CN8 / NC8 - 2024 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2024 - PL

SEKCJA┬áIZWIERZ─śTA ┼╗YWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZ─śCEGO
DZIA┼ü┬á1ZWIERZ─śTA ┼╗YWE
DZIA┼ü┬á2MI─śSO I PODROBY JADALNE
DZIA┼ü┬á3RYBY I SKORUPIAKI, MI─śCZAKI I POZOSTA┼üE BEZKR─śGOWCE WODNE
DZIA┼ü┬á4PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MI├ôD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZ─śCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEW┼ü─äCZONE
DZIA┼ü┬á5PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZ─śCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEW┼ü─äCZONE
  
SEKCJA IIPRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO
DZIA┼ü┬á6DRZEWA ┼╗YWE I POZOSTA┼üE RO┼ÜLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CI─śTE I LI┼ÜCIE OZDOBNE
DZIAŁ 7WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE
DZIAŁ 8OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW
DZIAŁ 9KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY
DZIAŁ 10ZBOŻA
DZIAŁ 11PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY
DZIAŁ 12NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA
DZIAŁ 13SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE
DZIAŁ 14MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
  
SEKCJA┬áIIIT┼üUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZ─śCEGO, RO┼ÜLINNEGO LUB MIKROBIOLOGICZNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZK┼üADU; GOTOWE T┼üUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZ─śCEGO LUB RO┼ÜLINNEGO
DZIA┼ü┬á15T┼üUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZ─śCEGO, RO┼ÜLINNEGO LUB MIKROBIOLOGICZNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZK┼üADU; GOTOWE T┼üUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZ─śCEGO LUB RO┼ÜLINNEGO
  
SEKCJA┬áIVGOTOWE ARTYKU┼üY SPO┼╗YWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTO┼â I PRZEMYS┼üOWE NAMIASTKI TYTONIU; PRODUKTY, NAWET ZAWIERAJ─äCE NIKOTYN─ś, PRZEZNACZONE DO WDYCHANIA BEZ SPALANIA; POZOSTA┼üE WYROBY ZAWIERAJ─äCE NIKOTYN─ś PRZEZNACZONE DO WPROWADZANIA NIKOTYNY DO CIA┼üA LUDZKIEGO
DZIA┼ü┬á16PRZETWORY Z MI─śSA, RYB, SKORUPIAK├ôW, MI─śCZAK├ôW LUB POZOSTA┼üYCH BEZKR─śGOWC├ôW WODNYCH, LUB Z OWAD├ôW
DZIAŁ 17CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
DZIAŁ 18KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO
DZIAŁ 19PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE
DZIA┼ü┬á20PRZETWORY Z WARZYW, OWOC├ôW, ORZECH├ôW LUB POZOSTA┼üYCH CZ─ś┼ÜCI RO┼ÜLIN
DZIAŁ 21RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE
DZIAŁ 22NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET
DZIAŁ 23POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
DZIA┼ü┬á24TYTO┼â I┬áPRZEMYS┼üOWE NAMIASTKI TYTONIU; PRODUKTY, NAWET ZAWIERAJ─äCE NIKOTYN─ś, PRZEZNACZONE DO WDYCHANIA BEZ SPALANIA; POZOSTA┼üE WYROBY ZAWIERAJ─äCE NIKOTYN─ś PRZEZNACZONE DO WPROWADZANIA NIKOTYNY DO CIA┼üA LUDZKIEGO
  
SEKCJA VPRODUKTY MINERALNE
DZIAŁ 25SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT
DZIAŁ 26RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ
DZIAŁ 27PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE
  
