CN8 / NC8 - 2021 02 CN8 / NC8 - 2021 - SL 04

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 3
RIBE IN RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

03.01 Ribe, žive    
Okrasne ribe    
sladkovodne ribe 0301 11 00  
druge 0301 19 00  
Druge ribe, žive    
postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)    
vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster 0301 91 10  
druge 0301 91 90  
jegulje (Anguilla spp.)    
dolžine manj kot 12 cm 0301 92 10  
dolžine 12 cm ali več, vendar manj kot 20 cm 0301 92 30  
dolžine 20 cm ali več 0301 92 90  
krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0301 93 00  
atlantski modroplavuti in pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
atlantski modroplavuti tuni (Thunnus thynnus) 0301 94 10  
pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus orientalis) 0301 94 90  
južni tuni (Thunnus maccoyii) 0301 95 00  
druge    
sladkovodne ribe    
tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho) 0301 99 11  
druge 0301 99 17  
druge 0301 99 85  
03.02 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304    
Salmonidi, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030291 do 030299    
postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)    
vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster 0302 11 10  
vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno 0302 11 20  
druge 0302 11 80  
tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus) 0302 13 00  
atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho) 0302 14 00  
druge 0302 19 00  
Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030291 do 030299    
bokoplavutarice (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides) 0302 21 10  
navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus) 0302 21 30  
pacifiški jeziki (Hippoglossus stenolepis) 0302 21 90  
morske plošče (Pleuronectes platessa) 0302 22 00  
morski listi (Solea spp.) 0302 23 00  
rombi (Psetta maxima) 0302 24 00  
druge    
krilati rombi (Lepidorhombus spp.) 0302 29 10  
druge 0302 29 80  
Tuni (rodu Thunnus), črtasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030291 do 030299    
beli tuni (Thunnus alalunga)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 31 10  
drugi 0302 31 90  
rumenoplavuti tuni (Thunnus albacares)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 32 10  
drugi 0302 32 90  
črtasti tuni    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 33 10  
drugi 0302 33 90  
veleoki tuni (Thunnus obesus)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 34 10  
drugi 0302 34 90  
atlantski modroplavuti in pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
atlantski modroplavuti tuni (Thunnus thynnus)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 35 11  
drugi 0302 35 19  
pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus orientalis)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 35 91  
drugi 0302 35 99  
južni tuni (Thunnus maccoyii)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 36 10  
drugi 0302 36 90  
drugi    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 39 20  
drugi 0302 39 80  
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardoni (Engraulis spp.), sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), pritlikave lokarde (Rastrelliger spp.), kraljevske skuše (Scomberomorus spp.), šuri (Trachurus spp.), trnoboki (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), fige (Pampus spp.), japonska paščuka (Cololabis saira), šuri rodu Decapterus (Decapterus spp.), kapelan (Mallotus villosus), mečarica (Xiphias gladius), vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis), palamide (Sarda spp.), jadrovnica, pahljačasta mečarica, progasta pahljačasta mečarica (družina Istiophoridae), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030291 do 030299    
sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0302 41 00  
sardoni (Engraulis spp.) 0302 42 00  
sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus)    
sardele vrste Sardina pilchardus 0302 43 10  
sardele iz rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.) 0302 43 30  
papaline (Sprattus sprattus) 0302 43 90  
skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0302 44 00  
šuri (Trachurus spp.)    
atlantski šuri (Trachurus trachurus) 0302 45 10  
čilski pisani šuri (Trachurus murphyi) 0302 45 30  
drugo 0302 45 90  
kobije (Rachycentron canadum) 0302 46 00  
mečarice (Xiphias gladius) 0302 47 00  
druge    
vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 49 11  
drugi 0302 49 19  
druge 0302 49 90  
Ribe iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030291 do 030299    
trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
vrste Gadus morhua 0302 51 10  
druge 0302 51 90  
vahnja (Melanogrammus aeglefinus) 0302 52 00  
saj (Pollachius virens) 0302 53 00  
oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
osliči iz rodu Merluccius    
kapski osliči (Merluccius capensis) in globokomorski kapski osliči (Merluccius paradoxus) 0302 54 11  
južni osliči (Merluccius australis) 0302 54 15  
drugi 0302 54 19  
osliči iz rodu Urophycis 0302 54 90  
aljaški polak (Theragra chalcogramma) 0302 55 00  
sinji moli (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0302 56 00  
druge    
polarna trska (Boreogadus saida) 0302 59 10  
moli (Merlangius merlangus) 0302 59 20  
polak (Pollachius pollachius) 0302 59 30  
lengi (Molva spp.) 0302 59 40  
drugo 0302 59 90  
Tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030291 do 030299    
tilapije (Oreochromis spp.) 0302 71 00  
somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0302 72 00  
krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0302 73 00  
jegulje (Anguilla spp.) 0302 74 00  
drugo 0302 79 00  
Druge ribe, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030291 do 030299    
trneži in drugi morski psi    
trnež (Squalus acanthias) in morske mačke (Scyliorhinus spp.) 0302 81 15  
atlantski morski psi (Lamna nasus) 0302 81 30  
sinji morski pes (Prionace glauca) 0302 81 40  
drugi 0302 81 80  
raže (Rajidae) 0302 82 00  
zobate ribe (Dissostichus spp.) 0302 83 00  
brancini (Dicentrarchus spp.)    
