CN8 / NC8 - 2024 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2024 - SV

AVDELNING ILEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER
KAPITEL 1LEVANDE DJUR
KAPITEL 2KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER
KAPITEL 3FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR
KAPITEL 4MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
KAPITEL 5PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
  
AVDELNING IIVEGETABILISKA PRODUKTER
KAPITEL 6LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O. D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT
KAPITEL 7GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAMELLER ROTKNÖLAR
KAPITEL 8ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER
KAPITEL 9KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR
KAPITEL 10SPANNMÅL
KAPITEL 11PRODUKTER FRĂ…N KVARNINDUSTRIN; MALT; STĂ„RKELSE; INULIN; VETEGLUTEN
KAPITEL 12OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER
KAPITEL 13SCHELLACK O. D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER
KAPITEL 14VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VEGETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
  
AVDELNING IIIANIMALISKA, VEGETABILISKA ELLER MIKROBIELLA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SĂ…DANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA Ă„TBARA FETTER; ANIMALISKA ELLER VEGETABILISKA VAXER
KAPITEL 15ANIMALISKA, VEGETABILISKA ELLER MIKROBIELLA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA ELLER VEGETABILISKA VAXER
  
AVDELNING IVBeredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; PRODUKTER AVSEDDA FÖR INHALERING UTAN FÖRBRÄNNING, även innehållande nikotin; ANDRA NIKOTINPRODUKTER AVSEDDA FÖR INTAG AV NIKOTIN IN I MÄNNISKOKROPPEN
KAPITEL 16BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR, ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR ELLER INSEKTER
KAPITEL 17SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER
KAPITEL 18KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR
KAPITEL 19BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK
KAPITEL 20BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR
KAPITEL 21DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR
KAPITEL 22DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA
KAPITEL 23ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL
KAPITEL 24TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING; PRODUKTER AVSEDDA FÖR INHALERING UTAN FÖRBRÄNNING, ÄVEN INNEHÅLLANDE NIKOTIN; ANDRA NIKOTINPRODUKTER AVSEDDA FÖR INTAG AV NIKOTIN IN I MÄNNISKOKROPPEN
  
AVDELNING VMINERALISKA PRODUKTER
KAPITEL 25SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT
KAPITEL 26MALM, SLAGG OCH ASKA
KAPITEL 27MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER
  
AVDELNING VIPRODUKTER AV KEMISKA OCH NĂ„RSTĂ…ENDE INDUSTRIER
KAPITEL 28OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER
KAPITEL 29ORGANISKA KEMIKALIER
KAPITEL 30FARMACEUTISKA PRODUKTER
KAPITEL 31GÖDSELMEDEL
KAPITEL 32GARVÄMNESOCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGSOCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH
KAPITEL 33ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFYMERINGS-, SKÖNHETSOCH KROPPSVÅRDSMEDEL
KAPITEL 34TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA VAXER, PUTSOCH SKURMEDEL, LJUS OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, SÅ KALLAD DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS
KAPITEL 35PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM OCH KLISTER; ENZYMER
KAPITEL 36KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER
KAPITEL 37VAROR FĂ–R FOTOELLER KINOBRUK
KAPITEL 38DIVERSE KEMISKA PRODUKTER
  
AVDELNING VIIPLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR
KAPITEL 39PLASTER OCH PLASTVAROR
KAPITEL 40GUMMI OCH GUMMIVAROR
  
AVDELNING VIIIOBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LĂ„DER, PĂ„LSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVĂ„SKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
KAPITEL 41OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA Ă„N PĂ„LSSKINN) SAMT LĂ„DER
KAPITEL 42LĂ„DERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVĂ„SKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
KAPITEL 43PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VAROR AV DESSA MATERIAL
  
AVDELNING IXTRĂ„ OCH VAROR AV TRĂ„; TRĂ„KOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLĂ„TNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
KAPITEL 44TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL
KAPITEL 45KORK OCH VAROR AV KORK
KAPITEL 46VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
  
AVDELNING XMASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRĂ–SA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FĂ–R Ă…TERVINNING (AVFALL OCH FĂ–RBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP
KAPITEL 47MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRĂ–SA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FĂ–R Ă…TERVINNING (AVFALL OCH FĂ–RBRUKADE VAROR)
KAPITEL 48PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP
KAPITEL 49TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR
  