SEKCJA VIPRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH
DZIAŁ 28CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
DZIAŁ 29CHEMIKALIA ORGANICZNE
DZIAŁ 30PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
DZIAŁ 31NAWOZY
DZIAŁ 32EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
DZIAŁ 33OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
DZIA┼ü┬á34MYD┼üO, ORGANICZNE ┼ÜRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIOR─äCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ┼ÜWIECE I ARTYKU┼üY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, ÔÇ×WOSKI DENTYSTYCZNEÔÇŁ ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
DZIAŁ 35SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
DZIAŁ 36MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
DZIAŁ 37MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
DZIAŁ 38PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
  
SEKCJA VIITWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU
DZIAŁ 39TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH
DZIAŁ 40KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU
  
SEKCJA┬áVIIISK├ôRY I SK├ôRKI SUROWE, SK├ôRY WYPRAWIONE, SK├ôRY FUTERKOWE I ARTYKU┼üY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKU┼üY PODR├ô┼╗NE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKU┼üY Z JELIT ZWIERZ─śCYCH (INNYCH NI┼╗ JELITA JEDWABNIK├ôW)
DZIAŁ 41SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRAWIONE
DZIA┼ü┬á42ARTYKU┼üY ZE SK├ôRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKU┼üY PODR├ô┼╗NE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKU┼üY Z JELIT ZWIERZ─śCYCH (INNYCH NI┼╗ JELITA JEDWABNIK├ôW)
DZIAŁ 43SKÓRY FUTERKOWE I FUTRA SZTUCZNE; WYROBY Z NICH
  
SEKCJA┬áIXDREWNO I ARTYKU┼üY Z DREWNA; W─śGIEL DRZEWNY; KOREK I ARTYKU┼üY Z KORKA; WYROBY ZE S┼üOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTA┼üYCH MATERIA┼ü├ôW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WYROBY Z WIKLINY
DZIA┼ü┬á44DREWNO I ARTYKU┼üY Z DREWNA; W─śGIEL DRZEWNY
DZIAŁ 45KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA
DZIAŁ 46WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY
  
SEKCJA XMASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
DZIAŁ 47MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY)
DZIAŁ 48PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY
DZIAŁ 49KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY
  
SEKCJA XIMATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE
DZIAŁ 50JEDWAB
DZIA┼ü┬á51WE┼üNA, CIENKA LUB GRUBA SIER┼Ü─ć ZWIERZ─śCA; PRZ─śDZA I TKANINA Z W┼üOSIA KO┼âSKIEGO
DZIAŁ 52BAWEŁNA
DZIA┼ü┬á53POZOSTA┼üE W┼ü├ôKNA RO┼ÜLINNE; PRZ─śDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZ─śDZY PAPIEROWEJ
DZIAŁ 54WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; pasek i TYM podobne z materiałów włókienniczych chemicznych
DZIAŁ 55WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
DZIA┼ü┬á56WATA, FILC I W┼ü├ôKNINY; PRZ─śDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKU┼üY Z NICH
DZIAŁ 57DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
DZIAŁ 58TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
DZIA┼ü┬á59TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKU┼üY W┼ü├ôKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SI─ś DO U┼╗YTKU PRZEMYS┼üOWEGO
DZIAŁ 60DZIANINY
DZIAŁ 61ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
DZIAŁ 62ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
DZIAŁ 63POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
  
SEKCJA┬áXIIOBUWIE, NAKRYCIA G┼üOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWS┼üONECZNE, LASKI, STO┼üKI MY┼ÜLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZ─ś┼ÜCI; PI├ôRA PREPAROWANE I ARTYKU┼üY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKU┼üY Z W┼üOS├ôW LUDZKICH
DZIA┼ü┬á64OBUWIE, GETRY I TYM PODOBNE; CZ─ś┼ÜCI TYCH ARTYKU┼ü├ôW
DZIA┼ü┬á65NAKRYCIA G┼üOWY I ICH CZ─ś┼ÜCI
DZIA┼ü┬á66PARASOLE, PARASOLE PRZECIWS┼üONECZNE, LASKI, STO┼üKI MY┼ÜLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZ─ś┼ÜCI
DZIAŁ 67PIÓRA I PUCH, PREPAROWANE ORAZ ARTYKUŁY WYKONANE Z PIÓR LUB PUCHU; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH
  