brancini (Dicentrarchus labrax) 0302 84 10  
druge 0302 84 90  
špari (Sparidae)    
špari (Dentex dentex in Pagellus spp.) 0302 85 10  
orade (Sparus aurata) 0302 85 30  
druge 0302 85 90  
druge    
sladkovodne ribe 0302 89 10  
druge    
ribe rodu Euthynnus, razen črtastega tuna (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), navedenega pod tarifno podštevilko 030233, in vzhodnega pegastega tuna (Euthynnus affinis),navedenega pod tarifno podštevilko 030249    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0302 89 21  
druge 0302 89 29  
rdeči okun (Sebastes spp.)    
vrste Sebastes marinus 0302 89 31  
drugi 0302 89 39  
kostanjevka (Brama spp.) 0302 89 40  
morska spaka (Lophius spp.) 0302 89 50  
rožnati huji (Genypterus blacodes) 0302 89 60  
druge 0302 89 90  
Jetra, ikre, mlečje, ribje plavuti, glave, repi, želodci in druga užitna ribja drobovina    
jetra, ikre in mlečje 0302 91 00  
plavuti morskih psov 0302 92 00  
drugo 0302 99 00  
03.03 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304    
Salmonidi, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030391 do 030399    
rdeči lososi (Oncorhynchus nerka) 0303 11 00  
drugi tihomorski lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus) 0303 12 00  
atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho) 0303 13 00  
postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)    
vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster 0303 14 10  
vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno 0303 14 20  
druge 0303 14 90  
drugi 0303 19 00  
Tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030391 do 030399    
tilapije (Oreochromis spp.) 0303 23 00  
somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0303 24 00  
krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0303 25 00  
jegulje (Anguilla spp.) 0303 26 00  
druge 0303 29 00  
Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030391 do 030399    
bokoplavutarice (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides) 0303 31 10  
navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus) 0303 31 30  
pacifiški jeziki (Hippoglossus stenolepis) 0303 31 90  
morske plošče (Pleuronectes platessa) 0303 32 00  
morski listi (Solea spp.) 0303 33 00  
rombi (Psetta maxima) 0303 34 00  
druge    
iverke (Platichthys flesus) 0303 39 10  
ribe iz rodu Rhombosolea 0303 39 30  
ribe vrste Pelotreis flavilatus ali Peltorhamphus novazelandiae 0303 39 50  
druge 0303 39 85  
Tuni (rodu Thunnus), črtasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030391 do 030399    
beli tuni (Thunnus alalunga)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 41 10  
drugi 0303 41 90  
rumenoplavuti tuni (Thunnus albacares)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 42 20  
drugi 0303 42 90  
črtasti tuni    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 43 10  
drugi 0303 43 90  
veleoki tuni (Thunnus obesus)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 44 10  
drugi 0303 44 90  
atlantski modroplavuti in pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
atlantski modroplavuti tuni (Thunnus thynnus)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 45 12  
drugi 0303 45 18  
pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus orientalis)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 45 91  
drugi 0303 45 99  
južni tuni (Thunnus maccoyii)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 46 10  
drugi 0303 46 90  
drugi    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 49 20  
drugi 0303 49 85  
Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardoni (Engraulis spp.), sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), pritlikave lokarde (Rastrelliger spp.), kraljevske skuše (Scomberomorus spp.), šuri (Trachurus spp.), trnoboki (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), fige (Pampus spp.), japonska paščuka (Cololabis saira), šuri rodu Decapterus (Decapterus spp.), kapelan (Mallotus villosus), mečarica (Xiphias gladius), vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis), palamide (Sarda spp.), jadrovnica, pahljačasta mečarica, progasta pahljačasta mečarica (družina Istiophoridae), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030391 do 030399    
sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0303 51 00  
sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus)    
sardele vrste Sardina pilchardus 0303 53 10  
sardele iz rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.) 0303 53 30  
papaline (Sprattus sprattus) 0303 53 90  
skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)    
vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus 0303 54 10  
vrste Scomber australasicus 0303 54 90  
šuri (Trachurus spp.)    
