CN8 / NC8 - 2024 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2024 - SL

ODDELEK¬†IŇĹIVE ŇĹIVALI; PROIZVODI ŇĹIVALSKEGA IZVORA
POGLAVJE¬†1ŇĹIVE ŇĹIVALI
POGLAVJE¬†2MESO IN UŇĹITNI KLAVNIńĆNI PROIZVODI
POGLAVJE¬†3RIBE IN RAKI, MEHKUŇĹCI IN DRUGI VODNI NEVRETENńĆARJI
POGLAVJE¬†4MLEńĆNI PROIZVODI; PTIńĆJA JAJCA; NARAVNI MED; UŇĹITNI PROIZVODI ŇĹIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
POGLAVJE¬†5PROIZVODI ŇĹIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
  
ODDELEK IIRASTLINSKI PROIZVODI
POGLAVJE¬†6ŇĹIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ńĆEBULICE, KORENINE IN PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE
POGLAVJE¬†7UŇĹITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI
POGLAVJE¬†8UŇĹITNO SADJE IN ORE҆KI; LUPINE AGRUMOV ALI MELON
POGLAVJE¬†9KAVA, PRAVI ńĆAJ, MAT√Č ńĆAJ IN ZAńĆIMBE
POGLAVJE¬†10ŇĹITA
POGLAVJE¬†11PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ҆KROB; INULIN; P҆ENIńĆNI GLUTEN
POGLAVJE¬†12OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZLIńĆNA ZRNA, SEMENA IN PLODOVI; INDUSTRIJSKE ALI ZDRAVILNE RASTLINE; SLAMA IN KRMA
POGLAVJE¬†13҆ELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN EKSTRAKTI
POGLAVJE 14RASTLINSKI MATERIALI ZA PLETARSTVO; RASTLINSKI PROIZVODI, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
  
ODDELEK¬†IIIMASTI IN OLJA ŇĹIVALSKEGA, RASTLINSKEGA ALI MIKROBNEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŇĹITNE MASTI; VOSKI ŇĹIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA
POGLAVJE¬†15MASTI IN OLJA ŇĹIVALSKEGA, RASTLINSKEGA ALI MIKROBNEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŇĹITNE MASTI; VOSKI ŇĹIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA
  
ODDELEK¬†IVPROIZVODI ŇĹIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAńĆE, ALKOHOLNE TEKOńĆINE IN KIS; TOBAK IN IZDELANI TOBAńĆNI NADOMESTKI; IZDELKI, KI VSEBUJEJO NIKOTIN ALI NE, NAMENJENI ZA VDIHAVANJE BREZ ZGOREVANJA; DRUGI IZDELKI, KI VSEBUJEJO NIKOTIN, NAMENJENI VNOSU NIKOTINA V ńĆLOVE҆KO TELO
POGLAVJE¬†16PROIZVODI IZ MESA, RIB, RAKOV, MEHKUŇĹCEV ALI DRUGIH VODNIH NEVRETENńĆARJEV ALI INSEKTOV
POGLAVJE 17SLADKORJI IN SLADKORNI PROIZVODI
POGLAVJE 18KAKAV IN KAKAVOVI PROIZVODI
POGLAVJE¬†19PROIZVODI IZ ŇĹIT, MOKE, ҆KROBA ALI MLEKA; SLA҆ńĆIńĆARSKI PROIZVODI
POGLAVJE¬†20PROIZVODI IZ VRTNIN, SADJA, ORE҆KOV ALI DRUGIH DELOV RASTLIN
POGLAVJE¬†21RAZNA ŇĹIVILA
POGLAVJE¬†22PIJAńĆE, ALKOHOLNE TEKOńĆINE IN KIS
POGLAVJE¬†23OSTANKI IN ODPADKI ŇĹIVILSKE INDUSTRIJE; PRIPRAVLJENA KRMA ZA ŇĹIVALI
POGLAVJE¬†24TOBAK IN IZDELANI TOBAńĆNI NADOMESTKI; IZDELKI, KI VSEBUJEJO NIKOTIN ALI NE, NAMENJENI ZA VDIHAVANJE BREZ ZGOREVANJA; DRUGI IZDELKI, KI VSEBUJEJO NIKOTIN, NAMENJENI VNOSU NIKOTINA V ńĆLOVE҆KO TELO
  
ODDELEK VMINERALNI PROIZVODI
POGLAVJE¬†25SOL; ŇĹVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; MAVńĆNI MATERIALI, APNO IN CEMENT
POGLAVJE¬†26RUDE, ŇĹLINDRE IN PEPELI
POGLAVJE 27MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI
  
