CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - SV 42

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 41
OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA √ĄN P√ĄLSSKINN) SAMT L√ĄDER

41.01 Oberedda hudar och skinn av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av h√§stdjur (f√§rska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller p√• annat s√§tt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), √§ven avh√•rade eller spaltade    
Hela hudar och skinn, ospaltade, med en vikt per hud eller skinn av h√∂gst 8¬†kg n√§r de √§r enbart torkade, av h√∂gst 10¬†kg n√§r de √§r torrsaltade och av h√∂gst 16¬†kg n√§r de √§r f√§rska, v√•tsaltade eller p√• annat s√§tt konserverade    
Färska 4101 20 10 (PCE)
Våtsaltade 4101 20 30 (PCE)
Torkade eller torrsaltade 4101 20 50 (PCE)
Andra 4101 20 80 (PCE)
Hela hudar och skinn, med en vikt av mer √§n 16¬†kg    
Färska 4101 50 10 (PCE)
Våtsaltade 4101 50 30 (PCE)
Torkade eller torrsaltade 4101 50 50 (PCE)
Andra 4101 50 90 (PCE)
Andra, inbegripet k√§rnstycken (kruponger), halva k√§rnstycken och bukar 4101 90 00  
41.02 Oberedda skinn av f√•r och lamm (f√§rska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller p√• annat s√§tt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), √§ven avh√•rade eller spaltade, med undantag av s√•dana som enligt anm√§rkning 1 c inte omfattas av detta kapitel    
Med ullbekl√§dnad    
Av lamm 4102 10 10 (PCE)
Andra 4102 10 90 (PCE)
Utan ullbekl√§dnad    
Picklade 4102 21 00 (PCE)
Andra 4102 29 00 (PCE)
41.03 Andra oberedda hudar och skinn (f√§rska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller p√• annat s√§tt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), √§ven avh√•rade eller spaltade, med undantag av s√•dana som enligt anm√§rkning¬†1¬†b eller 1¬†c inte omfattas av detta kapitel    
Av reptiler 4103 20 00 (PCE)
Av svin 4103 30 00 (PCE)
Andra slag 4103 90 00  
41.04 Hudar och skinn, garvade eller som crust, av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av h√§stdjur, utan kvarsittande h√•r, √§ven spaltade men inte vidare beredda    
I v√•tt tillst√•nd (inbegripet wet-blue)    
Narvl√§der, ospaltat; spaltat narvl√§der    
Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m²) 4104 11 10 (PCE)
Andra    
L√§der av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)    
Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 28 kvadratfot (2,6 m²) 4104 11 51 (PCE)
Andra 4104 11 59 (PCE)
Andra slag 4104 11 90 (PCE)
Annat    
Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m²) 4104 19 10 (PCE)
Andra    
L√§der av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)    
Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 28 kvadratfot (2,6 m²) 4104 19 51 (PCE)
Andra 4104 19 59 (PCE)
Andra slag 4104 19 90 (PCE)
Torra (crust)    
Narvl√§der, ospaltat; spaltat narvl√§der    
Hela hudar och skinn av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med en yta per styck av h√∂gst 28¬†kvadratfot (2,6¬†m¬≤)    
Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av lädervaror 4104 41 11 (PCE)
Andra slag 4104 41 19 (PCE)
Annat    
L√§der av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)    
Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 28 kvadratfot (2,6 m²) 4104 41 51 (PCE)
Annat 4104 41 59 (PCE)
Andra slag 4104 41 90 (PCE)
Andra slag    
Hela hudar och skinn av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med en yta per styck av h√∂gst 28¬†kvadratfot (2,6¬†m¬≤)    
Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av lädervaror 4104 49 11 (PCE)
Andra 4104 49 19 (PCE)
Andra    
L√§der av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)    
Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 28 kvadratfot (2,6 m²) 4104 49 51 (PCE)
Annat 4104 49 59 (PCE)
Andra slag 4104 49 90 (PCE)
41.05 Skinn av f√•r och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull, √§ven spaltade men inte vidare beredda    
I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 4105 10 00 (PCE)
Torra (crust)    
Vegetabiliskt förgarvade skinn av indiska hårfår, även behandlade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverkning av lädervaror 4105 30 10 (PCE)
Andra 4105 30 90 (PCE)
41.06 Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller h√•r, √§ven spaltade men inte vidare beredda    
Av get eller killing    
I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 4106 21 00 (PCE)
Torra (crust)    
Vegetabiliskt förgarvade skinn av indisk get eller killing, även behandlade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverkning av lädervaror 4106 22 10 (PCE)
Andra 4106 22 90 (PCE)
Av svin    
I vått tillstånd (inbegripet wet-blue) 4106 31 00 (PCE)
Torra (crust) 4106 32 00 (PCE)
Av reptiler    
Vegetabiliskt förgarvade 4106 40 10 (PCE)
Andra 4106 40 90 (PCE)
Andra slag    
I v√•tt tillst√•nd (inbegripet wet-blue) 4106 91 00  
Torra (crust) 4106 92 00 (PCE)
41.07 L√§der, vidare berett efter garvning eller grundf√§rgning och torkning, √§ven berett till pergament, av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av h√§stdjur, utan kvarsittande h√•r, √§ven spaltat, annat √§n l√§der enligt nr¬†4114    
Hela hudar och skinn    
Narvl√§der, ospaltat    
L√§der av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med en yta per styck av h√∂gst 28¬†kvadratfot (2,6¬†m¬≤)    
Boxkalv 4107 11 11 (MTK)
Annat 4107 11 19 (MTK)
Annat 4107 11 90 (MTK)
Spaltat narvl√§der    
L√§der av n√∂tkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med en yta per styck av h√∂gst 28¬†kvadratfot (2,6¬†m¬≤)    
Boxkalv 4107 12 11 (MTK)
Annat 4107 12 19 (MTK)
Annat    
Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 4107 12 91 (MTK)
Läder av hästdjur 4107 12 99 (MTK)
Andra slag    
Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m²) 4107 19 10 (MTK)
Annat 4107 19 90 (MTK)
Andra, inbegripet sidl√§der    
Narvl√§der, ospaltat    
Sull√§der 4107 91 10  
Annat 4107 91 90 (MTK)
Spaltat narvl√§der    
Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 4107 92 10 (MTK)
Läder av hästdjur 4107 92 90 (MTK)
Andra slag    
Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) 4107 99 10 (MTK)
Läder av hästdjur 4107 99 90 (MTK)
41.12 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 L√§der, vidare berett efter garvning eller grundf√§rgning och torkning, inbegripet l√§der berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller h√•r, √§ven spaltat, annat √§n l√§der enligt nr¬†4114    
Av get eller killing 4113 10 00 (MTK)
Av svin 4113 20 00 (MTK)
Av reptiler 4113 30 00 (MTK)
Andra slag 4113 90 00 (MTK)
41.14 S√§mskl√§der (inbegripet kombinationss√§mskl√§der); lackl√§der och laminerat lackl√§der; metalliserat l√§der    
S√§mskl√§der (inbegripet kombinationss√§mskl√§der)    
Av får eller lamm 4114 10 10 (PCE)
Av andra djur 4114 10 90 (PCE)
Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder 4114 20 00 (MTK)
41.15 Konstl√§der p√• basis av l√§der eller l√§derfibrer, i plattor, skivor eller remsor, √§ven i rullar; avklipp och annat avfall av l√§der eller konstl√§der, ol√§mpligt f√∂r tillverkning av l√§dervaror; l√§derpulver    
Konstl√§der p√• basis av l√§der eller l√§derfibrer, i plattor, skivor eller remsor, √§ven i rullar 4115 10 00  
Avklipp och annat avfall av l√§der eller konstl√§der, ol√§mpligt f√∂r tillverkning av l√§dervaror; l√§derpulver 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.