atlantski šuri (Trachurus trachurus) 0303 55 10  
čilski pisani šuri (Trachurus murphyi) 0303 55 30  
drugo 0303 55 90  
kobije (Rachycentron canadum) 0303 56 00  
mečarice (Xiphias gladius) 0303 57 00  
druge    
sardoni (Engraulis spp.) 0303 59 10  
vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis)    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604 0303 59 21  
drugi 0303 59 29  
druge 0303 59 90  
Ribe iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030391 do 030399    
trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
vrste Gadus morhua 0303 63 10  
vrste Gadus ogac 0303 63 30  
vrste Gadus macrocephalus 0303 63 90  
vahnje (Melanogrammus aeglefinus) 0303 64 00  
saji (Pollachius virens) 0303 65 00  
osliči (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
osliči iz rodu Merluccius    
kapski osliči (Merluccius capensis) in globokomorski kapski osliči (Merluccius paradoxus) 0303 66 11  
argentinski osliči (Merluccius hubbsi) 0303 66 12  
južni osliči (Merluccius australis) 0303 66 13  
drugi 0303 66 19  
osliči iz rodu Urophycis 0303 66 90  
aljaški polak (Theragra chalcogramma) 0303 67 00  
sinji moli (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)    
sinji moli (Micromesistius poutassou) 0303 68 10  
južni sinji moli (Micromesistius australis) 0303 68 90  
druge    
polarna trska (Boreogadus saida) 0303 69 10  
moli (Merlangius merlangus) 0303 69 30  
polak (Pollachius pollachius) 0303 69 50  
modri repek (Macruronus novaezelandiae) 0303 69 70  
lengi (Molva spp.) 0303 69 80  
druge 0303 69 90  
Druge ribe, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 030391 do 030399    
trneži in drugi morski psi    
trneža (Squalus acanthias) in morskih mačk (Scyliorhinus spp.) 0303 81 15  
atlantski morski psi (Lamna nasus) 0303 81 30  
sinji morski pes (Prionace glauca) 0303 81 40  
drugi 0303 81 90  
raže (Rajidae) 0303 82 00  
zobate ribe (Dissostichus spp.) 0303 83 00  
brancini (Dicentrarchus spp.)    
brancini (Dicentrarchus labrax) 0303 84 10  
druge 0303 84 90  
druge    
sladkovodne ribe 0303 89 10  
druge    
ribe rodu Euthynnus, razen črtastega tuna (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) navedenega pod tarifno podštevilko 030343, in vzhodnega pegastega tuna (Euthynnus affinis), navedenega pod tarifno podštevilko 030359    
za industrijsko proizvodnjo izdelkov navedenih pod tarifno številko 1604 0303 89 21  
druge 0303 89 29  
rdeči okun (Sebastes spp.)    
vrste Sebastes marinus 0303 89 31  
drugi 0303 89 39  
ribe vrste Orcynopsis unicolor 0303 89 40  
špari (Dentex dentex ali Pagellus spp.) 0303 89 50  
orade (Sparus aurata) 0303 89 55  
kostanjevka (Brama spp.) 0303 89 60  
morska spaka (Lophius spp.) 0303 89 65  
rožnati huji (Genypterus blacodes) 0303 89 70  
druge 0303 89 90  
Jetra, ikre, mlečje, ribje plavuti, glave, repi, želodci in druga užitna ribja drobovina    
jetra, ikre in mlečje    
trde in mehke ikre za pridobivanje deoksiribonukleinske kisline ali protamin sulfata 0303 91 10  
drugo 0303 91 90  
plavuti morskih psov 0303 92 00  
drugo 0303 99 00  
03.04 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno    
Sveži ali ohlajeni fileti tilapij (Oreochromis spp.), somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), nilskih ostrižev (Lates niloticus) in kačjeglavk (Channa spp.)    