SEKCJA XIIIARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA
DZIAŁ 68ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW
DZIAŁ 69WYROBY CERAMICZNE
DZIAŁ 70SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA
  
SEKCJA XIVPERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY
DZIAŁ 71PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY
  
SEKCJA XVMETALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH
DZIAŁ 72ŻELIWO I STAL
DZIAŁ 73ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI
DZIAŁ 74MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI
DZIAŁ 75NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU
DZIAŁ 76ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM
DZIAŁ 78OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU
DZIAŁ 79CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU
DZIAŁ 80CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY
DZIAŁ 81POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW
DZIA┼ü┬á82NARZ─śDZIA, PRZYBORY, NO┼╗E, ┼üY┼╗KI, WIDELCE I POZOSTA┼üE SZTU─ćCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZ─ś┼ÜCI Z METALI NIESZLACHETNYCH
DZIAŁ 83ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH
  
SEKCJA┬áXVIMASZYNY I URZ─äDZENIA MECHANICZNE; SPRZ─śT ELEKTRYCZNY; ICH CZ─ś┼ÜCI; URZ─äDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA D┼╣WI─śKU, URZ─äDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I D┼╣WI─śKU ORAZ CZ─ś┼ÜCI I WYPOSA┼╗ENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKU┼ü├ôW
DZIA┼ü┬á84REAKTORY J─äDROWE, KOT┼üY, MASZYNY I URZ─äDZENIA MECHANICZNE; ICH CZ─ś┼ÜCI
DZIA┼ü┬á85MASZYNY I URZ─äDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZ─ś┼ÜCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE D┼╣WI─śKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I D┼╣WI─śKU ORAZ CZ─ś┼ÜCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKU┼ü├ôW
  
SEKCJA XVIIPOJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE
DZIA┼ü┬á86LOKOMOTYWY POJAZD├ôW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZ─ś┼ÜCI; OSPRZ─śT I ELEMENTY TOR├ôW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZ─ś┼ÜCI; KOMUNIKACYJNE URZ─äDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYP├ôW, MECHANICZNE (W┼ü─äCZAJ─äC ELEKTROMECHANICZNE)
DZIA┼ü┬á87POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZ─ś┼ÜCI I AKCESORIA
DZIA┼ü┬á88STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZ─ś┼ÜCI
DZIAŁ 89STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE
  
SEKCJA┬áXVIIIPRZYRZ─äDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZ─ś┼ÜCI I AKCESORIA
DZIA┼ü┬á90PRZYRZ─äDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZ─ś┼ÜCI I AKCESORIA
DZIA┼ü┬á91ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZ─ś┼ÜCI
DZIA┼ü┬á92INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZ─ś┼ÜCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKU┼ü├ôW
  
SEKCJA┬áXIXBRO┼â I AMUNICJA; ICH CZ─ś┼ÜCI I AKCESORIA
DZIA┼ü┬á93BRO┼â I AMUNICJA; ICH CZ─ś┼ÜCI I AKCESORIA
  
SEKCJA XXARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE
DZIA┼ü┬á94MEBLE; PO┼ÜCIEL, MATERACE, STELA┼╗E POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE WYPYCHANE ARTYKU┼üY WYPOSA┼╗ENIOWE; OPRAWY I OSPRZ─śT O┼ÜWIETLENIOWY, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEW┼ü─äCZONE; POD┼ÜWIETLANE ZNAKI, POD┼ÜWIETLANE TABLICE I TABLICZKI, I TYM PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE
DZIA┼ü┬á95ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZ─ś┼ÜCI I AKCESORIA
DZIAŁ 96ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE
  
SEKCJA XXIDZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI
DZIAŁ 97DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI


Copyright ┬ę Conex 2024 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.