CN8 / NC8 - 2021 01 CN8 / NC8 - 2021 - SL 03

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 2
MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI

02.01 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno    
Trupi in polovice 0201 10 00  
Drugi kosi s kostmi    
„kompenzirane“ četrti 0201 20 20  
nerazkosane ali razkosane sprednje četrti 0201 20 30  
nerazkosane ali razkosane zadnje četrti 0201 20 50  
drugo 0201 20 90  
Brez kosti 0201 30 00  
02.02 Meso, goveje, zamrznjeno    
Trupi in polovice 0202 10 00  
Drugi kosi s kostmi    
„kompenzirane“ četrti 0202 20 10  
nerazkosane ali razkosane sprednje četrti 0202 20 30  
nerazkosane ali razkosane zadnje četrti 0202 20 50  
drugo 0202 20 90  
Brez kosti    
sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; „kompenzirane“ četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu 0202 30 10  
“vrat, pleče, plečna bržola in prsi s spodnjim delom plečeta” 0202 30 50  
drugo 0202 30 90  
02.03 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno    
Sveže ali ohlajeno    
trupi in polovice    
domačih prašičev 0203 11 10  
drugo 0203 11 90  
šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi    
domačih prašičev    
šunke in njihovi kosi 0203 12 11  
plečeta in njihovi kosi 0203 12 19  
drugo 0203 12 90  
drugo    
domačih prašičev    
prednji deli in njihovi kosi 0203 19 11  
hrbet in njegovi kosi, s kostmi 0203 19 13  
prsi s potrebušino in njihovi kosi 0203 19 15  
drugo    
brez kosti 0203 19 55  
drugo 0203 19 59  
drugo 0203 19 90  
Zamrznjeno    
trupi in polovice    
domačih prašičev 0203 21 10  
drugo 0203 21 90  
šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi    
domačih prašičev    
šunke in njihovi kosi 0203 22 11  
plečeta in njihovi kosi 0203 22 19  
drugo 0203 22 90  
drugo    
domačih prašičev    
prednji deli in njihovi kosi 0203 29 11  
hrbet in njegovi kosi, s kostmi 0203 29 13  
prsi s potrebušino in njihovi kosi 0203 29 15  
drugo    
brez kosti 0203 29 55  
drugo 0203 29 59  
drugo 0203 29 90  
02.04 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno    
Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni 0204 10 00  
Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno    
trupi in polovice 0204 21 00  
drugi kosi s kostmi    
skrajšane sprednje četrti 0204 22 10  
zarebrnice in/ali fileji 0204 22 30  
noge 0204 22 50  
drugo 0204 22 90  
brez kosti 0204 23 00  
Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni 0204 30 00  
Drugo meso, ovčje, zamrznjeno    
trupi in polovice 0204 41 00  
drugi kosi s kostmi    
skrajšane sprednje četrti 0204 42 10  
zarebrnice in/ali fileji 0204 42 30  
noge 0204 42 50  
drugo 0204 42 90  
brez kosti    
jagnječje 0204 43 10  
drugo 0204 43 90  
Meso, kozje    
sveže ali ohlajeno    
trupi in polovice 0204 50 11  
skrajšane sprednje četrti 0204 50 13  
zarebrnice in/ali fileji 0204 50 15  
noge 0204 50 19  
drugo    
kosi s kostmi 0204 50 31  
kosi brez kosti 0204 50 39  
zamrznjeno    
trupi in polovice 0204 50 51  
skrajšane sprednje četrti 0204 50 53  
zarebrnice in/ali fileji 0204 50 55  
noge 0204 50 59  
drugo    
kosi s kostmi 0204 50 71  
kosi brez kosti 0204 50 79  
02.05 Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno    
Sveže ali ohlajeno 0205 00 20  
Zamrznjeno 0205 00 80  
02.06 Užitni klavnični proizvodi goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni    
Od goved, sveži ali ohlajeni    
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov 0206 10 10  
drugi    
ledveni del in rebrni del trebušne prepone 0206 10 95  
drugo 0206 10 98  
Od goved, zamrznjeni    
jeziki 0206 21 00  
jetra 0206 22 00  
drugi    
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov 0206 29 10  
drugi    
ledveni del in rebrni del trebušne prepone 0206 29 91  
drugi 0206 29 99  
Od prašičev, sveži ali ohlajeni 0206 30 00  
Od prašičev, zamrznjeni    
jetra 0206 41 00  
drugi 0206 49 00  
Drugi, sveži ali ohlajeni    
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov 0206 80 10  
drugi    
konj, oslov, mul in mezgov 0206 80 91  
ovc in koz 0206 80 99  
Drugi, zamrznjeni    
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov 0206 90 10  
drugi    
konj, oslov, mul in mezgov 0206 90 91  
ovc in koz 0206 90 99  
02.07 Meso in užitni klavnični proizvodi perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno    
Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus    
nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene    
oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot „83 % piščanci“ 0207 11 10  
oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“ 0207 11 30  
oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom 0207 11 90  
nerazrezane na kose, zamrznjene    
oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“ 0207 12 10  
oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom 0207 12 90  
kosi in klavnični proizvodi, sveži ali ohlajeni    
kosi    
brez kosti 0207 13 10  
s kostmi    
polovice ali četrtine 0207 13 20  
cela krila z ali brez vršičkov 0207 13 30  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 13 40  
prsi in kosi prs 0207 13 50  
noge in kosi nog 0207 13 60  
drugo 0207 13 70  
klavnični proizvodi    
jetra 0207 13 91  
drugo 0207 13 99  
kosi in klavnični proizvodi, zamrznjeni    
kosi    
brez kosti 0207 14 10  
s kostmi    
polovice ali četrtine 0207 14 20  
cela krila z ali brez vršičkov 0207 14 30  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 14 40  
prsi in kosi prs 0207 14 50  
noge in kosi nog 0207 14 60  
drugo 0207 14 70  
klavnični proizvodi    
jetra 0207 14 91  
drugo 0207 14 99  
Od puranov    
nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni    
oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“ 0207 24 10  
oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom 0207 24 90  
nerazrezani na kose, zamrznjeni    
oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“ 0207 25 10  
oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom 0207 25 90  
kosi in klavnični proizvodi, sveži ali ohlajeni    
kosi    
brez kosti 0207 26 10  
s kostmi    
polovice ali četrtine 0207 26 20  
cela krila z ali brez vršičkov 0207 26 30  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 26 40  
prsi in kosi prs 0207 26 50  
noge in kosi nog    
krače in kosi krač 0207 26 60  
drugo 0207 26 70  
drugo 0207 26 80  
klavnični proizvodi    
jetra 0207 26 91  
drugo 0207 26 99  
kosi in klavnični proizvodi, zamrznjeni    
kosi    
brez kosti 0207 27 10  
s kostmi    
polovice ali četrtine 0207 27 20  
cela krila z ali brez vršičkov 0207 27 30  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 27 40  
prsi in kosi prs 0207 27 50  
noge in kosi nog    
krače in kosi krač 0207 27 60  
drugo 0207 27 70  
drugo 0207 27 80  
klavnični proizvodi    
jetra 0207 27 91  
drugo 0207 27 99  
Race    
nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene    
oskubljene, izkrvavljene, očiščene drobovja, z glavami in nogami, znane pod nazivom „85 % race“ 0207 41 20  
oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“ 0207 41 30  
oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom 0207 41 80  
nerazrezane na kose, zamrznjene    
oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“ 0207 42 30  
oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom 0207 42 80  
mastna jetra, sveža ali ohlajena 0207 43 00  
drugo, sveže ali ohlajeno    
kosi    
brez kosti 0207 44 10  
s kostmi    
polovice ali četrti 0207 44 21  
cela krila, z ali brez vršičkov 0207 44 31  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 44 41  
prsi in kosi prs 0207 44 51  
noge in kosi nog 0207 44 61  
račji paletoji 0207 44 71  
drugo 0207 44 81  
klavnični proizvodi    
jetra, razen mastnih jeter 0207 44 91  
drugo 0207 44 99  
drugo, zamrznjeno    
kosi    
brez kosti 0207 45 10  
s kostmi    
polovice ali četrti 0207 45 21  
cela krila, z ali brez vršičkov 0207 45 31  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 45 41  
prsi in kosi prs 0207 45 51  
noge in kosi nog 0207 45 61  
račji paletoji 0207 45 71  
drugo 0207 45 81  
klavnični proizvodi    
jetra    
mastna jetra 0207 45 93  
drugo 0207 45 95  
drugo 0207 45 99  
Gosi    
nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene    
oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“ 0207 51 10  
oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom 0207 51 90  
nerazrezane na kose, zamrznjene    
oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“ 0207 52 10  
oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom 0207 52 90  
mastna jetra, sveža ali ohlajena 0207 53 00  
drugo, sveže ali ohlajeno    
kosi    
brez kosti 0207 54 10  
s kostmi    
polovice ali četrti 0207 54 21  
