CN8 / NC8 - 2023 35 CN8 / NC8 - 2023 - SL 37

CN8 / NC8 - 2023 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 36
RAZSTRELIVA; PIROTEHNIČNI PROIZVODI; VŽIGALICE; PIROFORNE ZLITINE; NEKATERI VNETLJIVI PREPARATI

36.01 Pogonski prah 3601 00 00  
36.02 Pripravljena razstreliva, razen pogonskega prahu 3602 00 00  
36.03 Vžigalne vrvice; detonacijske vrvice; inicialne ali detonacijske kapice; vžigalniki; električni detonatorji    
Vžigalne vrvice 3603 10 00  
Detonacijske vrvice 3603 20 00  
Inicialne kapice 3603 30 00  
Detonacijske kapice 3603 40 00  
Vžigalniki 3603 50 00  
Električni detonatorji 3603 60 00  
36.04 Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto meglo in drugi pirotehnični proizvodi    
Pirotehnični proizvodi za ognjemete 3604 10 00  
Drugo 3604 90 00  
36.05 Vžigalice, razen pirotehničnih proizvodov iz tarifne Å¡tevilke 3604 3605 00 00  
36.06 Fero-cerij in druge piroforne zlitine v vseh oblikah; izdelki iz vnetljivih snovi, navedeni v opombi 2 k temu poglavju    
Tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki se uporabljajo za polnjenje ali ponovno polnjenje vžigalnikov za cigarete ali podobnih vžigalnikov, s prostornino do vključno 300 cm³ 3606 10 00  
Drugo    
fero-cerij in druge piroforne zlitine, v vseh oblikah 3606 90 10  
drugo 3606 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.