CN8 / NC8 - 2024 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2024 - DA

AFSNIT ILEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER
KAPITEL 1LEVENDE DYR
KAPITEL 2KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER
KAPITEL 3FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR
KAPITEL 4MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
KAPITEL 5DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
  
AFSNIT IIVEGETABILSKE PRODUKTER
KAPITEL 6LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE
KAPITEL 7SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE
KAPITEL 8SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG MELONER
KAPITEL 9KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER
KAPITEL 10KORN
KAPITEL 11MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN
KAPITEL 12OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER
KAPITEL 13SCHELLAK OG LIGN.; CARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER
KAPITEL 14VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
  
AFSNIT IIIANIMALSKE, VEGETABILSKE ELLER MIKROBIELLE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS
KAPITEL 15ANIMALSKE, VEGETABILSKE ELLER MIKROBIELLE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS
  
AFSNIT IVPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER; PRODUKTER, OGSÅ MED INDHOLD AF NIKOTIN, BESTEMT TIL INHALATION UDEN FORBRÆNDING; ANDRE NIKOTINHOLDIGE PRODUKTER TIL INDTAGELSE AF NIKOTIN I DEN MENNESKELIGE KROP
KAPITEL 16TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR ELLER INSEKTER
KAPITEL 17SUKKER OG SUKKERVARER
KAPITEL 18KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF
KAPITEL 19TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK
KAPITEL 20VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE
KAPITEL 21DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN
KAPITEL 22DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE
KAPITEL 23RESTOG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER
KAPITEL 24TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER; PRODUKTER, OGSÅ MED INDHOLD AF NIKOTIN, BESTEMT TIL INHALATION UDEN FORBRÆNDING; ANDRE NIKOTINHOLDIGE PRODUKTER TIL INDTAGELSE AF NIKOTIN I DEN MENNESKELIGE KROP
  
AFSNIT VMINERALSKE PRODUKTER
KAPITEL 25SALT; SVOVL; JORDOG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT
KAPITEL 26MALME, SLAGGER OG ASKE
KAPITEL 27MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS
  
AFSNIT VIPRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER
KAPITEL 28UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER
KAPITEL 29ORGANISKE KEMIKALIER
KAPITEL 30FARMACEUTISKE PRODUKTER
KAPITEL 31GØDNINGSSTOFFER
KAPITEL 32GARVEOG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH
KAPITEL 33FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER
KAPITEL 34SÆBE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKEOG RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSEOG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS
KAPITEL 35PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER
KAPITEL 36KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER
KAPITEL 37FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER
KAPITEL 38DIVERSE KEMISKE PRODUKTER
  
AFSNIT VIIPLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF
KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF
KAPITEL 40GUMMI OG VARER DERAF
  
AFSNIT VIIIRÅ HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME
KAPITEL 41RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER
KAPITEL 42VARER AF LÆDER; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME
KAPITEL 43PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF
  
AFSNIT IXTRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER
KAPITEL 44TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL
KAPITEL 45KORK OG VARER DERAF
KAPITEL 46KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER
  
AFSNIT XPAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF
KAPITEL 47PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD)
KAPITEL 48PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP
KAPITEL 49BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER
  
AFSNIT XITEKSTILVARER
KAPITEL 50NATURSILKE
KAPITEL 51ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR
KAPITEL 52BOMULD
KAPITEL 53ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN
KAPITEL 54ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endelÞse kemofibre
KAPITEL 55KORTE KEMOFIBRE
KAPITEL 56VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF
KAPITEL 57GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING AF TEKSTILMATERIALER
KAPITEL 58SÆRLIGE VÆVEDE STOFFER; TUFTEDE TEKSTILSTOFFER; BLONDER OG KNIPLINGER; TAPISSERIER; POSSEMENTARTIKLER; BRODERIER
KAPITEL 59IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL
KAPITEL 60TRIKOTAGESTOF
KAPITEL 61BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE
KAPITEL 62BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE
KAPITEL 63ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE
  
AFSNIT XIIFODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR
KAPITEL 64FODTØJ, GAMACHER OG LIGN.; DELE DERTIL
KAPITEL 65HOVEDBEKLÆDNING OG DELE DERTIL
KAPITEL 66PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL
KAPITEL 67BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR
  
AFSNIT XIIIVARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER
KAPITEL 68VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER
KAPITEL 69KERAMISKE PRODUKTER
KAPITEL 70GLAS OG GLASVARER
  
AFSNIT XIVNATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDELOG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER
KAPITEL 71NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDELOG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER
  
AFSNIT XVUÆDLE METALLER OG VARER DERAF
KAPITEL 72JERN OG STÅL
KAPITEL 73VARER AF JERN ELLER STÅL
KAPITEL 74KOBBER OG VARER DERAF
KAPITEL 75NIKKEL OG VARER DERAF
KAPITEL 76ALUMINIUM OG VARER DERAF
KAPITEL 78BLY OG VARER DERAF
KAPITEL 79ZINK OG VARER DERAF
KAPITEL 80TIN OG VARER DERAF
KAPITEL 81ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER
KAPITEL 82VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER
KAPITEL 83DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER
  
AFSNIT XVIMASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLEDOG LYDOPTAGERE OG BILLEDOG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 84ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL
KAPITEL 85ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLEDOG LYDOPTAGERE OG BILLEDOG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
  
AFSNIT XVIITRANSPORTMIDLER
KAPITEL 86LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANEOG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART
KAPITEL 87KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 88LUFTOG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL
KAPITEL 89SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL
  
AFSNIT XVIIIOPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROLOG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 90OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROLOG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 91URE OG DELE DERTIL
KAPITEL 92MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
  
AFSNIT XIXVÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 93VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
  
AFSNIT XXDIVERSE VARER
KAPITEL 94MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER, PUDER OG LIGN.; LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET; LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED LYS OG LIGNENDE VARER; PRÆFABRIKEREDE BYGNINGER
KAPITEL 95LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 96DIVERSE
  
AFSNIT XXIKUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
KAPITEL 97KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER


Copyright © Conex 2024 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.