CN8 / NC8 - 2023 22 CN8 / NC8 - 2023 - SV 24

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 23
√ÖTERSTODER OCH AVFALL FR√ÖN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL

23.01 Mj√∂l och pelletar av k√∂tt eller slaktbiprodukter eller av fisk, kr√§ftdjur, bl√∂tdjur eller andra ryggradsl√∂sa vattendjur, ol√§mpliga som livsmedel; grevar    
Mj√∂l och pelletar av k√∂tt eller slaktbiprodukter av k√∂tt; grevar 2301 10 00  
Mj√∂l och pelletar av fisk eller av kr√§ftdjur, bl√∂tdjur eller andra ryggradsl√∂sa vattendjur 2301 20 00  
23.02 Kli, fodermj√∂l och andra √•terstoder, √§ven i form av pelletar, erh√•llna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannm√•l eller baljv√§xter    
Av majs    
Med ett st√§rkelseinneh√•ll av h√∂gst 35¬†viktprocent 2302 10 10  
Andra 2302 10 90  
Av vete    
Med ett st√§rkelseinneh√•ll av h√∂gst 28¬†viktprocent, f√∂rutsatt att h√∂gst 10¬†viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 0,2¬†mm eller, om mer √§n 10¬†viktprocent av varan passerar genom sikten, att askinneh√•llet i torrsubstansen av den siktade produkten √§r minst 1,5¬†viktprocent 2302 30 10  
Andra 2302 30 90  
Av annan spannm√•l    
Av ris    
Med ett st√§rkelseinneh√•ll av h√∂gst 35¬†viktprocent 2302 40 02  
Andra 2302 40 08  
Andra    
Med ett st√§rkelseinneh√•ll av h√∂gst 28¬†viktprocent, f√∂rutsatt att h√∂gst 10¬†viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 0,2¬†mm eller, om mer √§n 10¬†viktprocent av varan passerar genom sikten, att askinneh√•llet i torrsubstansen av den siktade produkten √§r minst 1,5¬†viktprocent 2302 40 10  
Andra 2302 40 90  
Av baljv√§xter 2302 50 00  
23.03 √Öterstoder fr√•n st√§rkelseframst√§llning och liknande √•terstoder, betmassa, bagass och annat avfall fr√•n sockerframst√§llning, drav, drank och annat avfall fr√•n bryggerier eller br√§nnerier, √§ven i form av pelletar    
√Öterstoder fr√•n st√§rkelseframst√§llning och liknande √•terstoder    
√Öterstoder fr√•n framst√§llning av majsst√§rkelse (med undantag av koncentrerat majsst√∂pvatten)    
Med ett proteininneh√•ll ber√§knat p√• torrsubstansen av mer √§n 40¬†viktprocent 2303 10 11  
Med ett proteininneh√•ll ber√§knat p√• torrsubstansen av h√∂gst 40¬†viktprocent 2303 10 19  
Andra 2303 10 90  
Betmassa, bagass och annat avfall fr√•n sockerframst√§llning    
Betmassa 2303 20 10  
Annat 2303 20 90  
Drav, drank och annat avfall fr√•n bryggerier eller br√§nnerier 2303 30 00  
23.04 Oljekakor och andra fasta √•terstoder fr√•n utvinning av sojab√∂nolja, √§ven malda eller i form av pelletar 2304 00 00  
23.05 Oljekakor och andra fasta √•terstoder fr√•n utvinning av jordn√∂tsolja, √§ven malda eller i form av pelletar 2305 00 00  
23.06 Oljekakor och andra fasta √•terstoder fr√•n utvinning av vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor, andra √§n de som omfattas av nr¬†2304 eller 2305, √§ven malda eller i form av pelletar    
Av bomullsfr√∂n 2306 10 00  
Av linfr√∂n 2306 20 00  
Av solrosfr√∂n 2306 30 00  
Av raps- eller rybsfr√∂n    
Av rapsfr√∂n eller rybsfr√∂n med l√•g halt av erukasyra 2306 41 00  
Andra 2306 49 00  
Av kokosn√∂tter eller kopra 2306 50 00  
Av palmn√∂tter eller palmk√§rnor 2306 60 00  
Andra    
Av majsgroddar 2306 90 05  
Andra    
Oljekakor och andra √•terstoder fr√•n utvinning av olivolja    
Inneh√•llande h√∂gst 3¬†viktprocent olivolja 2306 90 11  
Inneh√•llande mer √§n 3¬†viktprocent olivolja 2306 90 19  
Andra 2306 90 90  
23.07 Vindruv; r√• vinsten    
Vindruv    
Med en total alkoholhalt av h√∂gst 7,9¬†%¬†mas och en torrsubstanshalt av minst 25¬†viktprocent 2307 00 11  
Annan 2307 00 19  
R√• vinsten 2307 00 90  
23.08 Vegetabiliska √§mnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska √•terstoder och biprodukter av s√•dana slag som anv√§nds vid utfodring av djur, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans, √§ven i form av pelletar    
√Öterstoder fr√•n vindruvspressning    
Med en total alkoholhalt av h√∂gst 4,3¬†%¬†mas och en torrsubstanshalt av minst 40¬†viktprocent 2308 00 11  
Andra 2308 00 19  
