CN8 / NC8 - 2023 11 CN8 / NC8 - 2023 - SK 13

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

12. KAPITOLA
OLEJNAT√Č SEMEN√Ā A OLEJNAT√Č PLODY; R√ĒZNE ZRN√Ā, SEMEN√Ā A PLODY; PRIEMYSELN√Č ALEBO LIEńĆIV√Č RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY

12.01 S√≥jov√© b√īby, tieŇĺ drven√©    
Na siatie 1201 10 00  
Ostatn√© 1201 90 00  
12.02 AraŇ°idov√© orieŇ°ky, nepraŇĺen√© ani inak tepelne neupraven√©, tieŇĺ l√ļpan√© alebo drven√©    
Na siatie 1202 30 00  
Ostatn√©    
Nel√ļpan√© 1202 41 00  
L√ļpan√©, tieŇĺ drven√© 1202 42 00  
12.03 Kopra 1203 00 00  
12.04 ńĹanov√© semen√°, tieŇĺ drven√©    
Na siatie 1204 00 10  
Ostatn√© 1204 00 90  
12.05 Semen√° repky alebo semen√° repky olejnej, tieŇĺ drven√©    
Semen√° repky alebo repky olejnej s n√≠zkym obsahom kyseliny erukovej    
Na siatie 1205 10 10  
Ostatn√© 1205 10 90  
Ostatn√© 1205 90 00  
12.06 Slneńćnicov√© semen√°, tieŇĺ drven√©    
Na siatie 1206 00 10  
Ostatn√©    
L√ļpan√©; nel√ļpan√© v sivobielopr√ļŇĺkovanej Ň°upke 1206 00 91  
Ostatn√© 1206 00 99  
12.07 Ostatn√© olejnat√© semen√° a olejnat√© plody, tieŇĺ drven√©    
Palmov√© orechy a jadr√° 1207 10 00  
Bavln√≠kov√© semen√°    
Na siatie 1207 21 00  
Ostatn√© 1207 29 00  
Ric√≠nov√© semen√° 1207 30 00  
Sezamov√© semen√°    
Na siatie 1207 40 10  
Ostatn√© 1207 40 90  
Horńćińćn√© semen√°    
Na siatie 1207 50 10  
Ostatn√© 1207 50 90  
PoŇĺltov√© semen√° (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
Mel√≥nov√© semen√° 1207 70 00  
Ostatn√©    
Makov√© semen√°    
Na siatie 1207 91 10  
Ostatn√© 1207 91 90  
Ostatn√©    
Na siatie 1207 99 20  
Ostatn√©    
Konopn√© semen√° 1207 99 91  
Ostatn√© 1207 99 96  
12.08 M√ļka a krupica z olejnat√Ĺch semien alebo olejnat√Ĺch plodov, in√© ako z horńćińćn√Ĺch semien    
Zo s√≥jov√Ĺch b√ībov 1208 10 00  
Ostatn√© 1208 90 00  
12.09 Semen√°, plody a v√Ĺtrusy, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na siatie    
Semen√° cukrovej repy 1209 10 00  
Semen√° krmov√≠n    
Semen√° lucerny (alfalfa) 1209 21 00  
Semen√° ńŹateliny (Trifolium¬†spp.)    
Semen√° ńŹateliny l√ļńćnej (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
Ostatn√© 1209 22 80  
Semen√° kostravy    
Semen√° kostravy l√ļńćnej (Festuca pratensisHuds.) 1209 23 11  
Semen√° kostravy ńćervenej (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
Ostatn√© 1209 23 80  
Semen√° lipnice l√ļńćnej (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
Semen√° m√§tonoha (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
Semen√° m√§tonoha mnohokvet√©ho (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
Semen√° m√§tonoha trv√°ceho (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
Ostatn√©    
Semen√° timotejky l√ļńćnej; semen√° viky; semen√° rodu Poa (lipnica mońćiarna Poa palustris L., lipnica pospolit√° Poa trivialis L.); reznańćky lalońćnatej (Dactylis glomerata L.); psinńćeka (Agrostis) 1209 29 45  
