CN8 / NC8 - 2024 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2024 - HR

ODSJEK┬áI.┼ŻIVE ┼ŻIVOTINJE; PROIZVODI ┼ŻIVOTINJSKOG PODRIJETLA
POGLAVLJE┬á1┼ŻIVE ┼ŻIVOTINJE
POGLAVLJE 2MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI
POGLAVLJE┬á3.RIBE I RAKOVI, MEKU┼áCI I OSTALI VODENI BESKRALJE┼ŻNJACI
POGLAVLJE┬á4MLIJEKO I MLIJE─îNI PROIZVODI; JAJA PERADI I PTI─îJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ┼ŻIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI NITI UKLJU─îENI NA DRUGOM MJESTU
POGLAVLJE┬á5PROIZVODI ┼ŻIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI NITI UKLJU─îENI NA DRUGOM MJESTU
  
ODSJEK II.BILJNI PROIZVODI
POGLAVLJE┬á6┼ŻIVO DRVE─ćE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLI─îNO; REZANO CVIJE─ćE I UKRASNO LI┼á─ćE
POGLAVLJE┬á7JESTIVO POVR─ćE, POJEDINI KORIJENI I GOMOLJI
POGLAVLJE┬á8JESTIVO VO─ćE I ORA┼áASTI PLODOVI; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
POGLAVLJE 9KAVA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI
POGLAVLJE┬á10┼ŻITARICE
POGLAVLJE 11PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN
POGLAVLJE 12ULJANO SJEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SJEMENJE I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LJEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA
POGLAVLJE 13ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI
POGLAVLJE 14BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU
  
ODSJEK┬áIII.MASTI I ULJA ┼ŻIVOTINJSKOG, BILJNOG ILI MIKROBNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERA─ÉENE JESTIVE MASTI; ┼ŻIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI
POGLAVLJE┬á15MASTI I ULJA ┼ŻIVOTINJSKOG, BILJNOG ILI MIKROBNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERA─ÉENE JESTIVE MASTI; ┼ŻIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI
  
ODSJEK┬áIV.PRIPREMLJENI PREHRAMBENI PROIZVODI; PI─ćA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERA─ÉENI NADOMJESCI DUHANA; PROIZVODI, NEOVISNO SADR┼ŻE LI NIKOTIN ILI NE, NAMIJENJENI ZA UDISANJE BEZ IZGARANJA; OSTALI PROIZVODI KOJI SADR┼ŻE NIKOTIN NAMIJENJENI ZA UNOS NIKOTINA U LJUDSKO TIJELO
POGLAVLJE┬á16PROIZVODI OD MESA, RIBA, RAKOVA, MEKU┼áACA ILI DRUGIH VODENIH BESKRALJE┼ŻNJAKA, ILI OD KUKACA
POGLAVLJE┬á17┼áE─ćERI I ┼áE─ćERNI PROIZVODI
POGLAVLJE 18KAKAO I KAKAO PROIZVODI
POGLAVLJE┬á19PROIZVODI OD ┼ŻITARICA, BRA┼áNA, ┼áKROBA ILI MLIJEKA; SLASTI─îARSKI PROIZVODI
POGLAVLJE┬á20PROIZVODI OD POVR─ćA, VO─ćA, ORA┼áASTIH PLODOVA ILI DRUGIH DIJELOVA BILJAKA
POGLAVLJE 21RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI
POGLAVLJE┬á22PI─ćA, ALKOHOLI I OCAT
POGLAVLJE┬á23OSTACI I OTPACI OD PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA ┼ŻIVOTINJSKA HRANA
POGLAVLJE┬á24DUHAN I PRERA─ÉENI NADOMJESCI DUHANA; PROIZVODI, NEOVISNO SADR┼ŻE LI NIKOTIN ILI NE, NAMIJENJENI ZA UDISANJE BEZ IZGARANJA; OSTALI PROIZVODI KOJI SADR┼ŻE NIKOTIN NAMIJENJENI ZA UNOS NIKOTINA U LJUDSKO TIJELO
  
ODSJEK V.MINERALNE TVARI
POGLAVLJE 25SOL; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; SADRA, VAPNO I CEMENT
POGLAVLJE 26RUDAČE, TROSKE I PEPELI
POGLAVLJE 27MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENSKE TVARI; MINERALNI VOSKOVI
  
ODSJEK VI.PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SLIČNIH INDUSTRIJA
POGLAVLJE 28ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI ILI ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH KOVINA, KOVINA RIJETKIH ZEMALJA, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA ILI IZOTOPA
  
