CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - RO 52

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 51
LÂNĂ, PĂR FIN SAU GROSIER DE ANIMALE; FIRE ȘI ȚESĂTURI DIN PĂR DE CAL

51.01 Lână, necardată, nepieptănată    
Lână uscoasă, inclusiv lâna spălată înainte de separarea de piele    
Lână tunsă 5101 11 00  
Altele 5101 19 00  
Degresată, necarbonizată    
Lână tunsă 5101 21 00  
Altele 5101 29 00  
Carbonizată 5101 30 00  
51.02 Păr fin sau grosier, necardat și nepieptănat    
Păr fin de animale    
De capră de Cașmir 5102 11 00  
Altele    
De iepure de Angora 5102 19 10  
De alpaca, de lama, de vicuna 5102 19 30  
De cămilă (inclusiv dromader), de iac, de capră de Angora, de capră de Tibet și de capre similare 5102 19 40  
De alți iepuri decât cei de Angora, de iepure sălbatic, de castor, de nutrie și de bizam 5102 19 90  
Păr grosier 5102 20 00  
51.03 Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de animale, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii    
Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale    
Necarbonizate 5103 10 10  
Carbonizate 5103 10 90  
Alte deșeuri de lână sau de păr fin de animale 5103 20 00  
Deșeuri de păr grosier de animale 5103 30 00  
51.04 Destrămătură de lână sau de păr fin sau grosier de animale 5104 00 00  
51.05 Lână, păr fin sau grosier, cardate sau pieptănate (inclusiv „lână pieptănată în vrac”)    
Lână cardată 5105 10 00  
Lână pieptănată    
„Lână pieptănată în vrac” 5105 21 00  
Altele 5105 29 00  
Păr fin, pieptănat sau cardat    
De capră de Cașmir 5105 31 00  
Altele 5105 39 00  
Păr grosier, pieptănat sau cardat 5105 40 00  
51.06 Fire din lână cardată, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul    
Care conțin lână minimum 85 % din greutate    
Nealbite 5106 10 10  
Altele 5106 10 90  
Care conțin lână sub 85 % din greutate    
Cu un conținut de lână și de păr fin de animale de minimum 85 % din greutate 5106 20 10  
Altele    
Nealbite 5106 20 91  
Altele 5106 20 99  
51.07 Fire din lână pieptănată, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul    
Care conțin lână minimum 85 % din greutate    
Nealbite 5107 10 10  
Altele 5107 10 90  
Care conțin lână sub 85 % din greutate    
Cu un conținut de lână și de păr fin de animale de minimum 85 % din greutate    
Nealbite 5107 20 10  
Altele 5107 20 30  
Altele    
Amestecate în principal sau numai cu fibre sintetice discontinue    
Nealbite 5107 20 51  
Altele 5107 20 59  
Altfel amestecate    
Nealbite 5107 20 91  
Altele 5107 20 99  
51.08 Fire din păr fin de animale, cardate sau pieptănate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul    
Cardate    
Nealbite 5108 10 10  
Altele 5108 10 90  
Pieptănate    
Nealbite 5108 20 10  
Altele 5108 20 90  
51.09 Fire din lână sau din păr fin de animale, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul    
Care conțin lână sau păr fin de animale minimum 85 % din greutate    
În gheme, sculuri sau jurubițe, cu o greutate de peste 125 g, dar de maximum 500 g 5109 10 10  
Altele 5109 10 90  
Altele 5109 90 00  
51.10 Fire din păr grosier sau din păr de cal (inclusiv fire din păr de cal îmbrăcate), chiar condiționate pentru vânzarea cu amănuntul 5110 00 00  
51.11 Țesături din lână cardată sau din păr fin de animale, cardat    
Care conțin lână sau păr fin de animale minimum 85 % din greutate    
Cu o greutate de maximum 300 g/m² 5111 11 00 (MTK)
Altele 5111 19 00 (MTK)
Altele, amestecate în principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale 5111 20 00 (MTK)
Altele, amestecate în principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale discontinue    
Cu o greutate de maximum 300 g/m² 5111 30 10 (MTK)
Cu o greutate de peste 300 g/m² 5111 30 80 (MTK)
Altele    
Cu un conținut total de materiale textile de la capitolul 50 de peste 10 % din greutate 5111 90 10 (MTK)
Altele    
Cu o greutate de maximum 300 g/m² 5111 90 91 (MTK)
Cu o greutate de peste 300 g/m² 5111 90 98 (MTK)
51.12 Țesături din lână pieptănată sau din păr fin de animale, pieptănat    
Care conțin lână sau păr fin de animale minimum 85 % din greutate    
Cu o greutate maximă de 200 g/m² 5112 11 00 (MTK)
Altele 5112 19 00 (MTK)
Altele, amestecate în principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale 5112 20 00 (MTK)
Altele, amestecate în principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale discontinue    
Cu o greutate de maximum 200 g/m² 5112 30 10 (MTK)
Cu o greutate de peste 200 g/m² 5112 30 80 (MTK)
Altele    
Cu un conținut total de materiale textile de la capitolul 50 de peste 10 % din greutate 5112 90 10 (MTK)
Altele    
Cu o greutate de maximum 200 g/m² 5112 90 91 (MTK)
Cu o greutate de peste 200 g/m² 5112 90 98 (MTK)
51.13 Țesături din păr grosier de animale sau din păr de cal 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.