Ekollon och h√§stkastanjer; √•terstoder fr√•n pressning av frukt, annan √§n vindruvor 2308 00 40  
Andra slag 2308 00 90  
23.09 Beredningar av s√•dana slag som anv√§nds vid utfodring av djur    
Hund- eller kattfoder i detaljhandelsf√∂rpackningar    
Inneh√•llande st√§rkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra l√∂sningar av glukos eller maltodextrin enligt nr¬†17023050, 17023090, 17024090, 17029050 och 21069055 eller mj√∂lkprodukter    
Inneh√•llande st√§rkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra l√∂sningar av glukos eller maltodextrin    
Inte inneh√•llande st√§rkelse eller inneh√•llande h√∂gst 10¬†viktprocent st√§rkelse    
Inte inneh√•llande mj√∂lkprodukter eller inneh√•llande mindre √§n 10¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 11  
Inneh√•llande minst 10 men mindre √§n 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 13  
Inneh√•llande minst 50 men mindre √§n 75¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 15  
Inneh√•llande minst 75¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 19  
Inneh√•llande mer √§n 10 men h√∂gst 30¬†viktprocent st√§rkelse    
Inte inneh√•llande mj√∂lkprodukter eller inneh√•llande mindre √§n 10¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 31  
Inneh√•llande minst 10 men mindre √§n 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 33  
Inneh√•llande minst 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 39  
Inneh√•llande mer √§n 30¬†viktprocent st√§rkelse    
Inte inneh√•llande mj√∂lkprodukter eller inneh√•llande mindre √§n 10¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 51  
Inneh√•llande minst 10 men mindre √§n 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 53  
Inneh√•llande minst 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 10 59  
Inte inneh√•llande st√§rkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra l√∂sningar av glukos eller maltodextrin men inneh√•llande mj√∂lkprodukter 2309 10 70  
Andra 2309 10 90  
Andra slag    
Limvatten (‚ÄĚsolubles‚ÄĚ) av fisk eller havsd√§ggdjur 2309 90 10  
Produkter som avses i kompletterande anm√§rkning¬†5 till detta kapitel 2309 90 20  
Andra, inbegripet f√∂rblandningar    
Inneh√•llande st√§rkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra l√∂sningar av glukos eller maltodextrin enligt nr¬†17023050, 17023090, 17024090, 17029050 och 21069055 eller mj√∂lkprodukter    
Inneh√•llande st√§rkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra l√∂sningar av glukos eller maltodextrin    
Inte inneh√•llande st√§rkelse eller inneh√•llande h√∂gst 10¬†viktprocent st√§rkelse    
Inte inneh√•llande mj√∂lkprodukter eller inneh√•llande mindre √§n 10¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 31  
Inneh√•llande minst 10 men mindre √§n 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 33  
Inneh√•llande minst 50 men mindre √§n 75¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 35  
Inneh√•llande minst 75¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 39  
Inneh√•llande mer √§n 10 men h√∂gst 30¬†viktprocent st√§rkelse    
Inte inneh√•llande mj√∂lkprodukter eller inneh√•llande mindre √§n 10¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 41  
Inneh√•llande minst 10 men mindre √§n 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 43  
Inneh√•llande minst 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 49  
Inneh√•llande mer √§n 30¬†viktprocent st√§rkelse    
Inte inneh√•llande mj√∂lkprodukter eller inneh√•llande mindre √§n 10¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 51  
Inneh√•llande minst 10 men mindre √§n 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 53  
Inneh√•llande minst 50¬†viktprocent mj√∂lkprodukter 2309 90 59  
Inte inneh√•llande st√§rkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra l√∂sningar av glukos eller maltodextrin men inneh√•llande mj√∂lkprodukter 2309 90 70  
Andra    
Sockerbetspulp med tillsats av melass 2309 90 91  
Andra 2309 90 96  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.