POGLAVLJE 29ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI
POTPOGLAVLJE IUGLJIKOVODICI I NJIHOVI HALOGENIRANI-, SULFO-, NITROILI NITROZO-DERIVATI
POGLAVLJE 30FARMACEUTSKI PROIZVODI
POGLAVLJE 31GNOJIVA
POGLAVLJE 32EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJILA, PIGMENTI I DRUGE TVARI ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I DRUGE MASE ZA BRTVLJENJE; TISKARSKE BOJE I TINTE
POGLAVLJE 33ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČKI ILI TOALETNI PROIZVODI
POGLAVLJE┬á34SAPUN, ORGANSKA POVR┼áINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PRIPRAVCI ZA PRANJE, PRIPRAVCI ZA PODMAZIVANJE, UMJETNI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PRIPRAVCI ZA POLIRANJE ILI RIBANJE, SVIJE─ćE I SLI─îNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE, ÔÇ×ZUBARSKI VOSKOVIÔÇŁ TE ZUBARSKI PRIPRAVCI NA OSNOVI SADRE
POGLAVLJE 35BJELANČEVINASTE TVARI; MODIFICIRANI ŠKROBOVI; LJEPILA; ENZIMI
POGLAVLJE 36EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE SLITINE; POJEDINI ZAPALJIVI PRIPRAVCI
POGLAVLJE 37FOTOGRAFSKI ILI KINEMATOGRAFSKI PROIZVODI
POGLAVLJE 38RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI
  
ODSJEK VII.PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA
POGLAVLJE 39PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
POGLAVLJE 40KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA
  
ODSJEK┬áVIII.SIROVA KO┼ŻA, ┼áTAVLJENA KO┼ŻA, KRZNO I PROIZVODI OD NJIH; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RU─îNE TORBE I SLI─îNI SPREMNICI; PREDMETI OD ┼ŻIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA)
POGLAVLJE┬á41SIROVA KO┼ŻA (OSIM KRZNA) I ┼áTAVLJENA KO┼ŻA
POGLAVLJE┬á42PROIZVODI OD KO┼ŻE; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RU─îNE TORBE I SLI─îNI SPREMNICI; PROIZVODI OD ┼ŻIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA)
POGLAVLJE 43PRIRODNO I UMJETNO KRZNO; PROIZVODI OD KRZNA
  
ODSJEK IX.DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI
POGLAVLJE 44DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN
POGLAVLJE 45PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA
POGLAVLJE 46PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI
  
ODSJEK X.CELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR I KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI; PAPIR I KARTON TE PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA
POGLAVLJE 47CELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR I KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI
POGLAVLJE 48PAPIR I KARTON; PROIZVODI OD PAPIRNE MASE, PAPIRA ILI KARTONA
POGLAVLJE 49TISKANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, TIPKANI TEKSTOVI I NACRTI
  
ODSJEK XI.TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI
POGLAVLJE 50SVILA
POGLAVLJE┬á51VUNA, FINA ILI GRUBA ┼ŻIVOTINJSKA DLAKA; PRE─ÉA I TKANINE OD KONJSKE DLAKE
POGLAVLJE 52PAMUK
POGLAVLJE 53OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREĐA I TKANINE OD PAPIRNE PREĐE
POGLAVLJE 54UMJETNI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; VRPCE I SLIČNI OBLICI OD UMJETNIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA
POGLAVLJE 55UMJETNA ILI SINTETIČKA REZANA VLAKNA
POGLAVLJE┬á56VATA, PUST I NETKANI MATERIJALI; POSEBNA PRE─ÉA; KONOPI, UZICE I U┼ŻAD TE PROIZVODI OD NJIH
POGLAVLJE 57SAGOVI I OSTALI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI
POGLAVLJE 58POSEBNE TKANINE; TEKSTILNI PROIZVODI DOBIVENI TAFTING POSTUPKOM; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ
POGLAVLJE 59IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVUČENI, PREKRIVENI ILI LAMINIRANI TEKSTILNI MATERIJALI; TEKSTILNI PROIZVODI PRIKLADNI ZA INDUSTRIJSKU UPORABU
POGLAVLJE 60PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI
POGLAVLJE┬á61ODJE─ćA I PRIBOR ZA ODJE─ćU, PLETENI ILI KUKI─îANI
POGLAVLJE┬á62ODJE─ćA I PRIBOR ZA ODJE─ćU, OSIM PLETENIH ILI KUKI─îANIH
  
POGLAVLJE┬á63OSTALI GOTOVI TEKSTILNI PROIZVODI; KOMPLETI; RABLJENA ODJE─ćA I RABLJENI TEKSTILNI PROIZVODI; OTPADNE KRPE
POTPOGLAVLJE IOSTALI GOTOVI TEKSTILNI PROIZVODI
  
