CN8 / NC8 - 2023 59 CN8 / NC8 - 2023 - RO 61

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 60
MATERIALE TRICOTATE SAU CROȘETATE

60.01 Catifea, pluș inclusive materiale așa-zise cu „păr lung” și materiale buclate, tricotate sau croșetate    
Materiale așa-zise cu „păr lung” 6001 10 00  
Materiale buclate    
Din bumbac 6001 21 00  
Din fibre sintetice sau artificiale 6001 22 00  
Din alte materiale textile 6001 29 00  
Altele    
Din bumbac 6001 91 00  
Din fibre sintetice sau artificiale 6001 92 00  
Din alte materiale textile 6001 99 00  
60.02 Materiale tricotate sau croșetate cu o lățime de maximum 30 cm, care conțin minimum 5 % din greutate fire din elastomeri sau fire din cauciuc, altele decât cele de la poziția 6001    
Care conțin minimum 5 % din greutate fire din elastomeri, dar nu conțin fire din cauciuc 6002 40 00  
Altele 6002 90 00  
60.03 Materiale tricotate sau croșetate cu o lățime de maximum 30 cm, altele decât cele de la pozițiile 6001 și 6002    
Din lână sau din păr fin de animale 6003 10 00  
Din bumbac 6003 20 00  
Din fibre sintetice    
Dantele Raschel 6003 30 10  
Altele 6003 30 90  
Din fibre artificiale 6003 40 00  
Altele 6003 90 00  
60.04 Materiale tricotate sau croșetate cu o lățime de peste 30 cm, care conțin minimum 5 % din greutate fire din elastomeri sau fire din cauciuc, altele decât cele de la poziția 6001    
Care conțin minimum 5 % din greutate elastomeri dar nu conțin fire din cauciuc 6004 10 00  
Altele 6004 90 00  
60.05 Materiale tricotate cu urzeală (inclusiv cele obținute pe mașini de produs panglici), altele decât cele de la pozițiile 6001-6004    
Din bumbac    
Nealbite sau albite 6005 21 00  
Vopsite 6005 22 00  
Din fire de diferite culori 6005 23 00  
Imprimate 6005 24 00  
Din fibre sintetice    
Țesături menționate în nota de subpoziție 1 din prezentul capitol 6005 35 00  
Altele, albite sau nealbite 6005 36 00  
Altele, vopsite 6005 37 00  
Altele, din fire de diferite culori 6005 38 00  
Altele, imprimate 6005 39 00  
Din fibre artificiale    
Nealbite sau albite 6005 41 00  
Vopsite 6005 42 00  
Din fire de diferite culori 6005 43 00  
Imprimate 6005 44 00  
Altele    
Din lână sau din păr fin de animale 6005 90 10  
Altele 6005 90 90  
60.06 Alte materiale tricotate sau croșetate    
Din lână sau păr fin de animale 6006 10 00  
Din bumbac    
Nealbite sau albite 6006 21 00  
Vopsite 6006 22 00  
Din fire de diferite culori 6006 23 00  
Imprimate 6006 24 00  
Din fibre sintetice    
Nealbite sau albite 6006 31 00  
Vopsite 6006 32 00  
Din fire de diferite culori 6006 33 00  
Imprimate 6006 34 00  
Din fibre artificiale    
Nealbite sau albite 6006 41 00  
Vopsite 6006 42 00  
Din fire de diferite culori 6006 43 00  
Imprimate 6006 44 00  
Altele 6006 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.