CN8 / NC8 - 2023 93 CN8 / NC8 - 2023 - RO 95

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 94
MOBILĂ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL; ARTICOLE DE PAT ȘI SIMILARE; APARATE ȘI CORPURI DE ILUMINAT NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE; LĂMPI PENTRU RECLAME LUMINOASE, ÎNSEMNE LUMINOASE, PLĂCI INDICATOARE LUMINOASE ȘI ARTICOLE SIMILARE; CONSTRUCȚII PREFABRICATE

94.01 Scaune (cu excepția celor de la poziția 9402), chiar transformabile în paturi, și părțile lor    
Scaune de tipul celor utilizate pentru vehicule aeriene 9401 10 00  
Scaune de tipul celor utilizate pentru automobile 9401 20 00  
Scaune rotative cu înălțime reglabilă    
Din lemn 9401 31 00  
Altele 9401 39 00  
Scaune, altele decât scaunele de grădină sau de camping, transformabile în paturi    
Din lemn 9401 41 00  
Altele 9401 49 00  
Scaune din ratan, din răchită, din bambus sau din materiale similare    
Din bambus 9401 52 00  
Din ratan 9401 53 00  
Altele 9401 59 00  
Alte scaune cu cadru din lemn    
Tapițate 9401 61 00  
Altele 9401 69 00  
Alte scaune cu cadru metalic    
Tapițate 9401 71 00  
Altele 9401 79 00  
Alte scaune 9401 80 00  
Părți    
Din lemn    
De scaune de tipul celor utilizate pentru aeronave 9401 91 10  
Altele 9401 91 90  
Altele    
De scaune de tipul celor utilizate pentru aeronave 9401 99 10  
Altele 9401 99 90  
94.02 Mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau pentru medicină veterinară (de exemplu, mese de operație, mese de examinare, paturi cu mecanism pentru utilizări clinice, fotolii de stomatologie); fotolii pentru saloanele de coafură și fotolii similare cu dispozitive de orientare și de ridicare în același timp; părți ale acestor articole    
Fotolii pentru stomatologie, fotolii pentru saloanele de coafură și fotolii similare și părțile lor 9402 10 00  
Altele 9402 90 00  
94.03 Alt mobilier și părți ale acestuia    
Mobilier din metal de tipul celui utilizat în birouri    
Cu înălțimea de maximum 80 cm    
Birouri 9403 10 51  
Altele 9403 10 58  
Cu înălțimea de peste 80 cm    
Dulapuri cu uși, cu obloane sau cu uși basculante 9403 10 91  
Dulapuri cu sertare, clasoare și fișiere 9403 10 93  
Altele 9403 10 98  
Alt mobilier din metal    
Paturi 9403 20 20  
Altele 9403 20 80  
Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în birouri    
Cu înălțimea de maximum 80 cm    
Birouri 9403 30 11  
Altele 9403 30 19  
Cu înălțimea de peste 80 cm    
Dulapuri cu uși, cu obloane sau cu uși basculante, clasoare și fișiere și alte dulapuri 9403 30 91  
Altele 9403 30 99  
Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în bucătării    
Elemente de mobilă de bucătărie 9403 40 10  
Altele 9403 40 90  
Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în dormitoare 9403 50 00  
Alt mobilier din lemn    
Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în sufragerii și livinguri 9403 60 10  
Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în magazine 9403 60 30  
Alt mobilier din lemn 9403 60 90  
Mobilier din material plastic 9403 70 00  
Mobilier din alte materiale, inclusiv trestie, bambus sau materiale similare    
Din bambus 9403 82 00  
Din ratan 9403 83 00  
Altele 9403 89 00  
Părți    
Din lemn 9403 91 00  
Altele    
Din metal 9403 99 10  
Din alte materiale 9403 99 90  
94.04 Somiere; articole de pat și articole similare (de exemplu, saltele, pături, plăpumi, perne) cu arcuri sau umplute cu orice fel de materiale, inclusiv cele din cauciuc alveolar sau material plastic alveolar, acoperite sau nu    
Somiere 9404 10 00  
Saltele    
Din cauciuc alveolar sau din material plastic alveolar, acoperit sau nu    
Din cauciuc 9404 21 10  
Din material plastic 9404 21 90  
Din alte materiale    
Cu arcuri metalice 9404 29 10  
Altele 9404 29 90  
Saci de dormit 9404 30 00 (PCE)
Pături matlasate, cuverturi de pat, pilote și plăpumi.)    
Umplute cu pene sau cu puf 9404 40 10  
Altele 9404 40 90  
Altele    
Umpluți cu pene sau cu puf 9404 90 10  
Altele 9404 90 90  
94.05 Aparate și corpuri de iluminat (inclusiv proiectoarele) și părțile lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare, care au o sursă de lumină permanentă, fixă, și părți ale acestora, nedenumite și necuprinse în altă parte    
Lustre și alte aparate de iluminat electric de suspendat sau de fixat pe tavan sau pe perete, cu excepția celor utilizate pentru iluminatul spațiilor și drumurilor publice    
Concepute pentru utilizarea doar cu surse de lumină cu diode emițătoare de lumină (LED)    
Din material plastic sau din ceramică 9405 11 40  
Din sticlă 9405 11 50  
Din alte materiale 9405 11 90  
Altele    
Din material plastic sau din ceramică 9405 19 40  
Din sticlă 9405 19 50  
Din alte materiale 9405 19 90  
Corpuri de iluminat de masă (veioze), lămpi de birou și lampadare de interior, electrice    
Concepute pentru utilizarea doar cu surse de lumină cu diode emițătoare de lumină (LED)    
Din material plastic sau din ceramică 9405 21 40  
Din sticlă 9405 21 50  
Din alte materiale 9405 21 90  
Altele    
Din material plastic sau din ceramică 9405 29 40  
Din sticlă 9405 29 50  
Din alte materiale 9405 29 90  
Ghirlande electrice de tipul celor utilizate pentru pomul de Crăciun    
Concepute pentru utilizarea doar cu surse de lumină cu diode emițătoare de lumină (LED) 9405 31 00  
Altele 9405 39 00  
Alte aparate și corpuri electrice de iluminat    
Fotovoltaice, concepute pentru utilizarea doar cu surse de lumină cu diode emițătoare de lumină (LED)    
Proiectoare 9405 41 10  
Altele    
Din material plastic 9405 41 31  
Altele 9405 41 39  
Altele, concepute pentru utilizarea doar cu surse de lumină cu diode emițătoare de lumină (LED)    
Proiectoare 9405 42 10  
Altele    
Din material plastic 9405 42 31  
Altele 9405 42 39  
Altele    
Proiectoare 9405 49 10  
Altele    
Din material plastic 9405 49 40  
Din alte materiale 9405 49 90  
Aparate și corpuri de iluminat, neelectrice 9405 50 00  
Lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare    
Concepute pentru utilizarea doar cu surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED)    
Din material plastic 9405 61 20  
Din alte materiale 9405 61 80  
Altele    
Din material plastic 9405 69 20  
Din alte materiale 9405 69 80  
Părți    
Din sticlă    
Articole pentru aparatele electrice de iluminat (cu excepția proiectoarelor) 9405 91 10  
Altele 9405 91 90  
Din material plastic 9405 92 00  
Altele 9405 99 00  
94.06 Construcții prefabricate    
Din lemn 9406 10 00  
Unități de construcție modulare, din oțel 9406 20 00  
Altele    
Case transportabile 9406 90 10  
Altele    
Din fier sau oțel    
Sere 9406 90 31  
Altele 9406 90 38  
Din alte materiale 9406 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.