CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - SL 74

CN8 / NC8 - 2023 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 73
IZDELKI IZ ŽELEZA IN JEKLA

73.01 Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili in kotni profili iz železa ali jekla    
Piloti 7301 10 00  
Zvarjeni profili in kotni profili 7301 20 00  
73.02 Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla: tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic    
Tirnice    
elektroprevodne, z deli iz neželeznih kovin 7302 10 10  
druge    
nove    
“Vignole” tirnice    
z maso 36 kg ali več na meter 7302 10 22  
z maso manj kot 36 kg na meter 7302 10 28  
žlebljene tirnice 7302 10 40  
druge 7302 10 50  
rabljene 7302 10 90  
Kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic 7302 30 00  
Tirne vezice in podložne plošče 7302 40 00  
Drugo 7302 90 00  
73.03 Cevi in votli profili iz litega železa    
Cevi, ki se uporabljajo v tlačnih sistemih 7303 00 10  
Drugi 7303 00 90  
73.04 Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla    
Cevi za naftovode ali plinovode    
iz nerjavnega jekla 7304 11 00  
druge    
z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm 7304 19 10  
z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm 7304 19 30  
z zunanjim premerom več kot 406,4 mm 7304 19 90  
Zaščitne cevi („casing“), proizvodne cevi („tubing“) in vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina    
vrtalne cevi iz nerjavnega jekla 7304 22 00  
druge vrtalne cevi 7304 23 00  
druge, iz nerjavnega jekla 7304 24 00  
drugo    
z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm 7304 29 10  
z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm 7304 29 30  
z zunanjim premerom več kot 406,4 mm 7304 29 90  
Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz železa in nelegiranega jekla    
hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani)    
precizne cevi 7304 31 20  
druge 7304 31 80  
drugi    
navojne cevi (za plinovode) 7304 39 50  
druge, z zunanjim premerom    
do vključno 168,3 mm 7304 39 82  
več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm 7304 39 83  
več kot 406,4 mm 7304 39 88  
Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega jekla    
hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani) 7304 41 00  
drugi    
z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm 7304 49 83  
z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm 7304 49 85  
z zunanjim premerom več kot 406,4 mm 7304 49 89  
Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega legiranega jekla    
hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani)    
ravni in z enakomerno debelino sten, iz legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 mas. %, vendar ne več kot 1,15 mas. % ogljika, najmanj 0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma in največ do 0,5 mas. % molibdena, če ga vsebujejo 7304 51 10  
drugi    
precizne cevi 7304 51 81  
druge 7304 51 89  
drugi    
ravni in z enakomerno debelino sten, iz legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 mas. %, vendar ne več kot 1,15 mas. % ogljika, najmanj 0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma in največ do 0,5 mas. % molibdena, če ga vsebujejo 7304 59 30  
drugi    
z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm 7304 59 82  
z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm 7304 59 83  
z zunanjim premerom več kot 406,4 mm 7304 59 89  
Drugi 7304 90 00  
73.05 Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte na podoben način), s krožnim prečnim prerezom, katerega zunanji premer presega 406,4 mm, iz železa ali jekla    
Cevi za naftovode ali plinovode    
vzdolžno varjene, električno obločno 7305 11 00  
druge, vzdolžno varjene 7305 12 00  
druge 7305 19 00  
Zaščitne cevi („casing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina 7305 20 00  
Druge, varjene    
vzdolžno varjene 7305 31 00  
druge 7305 39 00  
Druge 7305 90 00  
73.06 Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla    
Cevi za naftovode ali plinovode    
varjene, iz nerjavnega jekla 7306 11 00  
druge 7306 19 00  
Zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina    
varjene, iz nerjavnega jekla 7306 21 00  
druge 7306 29 00  
Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali nelegiranega jekla    
precizne cevi    
hladno vlečene ali hladno oblikovane (hladno deformirane) 7306 30 12  
druge 7306 30 18  
drugi    
navojne cevi (za plinovode)    
prevlečene ali prekrite s cinkom 7306 30 41  
druge 7306 30 49  
druge, z zunanjim premerom    
do vključno 168,3 mm    
prevlečene ali prekrite s cinkom 7306 30 72  
druge 7306 30 77  
več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm 7306 30 80  
Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega jekla    
hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani) 7306 40 20  
drugi 7306 40 80  
Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz drugih legiranih jekel    
precizne cevi    
hladno vlečene ali hladno oblikovane (hladno deformirane) 7306 50 21  
druge 7306 50 29  
drugi 7306 50 80  
Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega prereza    
s kvadratnim ali pravokotnim prerezom    
iz nerjavnega jekla 7306 61 10  
drugi     
z debelino sten do vključno 2 mm 7306 61 92  
z debelino sten več kot 2 mm 7306 61 99  
z nekrožnim prečnim prerezom, razen kvadratnega ali pravokotnega    
iz nerjavnega jekla 7306 69 10  
drugi 7306 69 90  
Drugo 7306 90 00  
73.07 Pribor (fitingi) za cevi (npr. spojnice, kolena, oglavki) iz železa ali jekla    
Liti pribor (fitingi)    
iz netempranega litega železa    
ki se uporablja v tlačnih sistemih 7307 11 10  
drug 7307 11 90  
drug    
iz litega železa 7307 19 10  
drug 7307 19 90  
Drug, iz nerjavnega jekla    
prirobnice 7307 21 00  
kolena, loki in oglavki z navojem    
oglavki 7307 22 10  
kolena in loki 7307 22 90  
pribor (fitingi) za soležno varjenje    
kolena in loki 7307 23 10  
drugo 7307 23 90  
drug    
navojni 7307 29 10  
drug 7307 29 80  
Drugo    
prirobnice 7307 91 00  
kolena, loki in oglavki z navojem    
oglavki 7307 92 10  
kolena in loki 7307 92 90  
pribor (fitingi) za soležno varjenje    
z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm    
kolena in loki 7307 93 11  
drugo 7307 93 19  
z največjim zunanjim premerom več kot 609,6 mm    
kolena in loki 7307 93 91  
drugo 7307 93 99  
drug    
navojni 7307 99 10  
drug 7307 99 80  
73.08 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, polkna, balustrade in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla    
Mostovi in deli mostne konstrukcije 7308 10 00  
Stolpi in predalčni stebri 7308 20 00  
Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za vrata 7308 30 00 (PCE)
Podporniki in drugi elementi za gradbene odre in opaže in podporniki za rudniške jaške 7308 40 00  
Drugo    
samo ali zlasti iz pločevine    
plošče iz dveh slojev profilirane (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom 7308 90 51  
drugo 7308 90 59  
drugo 7308 90 98  
73.09 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni vsebniki za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino več kot 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav    
Za pline (razen komprimiranega ali utekočinjenega plina) 7309 00 10  
Za tekočine    
obloženi ali toplotno izolirani 7309 00 30  
drugi, s prostornino    
več kot 100000 litrov 7309 00 51  
do vključno 100000 litrov 7309 00 59  
Za trdne snovi 7309 00 90  
73.10 Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni vsebniki, za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino do vključno 300 litrov, z oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav    
S prostornino 50 litrov in več 7310 10 00  
S prostornino manj kot 50 litrov    
pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem    
pločevinke za shranjevanje hrane 7310 21 11  
pločevinke za shranjevanje pijače 7310 21 19  
drugo, z debelino stene    
manj kot 0,5 mm 7310 21 91  
0,5 mm ali več 7310 21 99  
drugo    
z debelino stene manj kot 0,5 mm 7310 29 10  
z debelino stene 0,5 mm ali več 7310 29 90  
73.11 Vsebniki za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla    
Brezšivni    