Semen√° vlńćieho b√ību 1209 29 50  
Semen√° kŇēmnej repy (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
Ostatn√© 1209 29 80  
Semen√° lieńćiv√Ĺch rastl√≠n pestovan√Ĺch hlavne pre ich kvety 1209 30 00  
Ostatn√©    
Semen√° zeleniny    
Semen√° cvikly (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
Ostatn√© 1209 91 80  
Ostatn√©    
Semen√° lesn√Ĺch stromov 1209 99 10  
Ostatn√©    
Semen√° rastl√≠n pestovan√Ĺch hlavne pre ich kvety, in√© ako semen√° podpoloŇĺky¬†120930 1209 99 91  
Ostatn√© 1209 99 99  
12.10 Chmeńĺov√© Ň°iŇ°tińćky, ńćerstv√© alebo suŇ°en√©, tieŇĺ mlet√©, v pr√°Ň°ku alebo vo forme peliet; lupul√≠n    
Chmeńĺov√© Ň°iŇ°tińćky, nemlet√©, ani v pr√°Ň°ku, ani vo forme peliet 1210 10 00  
Chmeńĺov√© Ň°iŇ°tińćky, mlet√©, v pr√°Ň°ku alebo vo forme peliet; lupul√≠n    
Chmeńĺov√© Ň°iŇ°tińćky, mlet√©, v pr√°Ň°ku alebo vo forme peliet, s vyŇ°Ň°√≠m obsahom lupul√≠nu; lupul√≠n 1210 20 10  
Ostatn√© 1210 20 90  
12.11 Rastliny a ńćasti rastl√≠n (vr√°tane semien a plodov), druhu pouŇĺ√≠van√©ho hlavne v parfum√©rii, vo farm√°cii alebo na insektic√≠dne, fungic√≠dne alebo podobn√© √ļńćely, ńćerstv√©, chladen√©, mrazen√© alebo suŇ°en√©, tieŇĺ rezan√©, drven√© alebo v pr√°Ň°ku    
Korene ŇĺenŇ°enu 1211 20 00  
Listy koky 1211 30 00  
Makov√° slama 1211 40 00  
Chvojn√≠k (Ephedra) 1211 50 00  
K√īra slivky africkej (Prunus africana) 1211 60 00  
Ostatn√©    
Tonkov√© fazule 1211 90 30  
Ostatn√© 1211 90 86  
12.12 Sv√§toj√°nsky chlieb, morsk√© riasy a ostatn√© riasy, cukrov√° repa a cukrov√° trstina, ńćerstv√©, chladen√©, mrazen√© alebo suŇ°en√©, tieŇĺ mlet√©; k√īstky a jadr√° plodov a ostatn√© rastlinn√© produkty (vr√°tane nepraŇĺen√Ĺch koreŇąov ńćakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhu pouŇĺ√≠van√©ho hlavne na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Morsk√© riasy a ostatn√© riasy    
Vhodn√© na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu 1212 21 00  
Ostatn√© 1212 29 00  
Ostatn√©    
Cukrov√° repa    
SuŇ°en√°, tieŇĺ mlet√° 1212 91 20  
Ostatn√° 1212 91 80  
Sv√§toj√°nsky chlieb (rohovn√≠k) 1212 92 00  
Cukrov√° trstina 1212 93 00  
Korene ńćakanky 1212 94 00  
Ostatn√©    
Semen√° sv√§toj√°nskeho chleba    
Neol√ļpan√©, nedrven√© ani nemlet√© 1212 99 41  
Ostatn√© 1212 99 49  
Ostatn√© 1212 99 95  
12.13 Obiln√° slama a plevy, nespracovan√©, tieŇĺ rezan√©, mlet√©, lisovan√© alebo vo forme peliet 1213 00 00  
12.14 Kvaka, kŇēmna repa, kŇēmne korene, seno, lucerna (alfalfa), ńŹatelina, vińćenec (hedys√°rum), kŇēmny kel, vlńć√≠ b√īb, vika a podobn√© krmovinov√© produkty, tieŇĺ vo forme peliet    
M√ļka a pelety z lucerny (alfalfa) 1214 10 00  
Ostatn√©    
KŇēmna repa, kvaka a ostatn√© kŇēmne korene 1214 90 10  
Ostatn√© 1214 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.