CN8 / NC8 - 2023 06 CN8 / NC8 - 2023 - SV 08

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 7
GR√ĖNSAKER SAMT VISSA √ĄTBARA R√ĖTTER OCH STAMELLER ROTKN√ĖLAR

07.01 Potatis, f√§rsk eller kyld    
Uts√§despotatis 0701 10 00  
Annan potatis    
F√∂r framst√§llning av st√§rkelse 0701 90 10  
Annan    
Nysk√∂rdad, under tiden 1¬†januari‚Äď30¬†juni 0701 90 50  
Annan 0701 90 90  
07.02 Tomater, f√§rska eller kylda 0702 00 00  
07.03 Kepal√∂k (vanlig l√∂k), schalottenl√∂k, vitl√∂k, purjol√∂k och l√∂k av andra Allium-arter, f√§rska eller kylda    
Kepal√∂k (vanlig l√∂k) och schalottenl√∂k    
Kepal√∂k (vanlig l√∂k)    
S√§ttl√∂k 0703 10 11  
Annan 0703 10 19  
Schalottenl√∂k 0703 10 90  
Vitl√∂k 0703 20 00  
Purjol√∂k och l√∂k av andra Allium-arter 0703 90 00  
07.04 K√•l, blomk√•l, k√•lrabbi, gr√∂nk√•l och liknande √§tbar k√•l av sl√§ktet Brassica, f√§rsk eller kyld    
Blomk√•l och broccoli    
Blomk√•l och broccoli (headed broccoli) 0704 10 10  
Andra 0704 10 90  
Brysselk√•l 0704 20 00  
Annan k√•l    
Vitk√•l och r√∂dk√•l 0704 90 10  
Annan 0704 90 90  
07.05 Tr√§dg√•rdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), f√§rska eller kylda    
Tr√§dg√•rdssallat    
Huvudsallat 0705 11 00  
Annan tr√§dg√•rdssallat 0705 19 00  
Cikoriasallat    
Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum) 0705 21 00  
Annan cikoriasallat 0705 29 00  
07.06 Mor√∂tter, rovor, r√∂dbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, r√§disor och liknande rotfrukter, f√§rska eller kylda    
Mor√∂tter och rovor 0706 10 00  
Andra slag    
Rotselleri 0706 90 10  
Pepparrot (Cochlearia armoracia) 0706 90 30  
Andra 0706 90 90  
07.07 Gurkor, f√§rska eller kylda    
Gurkor, andra √§n sm√• gurkor, s√• kallade cornichons (minst 85¬†styck per kg) 0707 00 05  
Sm√• gurkor, s√• kallade cornichons (minst 85¬†styck per kg) 0707 00 90  
07.08 Baljfrukter och baljv√§xtfr√∂n, f√§rska eller kylda    
√Ąrter (Pisum sativum) 0708 10 00  
B√∂nor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 0708 20 00  
Andra slag 0708 90 00  
07.09 Andra gr√∂nsaker, f√§rska eller kylda    
Sparris 0709 20 00  
Auberginer 0709 30 00  
Bladselleri (blekselleri) 0709 40 00  
Svampar och tryffel    
Svampar av sl√§ktet Agaricus 0709 51 00  
Svampar av sl√§ktet Boletus 0709 52 00  
Svampar av sl√§ktet Cantharellus 0709 53 00  
Shiitake (Lentinus edodes) 0709 54 00  
Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) 0709 55 00  
Tryffel (Tuber spp.) 0709 56 00  
Andra slag 0709 59 00  
Frukter av sl√§ktena Capsicum och Pimenta    
S√∂tpaprika 0709 60 10  
Andra    
Av sl√§ktet Capsicum, f√∂r framst√§llning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum 0709 60 91  
F√∂r industriell framst√§llning av eteriska oljor eller resinoider 0709 60 95  
Andra 0709 60 99  
Vanlig spenat, nyzeel√§ndsk spenat samt tr√§dg√•rdsm√•lla 0709 70 00  
Andra slag    
Kron√§rtskockor 0709 91 00  
Oliver    
F√∂r annan anv√§ndning √§n oljeframst√§llning 0709 92 10  
Andra 0709 92 90  
Pumpor, squash och kurbitsar (Cucurbita spp.)    