za tlak 165 barov ali več, s prostornino    
manj kot 20 litrov 7311 00 11 (PCE)
20 l in več vendar do vključno 50 litrov 7311 00 13 (PCE)
več kot 50 litrov 7311 00 19 (PCE)
drugo 7311 00 30 (PCE)
Drugi, s prostornino    
manj kot 1000 litrov 7311 00 91  
1000 litrov ali več 7311 00 99  
73.12 Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno izolirani    
Vpredena žica, vrvi in kabli    
iz nerjavnega jekla 7312 10 20  
drugi, z največjo dimenzijo prečnega prereza    
do vključno 3 mm    
prevlečeni ali prekriti z zlitinami bakra in cinka (medenina) 7312 10 41  
drugi 7312 10 49  
več kot 3 mm    
vpredena žica    
neprevlečena 7312 10 61  
prevlečena    
prevlečena ali prekrita s cinkom 7312 10 65  
druga 7312 10 69  
vrvi in kabli (vključno zaprti)    
neprekriti ali samo prevlečeni ali prekriti s cinkom, z največjo dimenzijo prečnega prereza    
več kot 3 mm vendar ne več kot 12 mm 7312 10 81  
več kot 12 mm vendar ne več kot 24 mm 7312 10 83  
več kot 24 mm vendar ne več kot 48 mm 7312 10 85  
več kot 48 mm 7312 10 89  
drugi 7312 10 98  
Drugo 7312 90 00  
73.13 Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko zaviti (vpredeni) obroči ali enojna ploščata žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se uporablja za ograje, iz železa ali jekla 7313 00 00  
73.14 Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke mreže (vključno mreže za ograje), iz železne ali jeklene žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz železa ali jekla    
Tkani izdelki    
brezkončni trakovi za stroje iz nerjavnega jekla 7314 12 00  
drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla 7314 14 00  
drugi 7314 19 00  
Rešetke, mreže (vključno mreže za ograje), zvarjene na stičnih točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100 cm² ali več    
iz rebraste žice 7314 20 10  
druge 7314 20 90  
Druge rešetke, mreže (vključno mreže za ograje), zvarjene na stičnih točkah    
prevlečene ali prekrite s cinkom 7314 31 00  
druge 7314 39 00  
Druge rešetke, mreže (vključno mreže za ograje)    
platirane ali prevlečene s cinkom 7314 41 00  
prekrite s plastično maso 7314 42 00  
druge 7314 49 00  
Rešetke, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali traku 7314 50 00  
73.15 Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla    
Členaste verige in njihovi deli    
valjčne verige    
ki se uporabljajo za kolesa in motorna kolesa 7315 11 10  
druge 7315 11 90  
druge verige 7315 12 00  
deli 7315 19 00  
Verige zoper drsenje 7315 20 00  
Druge verige    
z ojačanimi členki (razponske) 7315 81 00  
druge, z varjenimi členki 7315 82 00  
druge 7315 89 00  
Drugi deli 7315 90 00  
73.16 Ladijska sidra, kljuke in njihovi deli, iz železa ali jekla 7316 00 00  
73.17 Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz tarifne številke 8305) in podobni predmeti, iz železa in jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo    
hladno stisnjeni, iz žice    
žeblji v trakovih ali kolutih 7317 00 20  
drugi 7317 00 60  
drugi 7317 00 80  
73.18 Vijaki, sorniki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali jekla    
Izdelki z navojem    
tirni vijaki (tirfoni) 7318 11 00  
drugi lesni vijaki    
iz nerjavnega jekla 7318 12 10  
drugi 7318 12 90  
vijaki s kavljem in vijaki z obročem 7318 13 00  
samovrezni vijaki    
iz nerjavnega jekla 7318 14 10  
drugi    
za pločevino, z navoji in koničnim deblom po celi dolžini 7318 14 91  
drugi 7318 14 99  
drugi vijaki in sorniki, s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih    
za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire 7318 15 20  
drugi    
brez glave    
iz nerjavnega jekla 7318 15 35  
drugi, z natezno trdnostjo    
manj kot 800 MPa 7318 15 42  
800 MPa ali več 7318 15 48  
z glavo    
z ravno ali križno zarezo    
iz nerjavnega jekla 7318 15 52  
drugi 7318 15 58  
z notranjo šesterokotno glavo    
iz nerjavnega jekla 7318 15 62  
drugi 7318 15 68  
s šesterokotno glavo    
iz nerjavnega jekla 7318 15 75  
drugi, z natezno trdnostjo    
manj kot 800 MPa 7318 15 82  
800 MPa ali več 7318 15 88  
drugi 7318 15 95  
matice    
iz nerjavnega jekla    
