CN8 / NC8 - 2020 87 CN8 / NC8 - 2020 - BG 89

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 88
ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВТИКА

88.01 Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други въздухоплавателни превозни средства, предназначени за придвижване без двигател    
Балони и дирижабли; безмоторни самолети и делтапланери 8801 00 10 (PCE)
Други 8801 00 90 (PCE)
88.02 Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства    
Хеликоптери    
С тегло, без товар, непревишаващо 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
С тегло, без товар, превишаващо 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, непревишаващо 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, превишаващо 2000 kg, но непревишаващо 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, превишаващо 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Космически летателни апарати (включително спътниците) и ракетите им носители и апарати за суборбитални полети:    
Космически летателни апарати (включително спътниците)    
Телекомуникационни спътници 8802 60 11 (PCE)
Други 8802 60 19 (PCE)
Ракети носители и апарати за суборбитални полети 8802 60 90 (PCE)
88.03 Части за апаратите от № 8801 или 8802    
Витла, ротори и техните части 8803 10 00  
Колесници и техните части 8803 20 00  
Други части за самолети или хеликоптери 8803 30 00  
Други    
За хвърчила, различни от играчките 8803 90 10  
За космическите превозни средства (включително спътниците)    
На телекомуникационни спътници 8803 90 21  
Други 8803 90 29  
За ракетите за изстрелване и за подорбиталните въздухоплавателни средства 8803 90 30  
Други 8803 90 90  
88.04 Парашути (включително управляемите парашути и парапланери) и ротошути; техните части и принадлежности 8804 00 00  
88.05 Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства; наземни авиотренажори; техните части    
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства и техните части; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства, и техните части    
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни апарати, и техните части 8805 10 10  
Други 8805 10 90  
Наземни авиотренажори и техните части    
Симулатори на въздушен бой и техните части 8805 21 00  
Други 8805 29 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.