Zucchini 0709 93 10  
Andra 0709 93 90  
Andra    
Sallat, med undantag av tr√§dg√•rdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.) 0709 99 10  
Mangold och kardon 0709 99 20  
Kapris 0709 99 40  
F√§nk√•l 0709 99 50  
Sockermajs 0709 99 60  
Andra 0709 99 90  
07.10 Gr√∂nsaker (√§ven √•ngkokta eller kokta i vatten), frysta    
Potatis 0710 10 00  
Baljfrukter och spritade baljv√§xtfr√∂n    
√Ąrter (Pisum sativum) 0710 21 00  
B√∂nor (Vigna spp. och Phaseolus spp.) 0710 22 00  
Andra 0710 29 00  
Vanlig spenat, nyzeel√§ndsk spenat samt tr√§dg√•rdsm√•lla 0710 30 00  
Sockermajs 0710 40 00  
Andra gr√∂nsaker    
Oliver 0710 80 10  
Frukter av sl√§ktena Capsicum och Pimenta    
S√∂tpaprika 0710 80 51  
Andra 0710 80 59  
Svampar    
Av sl√§ktet Agaricus 0710 80 61  
Andra 0710 80 69  
Tomater 0710 80 70  
Kron√§rtskockor 0710 80 80  
Sparris 0710 80 85  
Andra 0710 80 95  
Blandningar av gr√∂nsaker 0710 90 00  
07.11 Gr√∂nsaker, tillf√§lligt konserverade men ol√§mpliga f√∂r direkt konsumtion i detta tillst√•nd    
Oliver    
F√∂r annan anv√§ndning √§n oljeframst√§llning 0711 20 10  
Andra 0711 20 90  
Gurkor 0711 40 00  
Svampar och tryffel    
Svampar av släktet Agaricus 0711 51 00 (KNE)
Andra slag 0711 59 00  
Andra gr√∂nsaker; blandningar av gr√∂nsaker    
Gr√∂nsaker    
Frukter av sl√§ktena Capsicum och Pimenta, med undantag av s√∂tpaprika 0711 90 10  
Sockermajs 0711 90 30  
Kepal√∂k (vanlig l√∂k) 0711 90 50  
Kapris 0711 90 70  
Andra slag 0711 90 80  
Blandningar av gr√∂nsaker 0711 90 90  
07.12 Torkade gr√∂nsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda    
Kepal√∂k (vanlig l√∂k) 0712 20 00  
Svampar, judas√∂ron (Auricularia spp.), gel√©svampar (Tremella spp.) och tryffel    
Svampar av sl√§ktet Agaricus 0712 31 00  
Judas√∂ron (Auricularia spp.) 0712 32 00  
Gel√©svampar (Tremella spp.) 0712 33 00  
Shiitake (Lentinus edodes) 0712 34 00  
Andra slag 0712 39 00  
Andra gr√∂nsaker; blandningar av gr√∂nsaker    
Potatis, √§ven i bitar eller skivad, men inte vidare beredd 0712 90 05  
Sockermajs (Zea mays var. saccharata)    
Hybrider f√∂r uts√§de 0712 90 11  
Annan 0712 90 19  
Tomater 0712 90 30  
Mor√∂tter 0712 90 50  
Andra 0712 90 90  
07.13 Torkade baljv√§xtfr√∂n, √§ven skalade eller s√∂nderdelade    
√Ąrter (Pisum sativum)    
F√∂r uts√§de 0713 10 10  
Andra 0713 10 90  
Kik√§rter 0713 20 00  
B√∂nor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)    
B√∂nor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek 0713 31 00  
Adzukib√∂nor (Phaseolus eller Vigna angularis) 0713 32 00  
Tr√§dg√•rdsb√∂nor (Phaseolus vulgaris) (bruna b√∂nor, vita b√∂nor etc.)    
F√∂r uts√§de 0713 33 10  
Andra 0713 33 90  
Bambarab√∂nor (Vigna subterranea eller Voandzeia subterranea) 0713 34 00  
√Ėgonb√∂nor (Vigna unguiculata) 0713 35 00  
Andra 0713 39 00  
Linser 0713 40 00  
Bondb√∂nor (Vicia faba var. major) och h√§stb√∂nor (Vicia faba var. equina och Vicia faba var. minor) 0713 50 00  
Duv√§rter (Cajanus cajan) 0713 60 00  
Andra 0713 90 00  
07.14 Maniok-, arrow- och salepsrot, jord√§rtskockor, batater (s√∂tpotatis) och liknande r√∂tter, stam- eller rotkn√∂lar med h√∂g halt av st√§rkelse eller inulin, f√§rska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och √§ven i form av pelletar; m√§rg av sagopalm    
Maniokrot (kassava) 0714 10 00  
Batater (s√∂tpotatis)    
F√§rska, hela, avsedda som livsmedel 0714 20 10  
Andra 0714 20 90  
Jams (Dioscorea spp.) 0714 30 00  
Taro (Colocasia spp.) 0714 40 00  
Yautia (Xanthosoma spp.) 0714 50 00  
Andra slag    
Arrowrot, salepsrot och liknande r√∂tter, stam- och rotkn√∂lar med h√∂g halt av st√§rkelse 0714 90 20  
Andra 0714 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.