CN8 / NC8 - 2023 62 CN8 / NC8 - 2023 - SK 64

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

63. KAPITOLA
OSTATN√Č CELKOM DOHOTOVEN√Č TEXTILN√Č V√ĚROBKY; S√öPRAVY; OBNOSEN√Č ODEVY A OPOTREBOVAN√Č TEXTILN√Č V√ĚROBKY; HANDRY

I. OSTATN√Č CELKOM DOHOTOVEN√Č TEXTILN√Č V√ĚROBKY    
63.01 Prikr√Ĺvky a cestovn√© koberńćeky    
Elektricky vyhrievan√© prikr√Ĺvky 6301 10 00 (PCE)
Prikr√Ĺvky (in√© ako elektricky vyhrievan√© prikr√Ĺvky) a cestovn√© koberńćeky, z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6301 20 10 (PCE)
Ostatné 6301 20 90 (PCE)
Prikr√Ĺvky (in√© ako elektricky vyhrievan√© prikr√Ĺvky) a cestovn√© koberńćeky, z bavlny    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6301 30 10 (PCE)
Ostatné 6301 30 90 (PCE)
Prikr√Ĺvky (in√© ako elektricky vyhrievan√© prikr√Ĺvky) a cestovn√© koberńćeky, zo syntetick√Ĺch vl√°kien    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6301 40 10 (PCE)
Ostatné 6301 40 90 (PCE)
Ostatn√© prikr√Ĺvky a cestovn√© koberńćeky    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6301 90 10 (PCE)
Ostatné 6301 90 90 (PCE)
63.02 Posteńĺn√° bielizeŇą, stolov√° bielizeŇą, toaletn√° bielizeŇą a kuchynsk√° bielizeŇą    
Posteńĺn√° bielizeŇą, pleten√° alebo h√°ńćkovan√° 6302 10 00  
Ostatn√° posteńĺn√° bielizeŇą, potlańćen√°    
Z bavlny 6302 21 00  
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
Netkan√© text√≠lie 6302 22 10  
Ostatn√© 6302 22 90  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Z ńĺanu alebo ramie 6302 29 10  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6302 29 90  
Ostatn√° posteńĺn√° bielizeŇą    
Z bavlny 6302 31 00  
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
Netkan√© text√≠lie 6302 32 10  
Ostatn√© 6302 32 90  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Z ńĺanu alebo ramie 6302 39 20  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6302 39 90  
Stolov√° bielizeŇą, pleten√° alebo h√°ńćkovan√° 6302 40 00  
Ostatn√° stolov√° bielizeŇą    
Z bavlny 6302 51 00  
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
Netkan√© text√≠lie 6302 53 10  
Ostatn√© 6302 53 90  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Z ńĺanu 6302 59 10  
Ostatn√© 6302 59 90  
Toaletn√° bielizeŇą a kuchynsk√° bielizeŇą, zo sluńćkovej uter√°koviny (frot√©) alebo podobn√Ĺch sluńćkov√Ĺch text√≠li√≠, z bavlny 6302 60 00  
Ostatn√©    
Z bavlny 6302 91 00  
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
Netkan√© text√≠lie 6302 93 10  
Ostatn√© 6302 93 90  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Z ńĺanu 6302 99 10  
Ostatn√© 6302 99 90  
63.03 Z√°clony, z√°vesy (vr√°tane drap√©ri√≠) a interi√©rov√© rolety a Ňĺal√ļzie; z√°clonov√© alebo posteńĺov√© drap√©rie    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√©    
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien 6303 12 00 (MTK)
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6303 19 00 (MTK)
Ostatn√©    
Z bavlny 6303 91 00 (MTK)
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien    
Netkané textílie 6303 92 10 (MTK)
Ostatné 6303 92 90 (MTK)
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Netkané textílie 6303 99 10 (MTK)
Ostatné 6303 99 90 (MTK)
63.04 Ostatn√© interi√©rov√© text√≠lie, okrem v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†9404    
Posteńĺn√© prikr√Ĺvky    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6304 11 00 (PCE)
Ostatn√©    
Z bavlny 6304 19 10 (PCE)
Z ńĺanu alebo ramie 6304 19 30 (PCE)
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6304 19 90 (PCE)
