CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - SL 89

CN8 / NC8 - 2023 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 88
ZRAKOPLOVI, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI

88.01 Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in drugi zrakoplovi brez pogona    
Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala in pilotirani zmaji 8801 00 10 (PCE)
Drugo 8801 00 90 (PCE)
88.02 Drugi zrakoplovi (npr. helikopterji, letala), razen dronov iz tar. št. 8806; vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil    
Helikopterji    
prazne neoperativne mase do vključno 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
prazne neoperativne mase nad 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase do vključno 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 2000 do vključno 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil    
vesoljska vozila (vključno s sateliti)    
telekomunikacijski sateliti 8802 60 11 (PCE)
drugo 8802 60 19 (PCE)
sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil 8802 60 90 (PCE)
88.04 Padala (vključno jadralna padala) in rotošuti; njihovi deli in pribor 8804 00 00  
88.05 Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih izdelkov    
Oprema za lansiranje zrakoplovov; krovna prestrezala zrakoplovov in podobne naprave ter njihovi deli    
lansirne naprave za zrakoplove in njihovi deli 8805 10 10  
drugo 8805 10 90  
Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli    
simulatorji za zračne bitke in njihovi deli 8805 21 00  
drugo 8805 29 00  
88.06 Droni    
Namenjeni za prevoz potnikov    
prazne neoperativne mase do vključno 2000 kg 8806 10 10 (PCE)
prazne neoperativne mase nad 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
Drugi, samo za daljinsko vodene polete    
z največjo vzletno maso največ 250 g    
z več rotorji, opremljeni s trajno vgrajenimi aparati iz tarifne podštevilke 852589 za snemanje in shranjevanje video posnetkov in mirujočih slik 8806 21 10 (PCE)
drugi 8806 21 90 (PCE)
z največjo vzletno maso več kot 250 g, vendar ne več kot 7 kg    
z več rotorji, opremljeni s trajno vgrajenimi aparati iz tarifne podštevilke 852589 za snemanje in shranjevanje video posnetkov in mirujočih slik 8806 22 10 (PCE)
drugi 8806 22 90 (PCE)
z največjo vzletno maso več kot 7 kg, vendar ne več kot 25 kg 8806 23 00 (PCE)
z največjo vzletno maso več kot 25 kg, vendar ne več kot 150 kg 8806 24 00 (PCE)
drugi    
prazne neoperativne mase do vključno 2000 kg 8806 29 10 (PCE)
prazne neoperativne mase nad 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
Drugi    
z največjo vzletno maso največ 250 g 8806 91 00 (PCE)
z največjo vzletno maso več kot 250 g, vendar ne več kot 7 kg 8806 92 00 (PCE)
z največjo vzletno maso več kot 7 kg, vendar ne več kot 25 kg 8806 93 00 (PCE)
z največjo vzletno maso več kot 25 kg, vendar ne več kot 150 kg 8806 94 00 (PCE)
drugi    
prazne neoperativne mase do vključno 2000 kg 8806 99 10 (PCE)
prazne neoperativne mase nad 2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Deli izdelkov iz tarifne številke 8801, 8802 ali 8806    
Propelerji in rotorji ter njihovi deli 8807 10 00  
Podvozja in njihovi deli 8807 20 00  
Drugi deli letal, helikopterjev ali dronov 8807 30 00  
Drugi    
zmajev 8807 90 10  
vesoljskih vozil (vključno s sateliti)    
telekomunikacijskih satelitov 8807 90 21  
drugo 8807 90 29  
sredstev za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil 8807 90 30  
drugi 8807 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.