CN8 / NC8 - 2023 14 CN8 / NC8 - 2023 - SL 16

CN8 / NC8 - 2023 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 15
MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA, RASTLINSKEGA ALI MIKROBNEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA

15.01 Svinjska maščoba (vključno z mastjo) in perutninska maščoba, razen tistih iz tarifne Å¡tevilke 0209 ali 1503    
Svinjska mast    
za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1501 10 10  
drugo 1501 10 90  
Druga svinjska maščoba    
za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1501 20 10  
drugo 1501 20 90  
Drugo 1501 90 00  
15.02 Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne Å¡tevilke 1503    
Loj    
za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1502 10 10  
drugo 1502 10 90  
Drugo    
za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1502 90 10  
drugo 1502 90 90  
15.03 Stearin iz svinjske masti, olje iz svinjske masti, oleostearin, oleo olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemeÅ¡ani ali kako drugače obdelani    
Stearin iz svinjske masti in oleostearin    
za industrijske namene 1503 00 11  
drugo 1503 00 19  
Olje iz loja za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1503 00 30  
Drugo 1503 00 90  
15.04 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda kemično nemodificirani    
Olja iz ribjih jeter in njihove frakcije    
z vsebnostjo vitamina A do vključno 2500 IU/g 1504 10 10  
druge    
iz navadnega jezika 1504 10 91  
druge 1504 10 99  
Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter    
trdne frakcije 1504 20 10  
drugo 1504 20 90  
Masti in olja morskih sesalcev in njihove frakcije    
trdne frakcije 1504 30 10  
drugo 1504 30 90  
15.05 Maščobe iz volne in maščobne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom    
Maščoba iz volne, surova 1505 00 10  
Drugo 1505 00 90  
15.06 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda kemično nemodificirani 1506 00 00  
15.07 Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano    
Surovo olje, vključno degumirano    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1507 10 10  
drugo 1507 10 90  
Drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1507 90 10  
drugo 1507 90 90  
15.08 Olje iz araÅ¡idov in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano    
Surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1508 10 10  
drugo 1508 10 90  
Drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1508 90 10  
drugo 1508 90 90  
15.09 Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano    
Ekstra deviÅ¡ko oljčno olje 1509 20 00  
DeviÅ¡ko oljčno olje 1509 30 00  
Druga deviÅ¡ka oljčna olja 1509 40 00  
Drugo 1509 90 00  
15.10 Druga olja, dobljena izključno iz oljk in njihove frakcije, rafinirana ali ne, toda kemično nemodificirana, vključno meÅ¡anice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tarifne Å¡tevilke 1509    
Surovo oljčno olje iz oljčnih tropin 1510 10 00  
Drugo 1510 90 00  
15.11 Palmovo olje in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano    
Surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1511 10 10  
drugo 1511 10 90  
Drugo    
trdne frakcije    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1511 90 11  
drugo 1511 90 19  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1511 90 91  
drugo 1511 90 99  
15.12 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano    
Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1512 11 10  
drugo    
olje iz sončničnih semen 1512 11 91  
olje iz žafranike 1512 11 99  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1512 19 10  
drugo 1512 19 90  
Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije    
surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1512 21 10  
drugo 1512 21 90  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1512 29 10  
drugo 1512 29 90  
15.13 Olje iz kokosovega oreha (kopra), palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme babassu in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano    
Olje kokosovega oreha (kopre) in njegove frakcije    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1513 11 10  
drugo    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1513 11 91  
drugo 1513 11 99  
drugo    
trdne frakcije    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1513 19 11  
drugo 1513 19 19  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1513 19 30  
drugo    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1513 19 91  
drugo 1513 19 99  
Olje palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme babassu in njegove frakcije    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1513 21 10  
drugo    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1513 21 30  
drugo 1513 21 90  
drugo    
trdne frakcije    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1513 29 11  
drugo 1513 29 19  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1513 29 30  
drugo    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1513 29 50  
drugo 1513 29 90  
15.14 Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano    
Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in njegove frakcije    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1514 11 10  
drugo 1514 11 90  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1514 19 10  
drugo 1514 19 90  
Drugo    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1514 91 10  
