CN8 / NC8 - 2021 30 CN8 / NC8 - 2021 - CS 32

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 31
HNOJIVA

31.01 Ĺ˝ivoÄŤišná nebo rostlinná hnojiva, tĂ©Ĺľ smĂ­chaná nebo chemicky upravená; hnojiva zĂ­skaná smĂ­chánĂ­m nebo chemickou Ăşpravou ĹľivoÄŤišnĂ˝ch nebo rostlinnĂ˝ch produktĹŻ 3101 00 00  
31.02 MinerálnĂ­ nebo chemická hnojiva dusĂ­katá    
MoÄŤovina, tĂ©Ĺľ ve vodnĂ©m roztoku    
Močovina obsahující více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině 3102 10 10 (KNI)
OstatnĂ­ 3102 10 90 (KNI)
SĂ­ran amonnĂ˝; podvojnĂ© soli a smÄ›si sĂ­ranu amonnĂ©ho a dusiÄŤnanu amonnĂ©ho    
SĂ­ran amonnĂ˝ 3102 21 00 (KNI)
OstatnĂ­ 3102 29 00 (KNI)
DusiÄŤnan amonnĂ˝, tĂ©Ĺľ ve vodnĂ©m roztoku    
Ve vodném roztoku 3102 30 10 (KNI)
OstatnĂ­ 3102 30 90 (KNI)
SmÄ›si dusiÄŤnanu amonnĂ©ho s uhliÄŤitanem vápenatĂ˝m nebo s jinĂ˝mi anorganickĂ˝mi nehnojivĂ˝mi látkami    
O obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních 3102 40 10 (KNI)
O obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních 3102 40 90 (KNI)
DusiÄŤnan sodnĂ˝ 3102 50 00 (KNI)
Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného 3102 60 00 (KNI)
Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku 3102 80 00 (KNI)
Ostatní, včetně směsí neuvedených v předcházejících podpoložkách 3102 90 00 (KNI)
31.03 MinerálnĂ­ nebo chemická hnojiva fosforeÄŤná    
Superfosfáty    
Obsahující 35 % hmotnostních nebo více oxidu fosforečného (P2O5) 3103 11 00 (KPP)
OstatnĂ­ 3103 19 00 (KPP)
OstatnĂ­ 3103 90 00 (KPP)
31.04 MinerálnĂ­ nebo chemická hnojiva draselná    
Chlorid draselnĂ˝    
O obsahu draslíku vyjádřeného jako K2O nepřesahujícím 40 % hmotnostních v sušině 3104 20 10 (KPO)
O obsahu draslíku vyjádřeného jako K2O převyšujícím 40 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních v sušině 3104 20 50 (KPO)
O obsahu draslíku vyjádřeného jako K2O převyšujícím 62 % hmotnostních v sušině 3104 20 90 (KPO)
SĂ­ran draselnĂ˝ 3104 30 00 (KPO)
OstatnĂ­ 3104 90 00 (KPO)
31.05 MinerálnĂ­ nebo chemická hnojiva obsahujĂ­cĂ­ dva nebo tĹ™i z hnojivĂ˝ch prvkĹŻ: dusĂ­k, fosfor a draslĂ­k; ostatnĂ­ hnojiva; vĂ˝robky tĂ©to kapitoly ve formÄ› tablet nebo v podobnĂ˝ch formách nebo v balenĂ­ o celkovĂ© hmotnosti nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 10 kg    
VĂ˝robky tĂ©to kapitoly ve formÄ› tablet nebo v podobnĂ˝ch formách nebo v balenĂ­ o celkovĂ© hmotnosti nepĹ™esahujĂ­cĂ­ 10 kg 3105 10 00  
MinerálnĂ­ nebo chemická hnojiva obsahujĂ­cĂ­ tĹ™i hnojivĂ© prvky: dusĂ­k, fosfor a draslĂ­k    
O obsahu dusĂ­ku pĹ™evyšujĂ­cĂ­m 10 % hmotnostnĂ­ch v sušinÄ› 3105 20 10  
OstatnĂ­ 3105 20 90  
HydrogenorthofosforeÄŤnan diamonnĂ˝ (diamonium fosfát) 3105 30 00  
DihydrogenorthofosforeÄŤnan amonnĂ˝ (monoamonium fosfát) a jeho smÄ›si s hydrogenorthofosforeÄŤnanem diamonnĂ˝m (diamonium fosfát) 3105 40 00  
OstatnĂ­ minerálnĂ­ nebo chemická hnojiva obsahujĂ­cĂ­ dva hnojivĂ© prvky: dusĂ­k a fosfor    
ObsahujĂ­cĂ­ dusiÄŤnany a fosforeÄŤnany 3105 51 00  
OstatnĂ­ 3105 59 00  
MinerálnĂ­ nebo chemická hnojiva obsahujĂ­cĂ­ dva hnojivĂ© prvky: fosfor a draslĂ­k 3105 60 00  
OstatnĂ­    
O obsahu dusĂ­ku pĹ™evyšujĂ­cĂ­m 10 % hmotnostnĂ­ch v sušinÄ› 3105 90 20  
OstatnĂ­ 3105 90 80  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.