CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - RO 32

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 31
ÎNGRĂȘĂMINTE

31.01 Îngrășăminte de origine animală sau vegetală, chiar amestecate între ele sau tratate chimic; îngrășăminte obținute prin amestecarea sau tratarea chimică a produselor de origine animală sau vegetală 3101 00 00  
31.02 Îngrășăminte minerale sau chimice azotate    
Uree, chiar în soluție apoasă    
Uree, cu un conținut de azot de peste 45 % din greutatea produsului anhidru în stare uscată 3102 10 10 (KNI)
Altele 3102 10 90 (KNI)
Sulfat de amoniu; săruri duble și amestecuri de sulfat de amoniu și de nitrat de amoniu    
Sulfat de amoniu 3102 21 00 (KNI)
Altele 3102 29 00 (KNI)
Nitrat de amoniu, chiar in soluție apoasă    
În soluție apoasă 3102 30 10 (KNI)
Altele 3102 30 90 (KNI)
Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau alte substanțe anorganice fără putere de fertilizare    
Cu un conținut de azot de maximum 28 % din greutate 3102 40 10 (KNI)
Cu un conținut de azot de peste 28 % din greutate 3102 40 90 (KNI)
Nitrat de sodiu 3102 50 00 (KNI)
Săruri duble și amestecuri de nitrat de calciu și de nitrat de amoniu 3102 60 00 (KNI)
Amestecuri de uree și de nitrat de amoniu în soluții apoase sau amoniacale 3102 80 00 (KNI)
Altele, inclusiv amestecurile nedenumite la subpozițiile precedente 3102 90 00 (KNI)
31.03 Îngrășăminte minerale sau chimice fosfatice    
Superfosfați    
Care conțin peste 35 % din greutate pentaoxid de difosfor (P2O5) 3103 11 00 (KPP)
Altele 3103 19 00 (KPP)
Altele 3103 90 00 (KPP)
31.04 Îngrășăminte minerale sau chimice potasice    
Clorură de potasiu    
Cu un conținut de potasiu calculat în K2O de maximum 40 % din greutatea produsului anhidru în stare uscată 3104 20 10 (KPO)
Cu un conținut de potasiu calculat în K2O de peste 40 %, dar de maximum 62 % din greutatea produsului anhidru în stare uscată 3104 20 50 (KPO)
Cu un conținut de potasiu calculat în K2O de peste 62 %, din greutatea produsului anhidru în stare uscată 3104 20 90 (KPO)
Sulfat de potasiu 3104 30 00 (KPO)
Altele 3104 90 00 (KPO)
31.05 Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin două sau trei dintre elemente fertilizante azot, fosfor și potasiu; alte îngrășăminte; produse de la acest capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg    
Produsele acestui capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg 3105 10 00  
Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin cele trei elemente fertilizante azot, fosfor și potasiu    
Cu un conținut de azot de peste 10 % din greutatea produsului anhidru în stare uscată 3105 20 10  
Altele 3105 20 90  
Hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat diamoniu) 3105 30 00  
Dihidrogenoortofosfat de amoniu (fosfat monoamoniu), chiar în amestec cu hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat diamoniu) 3105 40 00  
Alte îngrășăminte minerale sau chimice care conțin două elemente fertilizante azot și fosfor    
Care conțin nitrați și fosfați 3105 51 00  
Altele 3105 59 00  
Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin două elemente fertilizante fosfor și potasiu 3105 60 00  
Altele    
Cu un conținut de azot de peste 10 % din greutatea produsului anhidru în stare uscată 3105 90 20  
Altele 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.