cela krila, z ali brez vršičkov 0207 54 31  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 54 41  
prsi in kosi prs 0207 54 51  
noge in kosi nog 0207 54 61  
gosji paletoji 0207 54 71  
drugo 0207 54 81  
klavnični proizvodi    
jetra, razen mastnih jeter 0207 54 91  
drugo 0207 54 99  
drugo, zamrznjeno    
kosi    
brez kosti 0207 55 10  
s kostmi    
polovice ali četrti 0207 55 21  
cela krila, z ali brez vršičkov 0207 55 31  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 55 41  
prsi in kosi prs 0207 55 51  
noge in kosi nog 0207 55 61  
gosji paletoji 0207 55 71  
drugo 0207 55 81  
klavnični proizvodi    
jetra    
mastna jetra 0207 55 93  
drugo 0207 55 95  
drugo 0207 55 99  
Pegatke    
nerazrezane na kose, sveže, ohlajene ali zamrznjene 0207 60 05  
drugo, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno    
kosi    
brez kosti 0207 60 10  
s kostmi    
polovice ali četrti 0207 60 21  
cela krila, z ali brez vršičkov 0207 60 31  
hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 0207 60 41  
prsi in kosi prs 0207 60 51  
noge in kosi nog 0207 60 61  
drugo 0207 60 81  
klavnični proizvodi    
jetra 0207 60 91  
drugo 0207 60 99  
02.08 Drugo meso in užitni klavnični proizvodi, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno    
Od kuncev ali zajcev    
domačih kuncev 0208 10 10  
drugo 0208 10 90  
Od primatov 0208 30 00  
Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia); tjulnjev, morskih levov in mrožev (sesalcev podreda Pinnipedia)    
meso kitov 0208 40 10  
meso tjulnjev 0208 40 20  
drugo 0208 40 80  
Od plazilcev (vključno kače in želve) 0208 50 00  
Kamel in drugih kamelidov (Camelidae) 0208 60 00  
Drugo    
domačih golobov 0208 90 10  
divjačine, razen zajcev ali kuncev 0208 90 30  
severnih jelenov 0208 90 60  
žabji kraki 0208 90 70  
drugo 0208 90 98  
02.09 Svinjska maščoba brez pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena    
Prašičev    
podkožna svinjska maščoba    
sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena ali v slanici 0209 10 11  
sušena ali dimljena 0209 10 19  
svinjska maščoba, razen tiste iz tarifne podštevilke 02091011 ali 02091019 0209 10 90  
Drugo 0209 90 00  
02.10 Meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov    
Meso, prašičje    
šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi    
domačih prašičev    
nasoljena ali v slanici    
šunke in njihovi kosi 0210 11 11  
plečeta in njihovi kosi 0210 11 19  
sušena ali dimljena    
šunke in njihovi kosi 0210 11 31  
plečeta in njihovi kosi 0210 11 39  
drugo 0210 11 90  
prsi s potrebušino in njihovi kosi    
domačih prašičev    
nasoljene ali v slanici 0210 12 11  
sušene ali dimljene 0210 12 19  
drugo 0210 12 90  
drugo    
domačih prašičev    
nasoljeno ali v slanici    
prašičje polovice („bacon sides“) ali njihovi kosi („spencers“) 0210 19 10  
skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli („middles“) 0210 19 20  
prednji deli in njihovi kosi 0210 19 30  
hrbet in njegovi kosi 0210 19 40  
drugo 0210 19 50  
sušeno ali dimljeno    
prednji deli in njihovi kosi 0210 19 60  
hrbet in njegovi kosi 0210 19 70  
drugo    
brez kosti 0210 19 81  
drugo 0210 19 89  
drugo 0210 19 90  
Meso, goveje    
s kostmi 0210 20 10  
brez kosti 0210 20 90  
Drugo, vključno užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov    
od primatov 0210 91 00  
od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia); tjulnjev, morskih levov in mrožev (sesalcev podreda Pinnipedia)    
od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia) 0210 92 10  
drugo    
meso 0210 92 91  
klavnični proizvodi 0210 92 92  
užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov 0210 92 99  
od plazilcev (vključno kače in želve) 0210 93 00  
drugo    
meso    
konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno 0210 99 10  
ovčje in kozje    
s kostmi 0210 99 21  
brez kosti 0210 99 29  
severnih jelenov 0210 99 31  
drugo 0210 99 39  
klavnični proizvodi    
domačih prašičev    
jetra 0210 99 41  
drugo 0210 99 49  
govedi    
ledveni del in rebrni del trebušne prepone 0210 99 51  
drugo 0210 99 59  
drugo    
perutninska jetra    
mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici 0210 99 71  
drugo 0210 99 79  
drugo 0210 99 85  
užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov 0210 99 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.