Posteńĺn√© siete Ň°pecifikovan√© v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 1 k tejto kapitole 6304 20 00 (PCE)
Ostatn√©    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6304 91 00  
In√© ako pleten√© alebo h√°ńćkovan√©, z bavlny 6304 92 00  
In√© ako pleten√© alebo h√°ńćkovan√©, zo syntetick√Ĺch vl√°kien 6304 93 00  
In√© ako pleten√© alebo h√°ńćkovan√©, z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6304 99 00  
63.05 Vrecia a vreck√°, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na balenie tovaru    
Z juty alebo ostatn√Ĺch textiln√Ĺch lykov√Ĺch vl√°kien poloŇĺky 5303    
PouŇĺit√© 6305 10 10  
Ostatn√© 6305 10 90  
Z bavlny 6305 20 00  
Z chemick√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
PruŇĺn√© obaly na vońĺne loŇĺen√Ĺ materi√°l    
Z polyetyl√©nov√©ho alebo polypropyl√©nov√©ho p√°sika alebo podobn√Ĺch tvarov    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6305 32 11  
Ostatn√© 6305 32 19  
Ostatn√© 6305 32 90  
Ostatn√©, z polyetyl√©nov√©ho alebo polypropyl√©nov√©ho p√°sika alebo podobn√Ĺch tvarov    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6305 33 10  
Ostatn√© 6305 33 90  
Ostatn√© 6305 39 00  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6305 90 00  
63.06 Nepremokav√© plachty, ochrann√© a¬†tieniace plachty; stany (vr√°tane dońćasn√Ĺch pr√≠streŇ°kov a¬†podobn√Ĺch v√Ĺrobkov); plachty na lode a¬†ńćlny, plachty na dosky na plachtenie na vode alebo na s√ļŇ°i; kempingov√Ĺ tovar    
Nepremokav√© plachty, ochrann√© a tieniace plachty    
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien 6306 12 00  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6306 19 00  
Stany (vr√°tane dońćasn√Ĺch pr√≠streŇ°kov a¬†podobn√Ĺch v√Ĺrobkov)    
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien 6306 22 00  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6306 29 00  
Plachty 6306 30 00  
Nafukovacie matrace 6306 40 00 (PCE)
Ostatn√© 6306 90 00  
63.07 Ostatn√© celkom dohotoven√© v√Ĺrobky, vr√°tane strihov√Ĺch Ň°abl√≥n    
Handry na um√Ĺvanie dl√°Ňĺky, handry na um√Ĺvanie riadu, prachovky a podobn√© handry na ńćistenie    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6307 10 10  
Netkan√© text√≠lie 6307 10 30  
Ostatn√© 6307 10 90  
Z√°chrann√© vesty a z√°chrann√© p√°sy 6307 20 00  
Ostatn√©    
Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© 6307 90 10  
Ostatn√©    
Z plsti 6307 90 91  
Ostatn√©    
Jednorazov√© krycie plachty vyroben√© z text√≠li√≠ poloŇĺky¬†5603, druhu pouŇĺ√≠van√©ho pońćas chirurgick√Ĺch z√°krokov 6307 90 92  
Ochrann√© tv√°rov√© masky    
Filtrańćn√© polmasky a respir√°tory (FFP) podńĺa normy EN 149; ostatn√© masky spńļŇąaj√ļce podobn√ļ normu pre masky ako ochrann√© prostriedky d√Ĺchac√≠ch org√°nov na ochranu pred ńćasticami 6307 90 93 (PCE)
Ostatné 6307 90 95 (PCE)
Ostatn√© 6307 90 98  
II. S√öPRAVY    
63.08 S√ļpravy pozost√°vaj√ļce z tkaniny a priadze, tieŇĺ s doplnkami, na v√Ĺrobu koberńćekov, tapis√©ri√≠, vyŇ°√≠van√Ĺch stolov√Ĺch obrusov alebo obr√ļskov, alebo podobn√© textiln√© v√Ĺrobky, v balen√≠ na predaj v malom 6308 00 00  
III. OBNOSEN√Č ODEVY A OPOTREBOVAN√Č TEXTILN√Č V√ĚROBKY; HANDRY    
63.09 Obnosen√© odevy a ostatn√© opotrebovan√© v√Ĺrobky 6309 00 00  
63.10 PouŇĺit√© alebo nov√© handry, odpady z mot√ļzov, Ň°n√ļr, povrazov a l√°n a opotrebovan√© v√Ĺrobky z mot√ļzov, Ň°n√ļr, povrazov alebo l√°n, z textiln√Ĺch materi√°lov    
Trieden√© 6310 10 00  
Ostatn√© 6310 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.