CN8 / NC8 - 2023 80 CN8 / NC8 - 2023 - SK 82

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

81. KAPITOLA
OSTATN√Č Z√ĀKLADN√Č KOVY; CERMETY; V√ĚROBKY Z NICH

81.01 Volfr√°m a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Pr√°Ň°ok 8101 10 00  
Ostatn√©    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) volfr√°m, vr√°tane tyńć√≠ a pr√ļtov z√≠skan√Ĺch jednoduch√Ĺm spekan√≠m 8101 94 00  
Dr√īty 8101 96 00  
Odpad a Ň°rot 8101 97 00  
Ostatn√©    
Tyńće a pr√ļty, in√© ako z√≠skan√© jednoduch√Ĺm spekan√≠m, profily, dosky, plechy, p√°sy a f√≥lie 8101 99 10  
Ostatn√© 8101 99 90  
81.02 Molybd√©n a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Pr√°Ň°ok 8102 10 00  
Ostatn√©    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) molybd√©n, vr√°tane tyńć√≠ a pr√ļtov z√≠skan√Ĺch jednoduch√Ĺm spekan√≠m 8102 94 00  
Tyńće a pr√ļty, in√© ako z√≠skan√© jednoduch√Ĺm spekan√≠m, profily, dosky, plechy, p√°sy a f√≥lie 8102 95 00  
Dr√īty 8102 96 00  
Odpad a Ň°rot 8102 97 00  
Ostatn√© 8102 99 00  
81.03 Tantal a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) tantal, vr√°tane tyńć√≠ a pr√ļtov z√≠skan√Ĺch jednoduch√Ĺm spekan√≠m; pr√°Ň°ok 8103 20 00  
Odpad a Ň°rot 8103 30 00  
Ostatn√©    
T√©gliky 8103 91 00  
Ostatn√©    
Tyńće a pr√ļty, in√© ako z√≠skan√© jednoduch√Ĺm spekan√≠m, profily, dr√īty, dosky, plechy, p√°sy a f√≥lie 8103 99 10  
Ostatn√© 8103 99 90  
81.04 Horńć√≠k a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) horńć√≠k    
Obsahuj√ļci najmenej 99,8¬†hmotnostn√©ho % horńć√≠ka 8104 11 00  
Ostatn√© 8104 19 00  
Odpad a Ň°rot 8104 20 00  
Piliny, triesky a granuly, trieden√© podńĺa veńĺkosti; pr√°Ň°ok 8104 30 00  
Ostatn√© 8104 90 00  
81.05 Kobaltov√Ĺ kamienok (lech) a ostatn√© medziprodukty metalurgie kobaltu; kobalt a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Kobaltov√Ĺ kamienok (lech) a ostatn√© medziprodukty metalurgie kobaltu; neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) kobalt; pr√°Ň°ok 8105 20 00  
Odpad a Ň°rot 8105 30 00  
Ostatn√© 8105 90 00  
81.06 Bizmut a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Obsahuj√ļce viac ako 99,99 hmotnostn√Ĺch¬†% bizmutu    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) bizmut; odpad a Ň°rot; pr√°Ň°ok 8106 10 10  
Ostatn√© 8106 10 90  
Ostatn√©    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) bizmut; odpad a Ň°rot; pr√°Ň°ok 8106 90 10  
Ostatn√© 8106 90 90  
81.08 Tit√°n a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) tit√°n; pr√°Ň°ok 8108 20 00  
Odpad a Ň°rot 8108 30 00  
Ostatn√©    
Tyńće, pr√ļty,profily a dr√īty 8108 90 30  
Dosky, plechy, p√°sy a f√≥lie 8108 90 50  
R√ļry a r√ļrky 8108 90 60  
Ostatn√© 8108 90 90  
81.09 Zirk√≥nium a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Neopracovan√© (surov√©) zirk√≥nium; pr√°Ň°ok    
Obsahuj√ļce menej ako 1 hmotnostn√Ĺ diel hafnia na 500 hmotnostn√Ĺch dielov zirk√≥nia 8109 21 00  
Ostatn√© 8109 29 00  
Odpad a Ň°rot    
Obsahuj√ļce menej ako 1 hmotnostn√Ĺ diel hafnia na 500 hmotnostn√Ĺch dielov zirk√≥nia 8109 31 00  
Ostatn√© 8109 39 00  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce menej ako 1 hmotnostn√Ĺ diel hafnia na 500 hmotnostn√Ĺch dielov zirk√≥nia 8109 91 00  
Ostatn√© 8109 99 00  
81.10 Antim√≥n a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) antim√≥n; pr√°Ň°ok 8110 10 00  
Odpad a Ň°rot 8110 20 00  
Ostatn√© 8110 90 00  
81.11 Mang√°n a v√Ĺrobky z neho, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) mang√°n; odpad a Ň°rot; pr√°Ň°ok    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ) mang√°n; pr√°Ň°ok 8111 00 11  
Odpad a Ň°rot 8111 00 19  
Ostatn√© 8111 00 90  
81.12 Ber√Ĺlium, chr√≥m, hafnium, r√©nium, t√°lium, kadmium, germ√°nium, van√°d, g√°lium, indium a¬†ni√≥b (columbium), a v√Ĺrobky z¬†t√Ĺchto kovov, vr√°tane odpadu a¬†Ň°rotu    
Ber√Ĺlium    
Neopracovan√© (surov√©); pr√°Ň°ok 8112 12 00  
Odpad a Ň°rot 8112 13 00  
Ostatn√© 8112 19 00  
Chr√≥m    
Neopracovan√Ĺ (surov√Ĺ); pr√°Ň°ok    
Zliatiny obsahuj√ļce viac ako 10¬†hmotnostn√Ĺch % niklu 8112 21 10  
Ostatn√© 8112 21 90  
Odpad a Ň°rot 8112 22 00  
Ostatn√© 8112 29 00  
Hafnium    
Neopracovan√© (surov√©); odpad a¬†Ň°rot; pr√°Ň°ok 8112 31 00  
Ostatn√© 8112 39 00  
R√©nium    
Neopracovan√© (surov√©); odpad a¬†Ň°rot; pr√°Ň°ok    
Odpad a¬†Ň°rot 8112 41 10  
Ostatn√© 8112 41 90  
Ostatn√© 8112 49 00  
T√°lium    
Neopracovan√© (surov√©); pr√°Ň°ok 8112 51 00  
Odpad a Ň°rot 8112 52 00  
Ostatn√© 8112 59 00  
Kadmium    
Odpad a¬†Ň°rot 8112 61 00  
Ostatn√©    
Neopracovan√© (surov√©) kadmium; pr√°Ň°ok 8112 69 10  
Ostatn√© 8112 69 90  
Ostatn√©    
Neopracovan√© (surov√©); odpad a Ň°rot; pr√°Ň°ok    
Odpad a Ň°rot 8112 92 21  
Ostatn√©    
Ni√≥b (columbium) 8112 92 40  
Indium 8112 92 81  
G√°lium 8112 92 89  
Van√°d 8112 92 91  
Germ√°nium 8112 92 95  
Ostatn√©    
Germ√°nium 8112 99 40  
Ni√≥b (columbium) 8112 99 50  
G√°lium; indium; van√°d 8112 99 70  
81.13 Cermety a v√Ĺrobky z nich, vr√°tane odpadu a Ň°rotu    
Neopracovan√© (surov√©) 8113 00 20  
Odpad a Ň°rot 8113 00 40  
Ostatn√© 8113 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.