 79 90  
Altele 2939 80 00  
XIII.┬áAL╚ÜI COMPU╚śI ORGANICI    
29.40 Zaharuri chimic pure, cu excep╚Ťia zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei ╚Öi a fructozei (levuloz─â); eteri, acetali ╚Öi esteri ai zaharurilor ╚Öi s─ârurile lor, altele dec├ót produsele de la pozi╚Ťiile┬á2937, 2938 ╚Öi 2939 2940 00 00  
29.41 Antibiotice    
Penicilinele ╚Öi deriva╚Ťii lor cu structur─â de acid penicilanic; s─ârurile acestor produse 2941 10 00  
Streptomicinele ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse    
Dihidrostreptomicin─â, s─âruri, esteri ╚Öi hidra╚Ťi ai acesteia 2941 20 30  
Altele 2941 20 80  
Tetraciclinele ╚Öi deriva╚Ťii lor; s─ârurile acestor produse 2941 30 00  
Cloramfenicol ╚Öi deriva╚Ťii lui; s─ârurile acestor produse 2941 40 00  
Eritromicin─â ╚Öi deriva╚Ťii ei; s─ârurile acestor produse 2941 50 00  
Altele 2941 90 00  
29.42 Al╚Ťi compu╚Öi organici 2942 00 00  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.