drugo 1514 91 90  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1514 99 10  
drugo 1514 99 90  
15.15 Druge rastlinske ali mikrobne masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem) in njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda kemično nemodificirani    
Laneno olje in njegove frakcije    
surovo olje 1515 11 00  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 19 10  
drugo 1515 19 90  
Koruzno olje in njegove frakcije    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 21 10  
drugo 1515 21 90  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 29 10  
drugo 1515 29 90  
Ricinusovo olje in njegove frakcije    
za proizvodnjo aminoundekanojske kisline, ki se uporablja za proizvodnjo sintetičnih tekstilnih vlaken ali umetnih plastičnih materialov 1515 30 10  
drugo 1515 30 90  
Sezamovo olje in njegove frakcije    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 50 11  
drugo 1515 50 19  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 50 91  
drugo 1515 50 99  
Mikrobne masti in olja in njihove frakcije    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 60 11  
drugo    
trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1515 60 51  
trdna, druga; tekoča 1515 60 59  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 60 60  
drugo    
trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1515 60 91  
trdna, druga; tekoča 1515 60 99  
Drugo    
tungovo olje; jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek; njihove frakcije 1515 90 11  
olje iz tobakovega semena in njegove frakcije    
surovo olje    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 90 21  
drugo 1515 90 29  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 90 31  
drugo 1515 90 39  
druga olja in njihove frakcije    
surova olja    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 90 40  
drugo    
trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1515 90 51  
trdna, druga; tekoča 1515 90 59  
drugo    
za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1515 90 60  
drugo    
trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1515 90 91  
trdna, druga; tekoča 1515 90 99  
15.16 Masti in olja živalskega, rastlinskega ali mikrobnega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali ne, toda nadalje nepredelani    
Živalske masti in olja in njihove frakcije    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1516 10 10  
drugo 1516 10 90  
Rastlinske masti in olja in njihove frakcije    
hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“ 1516 20 10  
drugo    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1516 20 91  
drugo    
olja iz ogrščice, lanenega semena, repičnega semena, sončničnega semena, iz semena illipa, karite, makore, touloucoua ali orehov palme babassu, za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano 1516 20 95  
druga    
olja iz araÅ¡idov, semen bombaža, soje ali sončnice; druga olja, ki vsebujejo manj kot 50 mas. % prostih maščobnih kislin, razen olj iz palmovih jedrc, iz semena illipa, kokosovih orehov, ogrščice, repinega semena ali iz semena kopaibe 1516 20 96  
druga 1516 20 98  
Mikrobne masti in olja in njihove frakcije    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg 1516 30 91  
druga 1516 30 98  
15.17 Margarina; užitne meÅ¡anice ali preparati iz masti ali olj živalskega, rastlinskega ali mikrobnega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti in olj ali njihovih frakcij iz tarifne Å¡tevilke 1516    
Margarina, razen tekoče margarine    
ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob 1517 10 10  
druga 1517 10 90  
Drugo    
ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob 1517 90 10  
drugo    
maščobna rastlinska olja, tekoča, meÅ¡ana 1517 90 91  
užitne meÅ¡anice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov 1517 90 93  
drugo 1517 90 99  
15.18 Živalske, rastlinske ali mikrobne masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne Å¡tevilke 1516; neužitne meÅ¡anice ali preparati iz živalskih, rastlinskih ali mikrobnih masti ali olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu    
Linoksin 1518 00 10  
Maščobna rastlinska olja, tekoča, meÅ¡ana, za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeÅ¡ko prehrano    
surova 1518 00 31  
druga 1518 00 39  
Drugo    
Živalske, rastlinske ali mikrobne masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne Å¡tevilke 1516 1518 00 91  
drugo    
neužitne meÅ¡anice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih, rastlinskih ali mikrobnih masti in olj in njihovih frakcij 1518 00 95  
drugo 1518 00 99  
15.20 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi 1520 00 00  
15.21 Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermacet, rafinirani ali ne, barvani ali nebarvani    
Rastlinski voski 1521 10 00  
Drugo    
spermacet, prečiščen ali neprečiščen, barvan ali nebarvan 1521 90 10  
čebelji vosek in voski drugih insektov, prečiščeniali neprečiščeni, barvani ali nebarvani    
surovi 1521 90 91  
drugi 1521 90 99  
15.22 Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov    
Degras 1522 00 10  
Ostanki predelave maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov    
ki vsebujejo olja z značilnostmi oljčnega olja    
milnice (soap-stocks) 1522 00 31  
drugo 1522 00 39  
drugo    
oljne gošče in usedline; milnice (soap-stocks) 1522 00 91  
drugo 1522 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.