CN8 / NC8 - 2023 20 CN8 / NC8 - 2023 - SV 22

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 21
DIVERSE √ĄTBARA BEREDNINGAR

21.01 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar p√• basis av dessa produkter eller p√• basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter    
Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar p√• basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller p√• basis av kaffe    
Extrakter, essenser och koncentrat 2101 11 00  
Beredningar p√• basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller p√• basis av kaffe    
Beredningar p√• basis av extrakter, essenser eller koncentrat av kaffe 2101 12 92  
Andra 2101 12 98  
Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar p√• basis av s√•dana extrakter, essenser eller koncentrat eller p√• basis av te eller matte    
Extrakter, essenser och koncentrat 2101 20 20  
Beredningar    
P√• basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller matte 2101 20 92  
Andra 2101 20 98  
Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter    
Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat    
Rostad cikoriarot 2101 30 11  
Andra 2101 30 19  
Extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat    
Av rostad cikoriarot 2101 30 91  
Andra 2101 30 99  
21.02 J√§st (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, d√∂da (med undantag av vacciner enligt nr¬†3002); beredda bakpulver    
Aktiv j√§st    
J√§stkulturer 2102 10 10  
Bagerij√§st    
Torrj√§st 2102 10 31  
Annan 2102 10 39  
Annan aktiv j√§st (√§ven torr) 2102 10 90  
Inaktiv j√§st; andra encelliga mikroorganismer, d√∂da    
Inaktiv j√§st    
I form av tabletter, t√§rningar e.d. eller i f√∂rpackningar med ett nettoinneh√•ll av h√∂gst 1¬†kg 2102 20 11  
Annan 2102 20 19  
Andra slag 2102 20 90  
Beredda bakpulver 2102 30 00  
21.03 S√•ser samt beredningar f√∂r tillredning av s√•ser; blandningar f√∂r smaks√§ttnings√§ndam√•l; senapspulver och beredd senap    
Sojas√•s 2103 10 00  
Tomatketchup och annan tomats√•s 2103 20 00  
Senapspulver och beredd senap    
Senapspulver 2103 30 10  
Beredd senap 2103 30 90  
Andra slag    
Flytande mangochutney 2103 90 10  
Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2‚Äď49,2¬†volymprocent och inneh√•llande 1,5‚Äď6¬†viktprocent gentiana, kryddor och andra best√•ndsdelar samt inneh√•llande 4‚Äď10¬†viktprocent socker, i f√∂rpackningar med ett inneh√•ll av h√∂gst 0,5¬†liter 2103 90 30 (l a)
Andra 2103 90 90  
21.04 Soppor och buljonger samt beredningar f√∂r tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar    
Soppor och buljonger samt beredningar f√∂r tillredning av soppor eller buljonger 2104 10 00  
Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar 2104 20 00  
21.05 Glassvaror, √§ven inneh√•llande kakao    
Inte inneh√•llande mj√∂lkfett eller inneh√•llande mindre √§n 3¬†viktprocent mj√∂lkfett 2105 00 10  
Inneh√•llande mj√∂lkfett    
Till en m√§ngd av minst 3 men mindre √§n 7¬†viktprocent 2105 00 91  
Till en m√§ngd av minst 7¬†viktprocent 2105 00 99  
21.06 Livsmedelsberedningar, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Proteinkoncentrat och texturerade proteiner    
Inte inneh√•llande mj√∂lkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller st√§rkelse eller inneh√•llande mindre √§n 1,5¬†viktprocent mj√∂lkfett, 5¬†viktprocent sackaros eller isoglukos, 5¬†viktprocent glukos eller st√§rkelse 2106 10 20  
Andra 2106 10 80  
Andra slag    
Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker 2106 90 20 (l a)
Aromatiserade eller f√§rgade sockerl√∂sningar    
Av isoglukos 2106 90 30  
Andra    
Av laktos 2106 90 51  
Av glukos eller maltodextrin 2106 90 55  
Andra 2106 90 59  
Andra    
Inte inneh√•llande mj√∂lkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller st√§rkelse eller inneh√•llande mindre √§n 1,5¬†viktprocent mj√∂lkfett, 5¬†viktprocent sackaros eller isoglukos, 5¬†viktprocent glukos eller st√§rkelse 2106 90 92  
Andra 2106 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.