ODDELEK VIPROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ
POGLAVJE 28ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKE ALI ANORGANSKE SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN, RADIOAKTIVNIH ELEMENTOV ALI IZOTOPOV
POGLAVJE 29ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI
POGLAVJE 30FARMACEVTSKI IZDELKI
POGLAVJE 31GNOJILA
POGLAVJE¬†32EKSTRAKTI ZA STROJENJE ALI BARVANJE; TANINI IN NJIHOVI DERIVATI; BARVILA, PIGMENTI IN DRUGE BARVILNE SNOVI; BARVE IN LAKI; KITI IN DRUGE TESNILNE MASE; TISKARSKE BARVE IN ńĆRNILA
POGLAVJE¬†33ETERIńĆNA OLJA IN REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIńĆNI ALI TOALETNI IZDELKI
POGLAVJE¬†34MILA, ORGANSKA POVR҆INSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI PREPARATI, MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI, PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA LO҆ńĆENJE ALI ńĆI҆ńĆENJE, SVEńĆE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE IN ‚ÄěZOBARSKI VOSKI‚Äú TER ZOBARSKI PREPARATI NA OSNOVI MAVCA
POGLAVJE¬†35BELJAKOVINSKE SNOVI; MODIFICIRANI ҆KROBI; LEPILA; ENCIMI
POGLAVJE¬†36RAZSTRELIVA; PIROTEHNIńĆNI PROIZVODI; VŇĹIGALICE; PIROFORNE ZLITINE; NEKATERI VNETLJIVI PREPARATI
POGLAVJE 37PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE
POGLAVJE 38RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI
  
ODDELEK¬†VIIPLASTIńĆNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIńĆNIH MAS; KAVńĆUK IN PROIZVODI IZ KAVńĆUKA IN GUME
POGLAVJE 39PLASTIńĆNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIńĆNIH MAS
POGLAVJE¬†40KAVńĆUK IN PROIZVODI IZ KAVńĆUKA IN GUME
  
ODDELEK¬†VIIISUROVE KOŇĹE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROńĆNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŇĹIVALSKIH ńĆREV (RAZEN IZ SVILENEGA KATGUTA)
POGLAVJE¬†41SUROVE KOŇĹE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN USNJE
POGLAVJE¬†42USNJENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROńĆNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŇĹIVALSKIH ńĆREV (RAZEN IZ SVILENEGA KATGUTA)
POGLAVJE 43NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI
  
ODDELEK¬†IXLES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KO҆ARSKI IN PLETARSKI IZDELKI
POGLAVJE 44LES IN LESNI IZDELKI; LESNO OGLJE
POGLAVJE 45PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI
POGLAVJE¬†46IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KO҆ARSKI IN PLETARSKI IZDELKI
  
ODDELEK XCELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI); PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI
POGLAVJE 47CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI)
POGLAVJE 48PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE PULPE, PAPIRJA ALI KARTONA
POGLAVJE¬†49TISKANE KNJIGE, ńĆASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIńĆNE INDUSTRIJE; ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAńĆRTI
  
ODDELEK XITEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI
POGLAVJE 50SVILA
POGLAVJE¬†51VOLNA, FINA ALI GROBA ŇĹIVALSKA DLAKA; PREJA IN TKANINE IZ KONJSKE ŇĹIME
POGLAVJE¬†52BOMBAŇĹ
POGLAVJE 53DRUGA RASTLINSKA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREJA IN TKANINE IZ PAPIRNE PREJE
POGLAVJE¬†54SINTETIńĆNI ALI UMETNI FILAMENTI; trakovi in podobno iz sintetińćnih ali umetnih tekstilnih materialov
POGLAVJE¬†55UMETNA IN SINTETIńĆNA REZANA VLAKNA
POGLAVJE¬†56VATA, KLOBUńĆEVINA IN NETKAN TEKSTIL; SPECIALNE PREJE; DVONITNE VRVI, VRVJE, MOTVOZI, KONOPCI IN KABLI TER IZ NJIH IZDELANI PROIZVODI
POGLAVJE 57PREPROGE IN DRUGA TEKSTILNA TALNA PREKRIVALA
POGLAVJE¬†58SPECIALNE TKANINE; TAFTANI TEKSTILNI MATERIALI; ńĆIPKE; TAPISERIJE; POZAMENTERIJA; VEZENINE
POGLAVJE¬†59TEKSTILNI MATERIALI, IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVLEńĆENI, PREKRITI ALI LAMINIRANI; TEKSTILNI IZDELKI, PRIMERNI ZA TEHNIńĆNE NAMENE
POGLAVJE¬†60PLETENI ALI KVAńĆKANI MATERIALI
POGLAVJE¬†61OBLAńĆILNI IZDELKI IN OBLAńĆILNI DODATKI, PLETENI ALI KVAńĆKANI
POGLAVJE¬†62OBLAńĆILNI IZDELKI IN OBLAńĆILNI DODATKI, NEPLETENI ALI NEKVAńĆKANI
POGLAVJE¬†63DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI; KOMPLETI; RABLJENA OBLAńĆILA IN RABLJENI TEKSTILNI IZDELKI; KRPE
  