ODSJEK┬áXII.OBU─ćA, POKRIVALA ZA GLAVU, KI┼áOBRANI, SUNCOBRANI, ┼áTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BI─îEVI, KORBA─îI I NJIHOVI DIJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; UMJETNO CVIJE─ćE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE
POGLAVLJE┬á64OBU─ćA, NAZUVCI I SLI─îNI PROIZVODI; NJIHOVI DIJELOVI
POGLAVLJE 65POKRIVALA ZA GLAVU I NJIHOVI DIJELOVI
POGLAVLJE 66KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI
POGLAVLJE┬á67PREPARIRANO PERJE I PAPERJE TE PROIZVODI IZRA─ÉENI OD PERJA ILI PAPERJA; UMJETNO CVIJE─ćE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE
  
ODSJEK XIII.PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I STAKLENI PROIZVODI
POGLAVLJE 68PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA
  
POGLAVLJE 69KERAMIČKI PROIZVODI
POTPOGLAVLJE IPROIZVODI OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA ILI SLIČNIH SILIKATNIH ZEMLJI I VATROSTALNI PROIZVODI
POGLAVLJE 70STAKLO I STAKLENI PROIZVODI
  
ODSJEK XIV.PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC
POGLAVLJE 71PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC
  
ODSJEK XV.OBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA
POGLAVLJE┬á72┼ŻELJEZO I ─îELIK
POGLAVLJE┬á73PROIZVODI OD ┼ŻELJEZA I ─îELIKA
POGLAVLJE 74BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA
POGLAVLJE 75NIKAL I PROIZVODI OD NIKLA
POGLAVLJE 76ALUMINIJ I PROIZVODI OD ALUMINIJA
POGLAVLJE 78OLOVO I PROIZVODI OD OLOVA
POGLAVLJE 79CINK I PROIZVODI OD CINKA
POGLAVLJE 80KOSITAR I PROIZVODI OD KOSITRA
POGLAVLJE 81OSTALE OBIČNE KOVINE; KERMETI; PROIZVODI OD NJIH
POGLAVLJE┬á82ALATI, NO┼ŻARSKI PROIZVODI I PRIBOR ZA JELO OD OBI─îNIH KOVINA; NJIHOVI DIJELOVI OD OBI─îNIH KOVINA
POGLAVLJE 83RAZNI PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA
  
ODSJEK XVI.STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; ELEKTRIČNA OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
POGLAVLJE 84NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI
POGLAVLJE 85ELEKTRIČNI STROJEVI I OPREMA TE NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
  
ODSJEK┬áXVII.VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA I PRIDRU┼ŻENA PRIJEVOZNA OPREMA
POGLAVLJE┬á86┼ŻELJEZNI─îKE ILI TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, VAGONI I NJIHOVI DIJELOVI; ┼ŻELJEZNI─îKI ILI TRAMVAJSKI KOLOSIJE─îNI SKLOPOVI I PRIBOR TE NJIHOVI DIJELOVI; MEHANI─îKA (UKLJU─îUJU─ćI ELEKTROMEHANI─îKA) PROMETNA SIGNALNA OPREMA SVIH VRSTA
POGLAVLJE┬á87VOZILA, OSIM ┼ŻELJEZNI─îKIH ILI TRAMVAJSKIH VOZILA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
POGLAVLJE 88LETJELICE, SVEMIRSKE LETJELICE I NJIHOVI DIJELOVI
POGLAVLJE┬á89BRODOVI, BRODICE I PLUTAJU─ćE KONSTRUKCIJE
  
ODSJEK XVIII.OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
POGLAVLJE 90OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
POGLAVLJE 91SATOVI I NJIHOVI DIJELOVI
POGLAVLJE 92GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
  
ODSJEK┬áXIX.ORU┼ŻJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
POGLAVLJE┬á93ORU┼ŻJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
  
ODSJEK XX.RAZNI GOTOVI PROIZVODI
POGLAVLJE┬á94POKU─ćSTVO; OPREMA ZA KREVETE, MADRACI, NOSA─îI MADRACA, JASTUCI I SLI─îNI PUNJENI PROIZVODI; SVJETILJKE I RASVJETNA TIJELA, NESPOMENUTI NITI UKLJU─îENI NA DRUGOM MJESTU; OSVIJETLJENI ZNAKOVI, OSVIJETLJENE NATPISNE PLO─îICE I SLI─îNO; MONTA┼ŻNE ZGRADE
POGLAVLJE 95IGRAČKE, IGRE I REKVIZITI ZA SPORT; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
POGLAVLJE 96RAZNI GOTOVI PROIZVODI
  
ODSJEK XXI.UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI
POGLAVLJE 97UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI


Copyright ┬ę Conex 2024 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.