CN8 / NC8 - 2024 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2024 - NL

AFDELING ILEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK
HOOFDSTUK 1LEVENDE DIEREN
HOOFDSTUK 2VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN
HOOFDSTUK 3VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN
HOOFDSTUK 4MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN
HOOFDSTUK 5ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN
  
AFDELING IIPRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK
HOOFDSTUK 6LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT
HOOFDSTUK 7GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN
HOOFDSTUK 8FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN
HOOFDSTUK¬†9KOFFIE, THEE, MAT√Č EN SPECERIJEN
HOOFDSTUK 10GRANEN
HOOFDSTUK 11PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; TARWEGLUTEN
HOOFDSTUK 12OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER
HOOFDSTUK 13GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN
HOOFDSTUK 14STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN
  
AFDELING¬†IIIDIERLIJKE, PLANTAARDIGE OF MICROBI√čLE VETTEN EN OLI√čN EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
HOOFDSTUK¬†15DIERLIJKE, PLANTAARDIGE OF MICROBI√čLE VETTEN EN OLI√čN EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
  
AFDELING IVPRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN; PRODUCTEN, AL DAN NIET NICOTINE BEVATTENDE, BESTEMD VOOR INHALATIE ZONDER VERBRANDING; ANDERE NICOTINE BEVATTENDE PRODUCTEN, BESTEMD VOOR DE OPNAME VAN NICOTINE IN HET MENSELIJK LICHAAM
HOOFDSTUK 16BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN, VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN OF VAN INSECTEN
HOOFDSTUK 17SUIKER EN SUIKERWERK
HOOFDSTUK 18CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN
HOOFDSTUK 19BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK
HOOFDSTUK 20BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN
HOOFDSTUK 21DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE
HOOFDSTUK 22DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN
HOOFDSTUK 23RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN
HOOFDSTUK 24TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN; PRODUCTEN, AL DAN NIET NICOTINE BEVATTENDE, BESTEMD VOOR INHALATIE ZONDER VERBRANDING; ANDERE NICOTINE BEVATTENDE PRODUCTEN, BESTEMD VOOR DE OPNAME VAN NICOTINE IN HET MENSELIJK LICHAAM
  
AFDELING VMINERALE PRODUCTEN
HOOFDSTUK 25ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT
HOOFDSTUK 26ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN
HOOFDSTUK 27MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS
  
AFDELING¬†VIPRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIE√čN
HOOFDSTUK 28ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN
HOOFDSTUK 29ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN
HOOFDSTUK 30FARMACEUTISCHE PRODUCTEN
HOOFDSTUK 31MESTSTOFFEN
HOOFDSTUK 32LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT
HOOFDSTUK¬†33ETHERISCHE OLI√čN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIE√čN, TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN
HOOFDSTUK 34ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETSEN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS
HOOFDSTUK 35EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN
HOOFDSTUK 36KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN
HOOFDSTUK 37PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE
HOOFDSTUK 38DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE
  
AFDELING VIIKUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN
HOOFDSTUK 39KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN
HOOFDSTUK 40RUBBER EN WERKEN DAARVAN
  
AFDELING¬†VIIIHUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERń≤EN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADELEN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELń≤KE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
HOOFDSTUK 41HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERń≤EN), ALSMEDE LEDER
HOOFDSTUK 42LEDERWAREN; ZADELEN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELń≤KE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
HOOFDSTUK¬†43PELTERń≤EN EN BONTWERK; NAMAAKBONT
  
AFDELING IXHOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
HOOFDSTUK 44HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN
HOOFDSTUK 45KURK EN KURKWAREN
HOOFDSTUK 46VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
  
AFDELING XHOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN
HOOFDSTUK 47HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)
HOOFDSTUK 48PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIEREN KARTONWAREN
HOOFDSTUK 49ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN
  
AFDELING XITEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
HOOFDSTUK 50ZIJDE
HOOFDSTUK 51WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN)
HOOFDSTUK 52KATOEN
HOOFDSTUK 53ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN
HOOFDSTUK 54SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen
HOOFDSTUK 55SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS
HOOFDSTUK 56WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS; BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN
HOOFDSTUK 57TAPIJTEN
HOOFDSTUK¬†58SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIE√čN; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK
HOOFDSTUK¬†59WEEFSELS, GE√ŹMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF GELAMINEERD; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN
HOOFDSTUK 60BREIEN HAAKWERK AAN HET STUK
HOOFDSTUK 61KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREIOF HAAKWERK
HOOFDSTUK 62KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREIOF HAAKWERK
HOOFDSTUK 63ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN
  
AFDELING XIISCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR
HOOFDSTUK 64SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN DAARVAN
HOOFDSTUK 65HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN
HOOFDSTUK 66PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN
HOOFDSTUK 67GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR
  
AFDELING XIIIWERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK
HOOFDSTUK 68WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN
HOOFDSTUK 69KERAMISCHE PRODUCTEN
HOOFDSTUK 70GLAS EN GLASWERK
  
AFDELING¬†XIVECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIE√čN; MUNTEN
HOOFDSTUK¬†71ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIE√čN; MUNTEN
  
AFDELING XVONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN
HOOFDSTUK 72GIETIJZER, IJZER EN STAAL
HOOFDSTUK 73WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL
HOOFDSTUK 74KOPER EN WERKEN VAN KOPER
HOOFDSTUK 75NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL
HOOFDSTUK 76ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM
HOOFDSTUK 78LOOD EN WERKEN VAN LOOD
HOOFDSTUK 79ZINK EN WERKEN VAN ZINK
HOOFDSTUK 80TIN EN WERKEN VAN TIN
HOOFDSTUK 81ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN
HOOFDSTUK 82GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL
HOOFDSTUK 83ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN
  
AFDELING XVIMACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN
HOOFDSTUK 84KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN
HOOFDSTUK 85ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN
  
AFDELING XVIIVERVOERMATERIEEL
HOOFDSTUK 86ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOREN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAALEN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER
HOOFDSTUK 87AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
HOOFDSTUK 88LUCHTVAART EN RUIMTEVAART
HOOFDSTUK 89SCHEEPVAART
  
AFDELING XVIIIOPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLEEN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN
HOOFDSTUK 90OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLEEN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN
HOOFDSTUK 91UURWERKEN
HOOFDSTUK 92MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN
  
AFDELING XIXWAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
HOOFDSTUK 93WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
  
AFDELING XXDIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN
HOOFDSTUK 94MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; LICHTARMATUREN EN VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN
HOOFDSTUK 95SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
HOOFDSTUK 96DIVERSE WERKEN
  
AFDELING XXIKUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN
HOOFDSTUK 97KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN


Copyright © Conex 2024 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.