slepe matice 7318 16 31  
druge 7318 16 39  
druge    
slepe matice 7318 16 40  
samozaporne matice 7318 16 60  
druge, z notranjim premerom    
do vključno 12 mm 7318 16 92  
več kot 12 mm 7318 16 99  
drugo 7318 19 00  
Izdelki brez navoja    
vzmetne podložke in druge varnostne podložke 7318 21 00  
druge podložke 7318 22 00  
kovice 7318 23 00  
zatiči in razcepke 7318 24 00  
drugo 7318 29 00  
73.19 Šivalne igle, pletilne igle, tope igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za ročno delo, iz železa ali jekla; varnostne zaponke in bucike iz železa ali jekla, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu    
Varnostne zaponke in bucike 7319 40 00  
Drugo    
igle za šivanje, krpanje nogavic ali vezenje 7319 90 10  
drugo 7319 90 90  
73.20 Vzmeti in listi, iz železa ali jekla    
Listnate vzmeti in listi zanje    
toplo oblikovani    
ploščate (laminirane) vzmeti in listi zanje 7320 10 11  
drugi 7320 10 19  
drugi 7320 10 90  
Spiralaste vzmeti    
toplo oblikovane 7320 20 20  
druge    
tlačne navite vzmeti 7320 20 81  
natezne navite vzmeti 7320 20 85  
druge 7320 20 89  
Druge    
ploščate spiralne vzmeti 7320 90 10  
krožnikaste (obročne) vzmeti 7320 90 30  
druge 7320 90 90  
73.21 Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasta ognjišča, kuhinjske peči (vključno s pomožnim kotlom za centralno ogrevanje), ražnji, prenosne pločevinaste posode z žerjavico, plinski kuhalniki, grelniki krožnikov in podobni neelektrični gospodinjski aparati in njihovi deli, iz železa ali jekla    
Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov    
na plinsko gorivo ali kombinirani na plinsko gorivo in na druga goriva    
s pečico, vključno z ločenimi pečicami 7321 11 10 (PCE)
drugi 7321 11 90 (PCE)
na tekoča goriva 7321 12 00 (PCE)
drugi, vključno aparati na trda goriva 7321 19 00 (PCE)
Drugi aparati    
na plin ali kombinirani na plin in na druga goriva 7321 81 00 (PCE)
na tekoča goriva 7321 82 00 (PCE)
drugi, vključno aparati na trda goriva 7321 89 00 (PCE)
Deli 7321 90 00  
73.22 Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli iz železa ali jekla; grelniki zraka in distributerji toplega zraka (vključno z razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali ohlajen zrak), ki se ne ogrevajo z električno energijo, z vgrajenim električnim ventilatorjem, in njihovi deli, iz železa ali jekla    
Radiatorji in njihovi deli    
iz litega železa 7322 11 00  
drugi 7322 19 00  
Drugo 7322 90 00  
73.23 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali jekla; železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla    
Železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poliranje, rokavice ipd. 7323 10 00  
Drugo    
iz litega železa, neemajlirano 7323 91 00  
iz litega železa, emajlirano 7323 92 00  
iz nerjavnega jekla 7323 93 00  
iz železa (razen iz litega železa) ali jekla, emajlirano 7323 94 00  
drugi 7323 99 00  
73.24 Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali jekla    
Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla 7324 10 00  
Kadi    
iz litega železa, emajlirane ali neemajlirane 7324 21 00 (PCE)
druge 7324 29 00 (PCE)
Drugo, vključno z deli 7324 90 00  
73.25 Drugi liti izdelki iz železa ali jekla    
Iz netempranega litega železa 7325 10 00  
Drugi    
krogle in podobni izdelki za mletje 7325 91 00  
drugi    
iz litega železa 7325 99 10  
drugi 7325 99 90  
73.26 Drugi železni ali jekleni izdelki    
Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave    
krogle in podobni izdelki za mletje 7326 11 00  
drugi    
kovani v odprti matrici 7326 19 10  
drugo 7326 19 90  
Izdelki iz železne ali jeklene žice 7326 20 00  
Drugi    
lestve in stopnice 7326 90 30  
palete in podobni podesti za prekladanje blaga 7326 90 40  
koluti za kable, cevi in podobno 7326 90 50  
nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke in podobni izdelki, ki se uporabljajo v gradbeništvu 7326 90 60  
drugi izdelki iz železa in jekla    
kovani v odprti matrici 7326 90 92  
utopno kovani 7326 90 94  
sintrani 7326 90 96  
drugi 7326 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.