CN8 / NC8 - 2023 93 CN8 / NC8 - 2023 - SV 95

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 94
MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED BELYSNING O.D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER

94.01 Sittmöbler (andra Ă€n sĂ„dana som omfattas av nr 9402), Ă€ven bĂ€ddbara, samt delar till sittmöbler    
Sittmöbler av sĂ„dana slag som anvĂ€nds till luftfartyg 9401 10 00  
Sittmöbler av sĂ„dana slag som anvĂ€nds till motorfordon 9401 20 00  
Höj- och sĂ€nkbara snurrstolar    
Av trĂ€ 9401 31 00  
Andra 9401 39 00  
BĂ€ddbara sittmöbler, andra Ă€n trĂ€dgĂ„rdsmöbler och campingmöbler    
Av trĂ€ 9401 41 00  
Andra 9401 49 00  
Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material    
Av bambu 9401 52 00  
Av rotting 9401 53 00  
Andra 9401 59 00  
Andra sittmöbler, med trĂ€stomme    
Med stoppning 9401 61 00  
Andra 9401 69 00  
Andra sittmöbler, med metallstomme    
Med stoppning 9401 71 00  
Andra 9401 79 00  
Andra sittmöbler 9401 80 00  
Delar    
Av trĂ€    
Till sittmöbler av sĂ„dana slag som anvĂ€nds till luftfartyg 9401 91 10  
Andra 9401 91 90  
Andra    
Till sittmöbler av sĂ„dana slag som anvĂ€nds till luftfartyg 9401 99 10  
Andra 9401 99 90  
94.02 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinĂ€rt bruk (t.ex. operations- eller undersökningsbord, sjukhussĂ€ngar med mekaniska anordningar, tandlĂ€karstolar); frisörstolar och liknande stolar som kan bĂ„de vridas, lutas bakĂ„t och höjas; delar till i detta nummer nĂ€mnda artiklar    
TandlĂ€karstolar, frisörstolar och liknande stolar; delar till sĂ„dana stolar 9402 10 00  
Andra slag 9402 90 00  
94.03 Andra möbler samt delar till sĂ„dana möbler    
Kontorsmöbler av metall    
Med en höjd av högst 80 cm    
Skrivbord 9403 10 51  
Andra 9403 10 58  
Med en höjd av mer Ă€n 80 cm    
SkĂ„p med dörrar eller jalusier o.d. 9403 10 91  
SkĂ„p för kortregister och dokument 9403 10 93  
Andra 9403 10 98  
Andra möbler av metall    
SĂ€ngar 9403 20 20  
Andra 9403 20 80  
Kontorsmöbler av trĂ€    
Med en höjd av högst 80 cm    
Skrivbord 9403 30 11  
Andra 9403 30 19  
Med en höjd av mer Ă€n 80 cm    
SkĂ„p med dörrar eller jalusier; skĂ„p för kortregister och dokument 9403 30 91  
Andra 9403 30 99  
Köksmöbler av trĂ€    
Köksinredningar 9403 40 10  
Andra 9403 40 90  
Sovrumsmöbler av trĂ€ 9403 50 00  
Andra möbler av trĂ€    
TrĂ€möbler för matrum eller vardagsrum 9403 60 10  
TrĂ€möbler för butiker 9403 60 30  
Andra 9403 60 90  
Möbler av plast 9403 70 00  
Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu eller liknande material    
Av bambu 9403 82 00  
Av rotting 9403 83 00  
Andra 9403 89 00  
Delar    
Av trĂ€ 9403 91 00  
Andra    
Av metall 9403 99 10  
Av annat material 9403 99 90  
94.04 ResĂ„rbottnar till sĂ€ngar; sĂ€ngklĂ€der och liknande inredningsartiklar (t.ex. madrasser, sĂ€ngtĂ€cken, kuddar och puffar) försedda med resĂ„rer, stoppning eller inlĂ€gg av vilket material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag    
ResĂ„rbottnar till sĂ€ngar 9404 10 00  
Madrasser    
Av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag    
Av poröst gummi 9404 21 10  
Av porös plast 9404 21 90  
Av annat material    
Med resĂ„rer 9404 29 10  
Andra 9404 29 90  
SovsÀckar 9404 30 00 (PCE)
Kviltade tĂ€cken, sĂ€ngöverkast, duntĂ€cken och andra sĂ€ngtĂ€cken    
Fyllda med dun eller fjĂ€der 9404 40 10  
Andra 9404 40 90  
Andra slag    
Fyllda med dun eller fjĂ€der 9404 90 10  
Andra 9404 90 90  
94.05 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strĂ„lkastare) samt delar till sĂ„dana artiklar, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans; ljusskyltar, namnplĂ„tar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskĂ€lla samt delar till sĂ„dana artiklar, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans    
Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vĂ€gglampor, med undantag av sĂ„dana för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder    
Utformade för anvĂ€ndning endast med lysdiodljuskĂ€llor (LED)    
Av plast eller av keramiskt material 9405 11 40  
Av glas 9405 11 50  
Av annat material 9405 11 90  
Andra    
Av plast eller av keramiskt material 9405 19 40  
Av glas 9405 19 50  
Av annat material 9405 19 90  
Elektriska bords-, skrivbords-, sĂ€ng- eller golvbelysningsarmaturer    
Utformade för anvĂ€ndning endast med lysdiodljuskĂ€llor (LED)    
Av plast eller av keramiskt material 9405 21 40  
Av glas 9405 21 50  
Av annat material 9405 21 90  
Andra    
Av plast eller av keramiskt material 9405 29 40  
Av glas 9405 29 50  
Av annat material 9405 29 90  
Ljusslingor för julgranar    
Utformade för anvĂ€ndning endast med lysdiodljuskĂ€llor (LED) 9405 31 00  
Andra 9405 39 00  
Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar    
Fotoelektromotoriska, utformade för anvĂ€ndning endast med lysdiodljuskĂ€llor (LED)    
StrĂ„lkastare 9405 41 10  
Andra    
Av plast 9405 41 31  
Andra 9405 41 39  
Andra, utformade för anvĂ€ndning endast med lysdiodljuskĂ€llor (LED)    
StrĂ„lkastare 9405 42 10  
Andra    
Av plast 9405 42 31  
Andra 9405 42 39  
Andra    
StrĂ„lkastare 9405 49 10  
Andra    
Av plast 9405 49 40  
Av annat material 9405 49 90  
Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska 9405 50 00  
Ljusskyltar, namnplĂ„tar med belysning, o.d.    
Utformade för anvĂ€ndning endast med lysdiodljuskĂ€llor (LED)    
Av plast 9405 61 20  
Av annat material 9405 61 80  
Andra    
Av plast 9405 69 20  
Av annat material 9405 69 80  
Delar    
Av glas    
Delar till belysningsartiklar (med undantag av strĂ„lkastare) 9405 91 10  
Andra 9405 91 90  
Av plast 9405 92 00  
Av annat material 9405 99 00  
94.06 Monterade eller monteringsfĂ€rdiga byggnader    
Av trĂ€ 9406 10 00  
Byggmoduler, av stĂ„l 9406 20 00  
Andra    
”Mobile homes” 9406 90 10  
Andra    
Av jĂ€rn eller stĂ„l    
VĂ€xthus 9406 90 31  
Andra 9406 90 38  
Av annat material 9406 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.