ODDELEK¬†XIIOBUTEV, POKRIVALA, DEŇĹNIKI, SONńĆNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLńĆKI, BIńĆI, KOROBAńĆI IN NJIHOVI DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI IZ PERJA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ńĆLOVE҆KIH LAS
POGLAVJE¬†64OBUTEV, GAMA҆E IN PODOBNI IZDELKI; DELI TEH IZDELKOV
POGLAVJE 65POKRIVALA IN NJIHOVI DELI
POGLAVJE¬†66DEŇĹNIKI, SONńĆNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLńĆKI, BIńĆI, KOROBAńĆI IN NJIHOVI DELI
POGLAVJE¬†67PREPARIRANO PERJE IN PUH IN IZDELKI IZ PERJA ALI PUHA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ńĆLOVE҆KIH LAS
  
ODDELEK¬†XIIIIZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIńĆNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI
POGLAVJE 68IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV
POGLAVJE¬†69KERAMIńĆNI IZDELKI
POGLAVJE 70STEKLO IN STEKLENI IZDELKI
  
ODDELEK XIVNARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI, DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI
POGLAVJE 71NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI, DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI
  
ODDELEK XVNAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN
POGLAVJE¬†72ŇĹELEZO IN JEKLO
POGLAVJE¬†73IZDELKI IZ ŇĹELEZA IN JEKLA
POGLAVJE 74BAKER IN BAKRENI IZDELKI
POGLAVJE 75NIKELJ IN NIKLJEVI IZDELKI
POGLAVJE 76ALUMINIJ IN ALUMINIJASTI IZDELKI
POGLAVJE¬†78SVINEC IN SVINńĆENI IZDELKI
POGLAVJE 79CINK IN CINKOVI IZDELKI
POGLAVJE 80KOSITER IN KOSITRNI IZDELKI
POGLAVJE 81DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI
POGLAVJE¬†82ORODJE, NOŇĹARSKI IZDELKI, ŇĹLICE IN VILICE IZ NAVADNIH KOVIN; NJIHOVI DELI IZ NAVADNIH KOVIN
POGLAVJE 83RAZNI IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN
  
ODDELEK¬†XVISTROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNI҆KA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE
POGLAVJE 84JEDRSKI REAKTORJI, KOTLI, STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; NJIHOVI DELI
POGLAVJE¬†85ELEKTRIńĆNI STROJI IN OPREMA TER NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO SLIKE IN ZVOKA TER DELI IN PRIBOR ZA TE IZDELKE
  
ODDELEK¬†XVIIVOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOńĆA TRANSPORTNA OPREMA
POGLAVJE¬†86ŇĹELEZNI҆KE IN TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, TIRNA VOZILA IN NJIHOVI DELI; ŇĹELEZNI҆KI IN TRAMVAJSKI TIRNI SKLOPI IN PRIBOR TER NJIHOVI DELI; MEHANIńĆNA (VKLJUńĆNO ELEKTROMEHANSKA) SIGNALNA OPREMA ZA PROMET VSEH VRST
POGLAVJE¬†87VOZILA, RAZEN ŇĹELEZNI҆KIH ALI TRAMVAJSKIH TIRNIH VOZIL, TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE 88ZRAKOPLOVI, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI
POGLAVJE¬†89LADJE, ńĆOLNI IN PLAVAJOńĆE KONSTRUKCIJE
  
ODDELEK¬†XVIIIOPTIńĆNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRUR҆KI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE¬†90OPTIńĆNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRUR҆KI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE 91URE IN NJIHOVI DELI
POGLAVJE 92GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
  
ODDELEK¬†XIXOROŇĹJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE¬†93OROŇĹJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR
  
ODDELEK XXRAZNI IZDELKI
POGLAVJE¬†94POHI҆TVO; MEDICINSKO-KIRUR҆KO POHI҆TVO; POSTELJNI VLOŇĹKI, POSTELJNA DNA, POLNJENA POSTELJNINA IN PODOBNA POSTELJNA OPREMA; SVETILKE IN DRUGA SVETILA, KI NISO NAVEDENA ALI ZAJETA NA DRUGEM MESTU; OSVETLJENI ZNAKI, OSVETLJENI ZNAKI Z IMENI IN PODOBNO; MONTAŇĹNE ZGRADBE
POGLAVJE¬†95IGRAńĆE, REKVIZITI ZA DRUŇĹABNE IGRE IN ҆PORT; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
POGLAVJE 96RAZNI IZDELKI
  
ODDELEK¬†XXIUMETNI҆KI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE
POGLAVJE¬†97UMETNI҆KI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE


Copyright © Conex 2024 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.