AVDELNING XITEXTILVAROR
KAPITEL 50NATURSILKE
KAPITEL 51ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL
KAPITEL 52BOMULL
KAPITEL 53ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN
KAPITEL 54KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER
KAPITEL 55KONSTSTAPELFIBRER
KAPITEL 56VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIALGARNER; SURRNINGSGARN OCH TĂ…GVIRKE SAMT VAROR AV SĂ…DANA PRODUKTER
KAPITEL 57MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL
KAPITEL 58SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVAROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖRMAKERIARBETEN; BRODERIER
KAPITEL 59IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR FÖR TEKNISKT BRUK
KAPITEL 60DUKVAROR AV TRIKÅ
KAPITEL 61KLĂ„DER OCH TILLBEHĂ–R TILL KLĂ„DER, AV TRIKĂ…
KAPITEL 62KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ
KAPITEL 63ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP
  
AVDELNING XIISKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKĂ„PPAR, SITTKĂ„PPAR, PISKOR, RIDSPĂ–N SAMT DELAR TILL SĂ…DANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJĂ„DRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJĂ„DRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MĂ„NNISKOHĂ…R
KAPITEL 64SKODON, DAMASKER O.D.; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 65HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HUVUDBONADER
KAPITEL 66PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 67BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR
  
AVDELNING XIIIVAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR
KAPITEL 68VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL
KAPITEL 69KERAMISKA PRODUKTER
KAPITEL 70GLAS OCH GLASVAROR
  
AVDELNING XIVNATURPĂ„RLOR OCH ODLADE PĂ„RLOR, Ă„DELSTENAR OCH HALVĂ„DELSTENAR, Ă„DLA METALLER OCH METALLER MED PLĂ„TERING AV Ă„DEL METALL SAMT VAROR AV SĂ…DANA PRODUKTER; OĂ„KTA SMYCKEN; MYNT
KAPITEL 71NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT
  
AVDELNING XVOĂ„DLA METALLER OCH VAROR AV OĂ„DEL METALL
KAPITEL 72JÄRN OCH STÅL
KAPITEL 73VAROR AV JÄRN ELLER STÅL
KAPITEL 74KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR
KAPITEL 75NICKEL OCH VAROR AV NICKEL
KAPITEL 76ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM
KAPITEL 78BLY OCH VAROR AV BLY
KAPITEL 79ZINK OCH VAROR AV ZINK
KAPITEL 80TENN OCH VAROR AV TENN
KAPITEL 81ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL
KAPITEL 82VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 83DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL
  
AVDELNING XVIMASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SĂ…DANA VAROR; APPARATER FĂ–R INSPELNING ELLER Ă…TERGIVNING AV LJUD, APPARATER FĂ–R INSPELNING ELLER Ă…TERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FĂ–R TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHĂ–R TILL SĂ…DANA APPARATER
KAPITEL 84KĂ„RNREAKTORER, Ă…NGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL SĂ…DANA VAROR
KAPITEL 85ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER
  
AVDELNING XVIIFORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING
KAPITEL 86LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGSOCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGSOCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG
KAPITEL 87FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGSELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON
KAPITEL 88LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA
KAPITEL 89FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL
  
AVDELNING XVIIIOPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTOOCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FĂ–R MĂ„TNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHĂ–R TILL SĂ…DANA ARTIKLAR
KAPITEL 90OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTOOCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 91UR OCH DELAR TILL UR
KAPITEL 92MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHĂ–R TILL MUSIKINSTRUMENT
  
AVDELNING XIXVAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHĂ–R TILL VAPEN OCH AMMUNITION
KAPITEL 93VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHĂ–R TILL VAPEN OCH AMMUNITION
  
AVDELNING XXDIVERSE VAROR
KAPITEL 94MĂ–BLER; SĂ„NGKLĂ„DER, MADRASSER, RESĂ…RBOTTNAR TILL SĂ„NGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NĂ„MNDA ELLER INBEGRIPNA NĂ…GON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLĂ…TAR MED BELYSNING O.D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFĂ„RDIGA BYGGNADER
KAPITEL 95LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 96DIVERSE ARTIKLAR
  
AVDELNING XXIKONSTVERK, FĂ–REMĂ…L FĂ–R SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
KAPITEL 97KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER


Copyright © Conex 2024 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.