tilapij (Oreochromis spp.) 0304 31 00  
somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 32 00  
nilskih ostrižev (Lates niloticus) 0304 33 00  
drugo 0304 39 00  
sveži ali ohlajeni fileti drugih rib    
tihomorskih lososov (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchustschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskih lososov (Salmo salar) in sulcev (Hucho hucho) 0304 41 00  
postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)    
vrste Oncorhynchus mykiss mase več kot 400 g posamezno 0304 42 10  
vrste Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster 0304 42 50  
drugo 0304 42 90  
ploščatih rib (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae) 0304 43 00  
rib iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae    
trsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in polarne trske (Boreogadus saida) 0304 44 10  
saj (Pollachius virens) 0304 44 30  
drugo 0304 44 90  
mečaric (Xiphias gladius) 0304 45 00  
zobatih rib (Dissostichus spp.) 0304 46 00  
trnežev in drugih morskih psov    
trneža (Squalus acanthias) in morskih mačk (Scyliorhinus spp.) 0304 47 10  
atlanstkega morskega psa (Lamna nasus) 0304 47 20  
sinjega morskega psa (Prionace glauca) 0304 47 30  
drugi 0304 47 90  
raž (Rajidae) 0304 48 00  
druge    
sladkovodne ribe 0304 49 10  
drugi    
rdeči okuni (Sebastes spp.) 0304 49 50  
drugi 0304 49 90  
Drugi, sveži ali ohlajeni    
tilapij (Oreochromis spp.), somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), nilskih ostrižev (Lates niloticus) in kačjeglavk (Channa spp.) 0304 51 00  
salmonidov 0304 52 00  
rib iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae 0304 53 00  
mečaric (Xiphias gladius) 0304 54 00  
zobatih rib (Dissostichus spp.) 0304 55 00  
trnežev in drugih morskih psov    
trneža (Squalus acanthias) in morskih mačk (Scyliorhinus spp.) 0304 56 10  
atlantskega morskega psa (Lamna nasus) 0304 56 20  
sinjega morskega psa (Prionace glauca) 0304 56 30  
drugi 0304 56 90  
raž (Rajidae) 0304 57 00  
drugo    
sladkovodne ribe 0304 59 10  
drugo    
dvojni fileti sleda 0304 59 50  
drugo 0304 59 90  
Zamrznjeni fileti tilapij (Oreochromis spp.), somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), nilskih ostrižev (Lates niloticus) in kačjeglavk (Channa spp.)    
tilapij (Oreochromis spp.) 0304 61 00  
somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 62 00  
nilskih ostrižev (Lates niloticus) 0304 63 00  
drugo 0304 69 00  
Zamrznjeni fileti rib iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae    
trsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
trska vrste Gadus macrocephalus 0304 71 10  
druge 0304 71 90  
vahenj (Melanogrammus aeglefinus) 0304 72 00  
saj (Pollachius virens) 0304 73 00  
osličev (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
osliči iz rodu Merluccius    
kapski osliči (Merluccius capensis) in globokomorski kapski osliči (Merluccius paradoxus) 0304 74 11  
argentinski osliči (Merluccius hubbsi) 0304 74 15  
drugi 0304 74 19  
osliči iz rodu Urophycis 0304 74 90  
aljaških polakov (Theragra chalcogramma) 0304 75 00  
drugo    
polarna trska (Boreogadus saida) 0304 79 10  
moli (Merlangius merlangus) 0304 79 30  
modri repek (Macruronus novaezelandiae) 0304 79 50  
lengi (Molva spp.) 0304 79 80  
drugo 0304 79 90  
Zamrznjeni fileti drugih rib    
tihomorskih lososov (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchustschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskih lososov (Salmo salar) in sulcev (Hucho hucho) 0304 81 00  
postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)    
vrste Oncorhynchus mykiss mase več kot 400 g posamezno 0304 82 10  
vrste Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster 0304 82 50  
drugo 0304 82 90  
ploščatih rib (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae)    
morska plošča (Pleuronectes platessa) 0304 83 10  
iverka (Platichthys flesus) 0304 83 30  
krilati romb (Lepidorhombus spp.) 0304 83 50  
drugo 0304 83 90  
mečaric (Xiphias gladius) 0304 84 00  
zobatih rib (Dissostichus spp.) 0304 85 00  
sledov (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 86 00  
tunov (rodu Thunnus), črtastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 0304 87 00  
trnežev in drugih morskih psov in raž (Rajidae)    
trnežev in drugih morskih psov    
trneža (Squalus acanthias) in morskih mačk (Scyliorhinus spp.) 0304 88 11  
atlantskega morskega psa (Lamna nasus) 0304 88 15  
sinjega morskega psa (Prionace glauca) 0304 88 18  
drugi 0304 88 19  
raž (Rajidae) 0304 88 90  
drugo    
sladkovodne ribe 0304 89 10  
drugih    
rdeči okuni (Sebastes spp.)    
vrste Sebastes marinus 0304 89 21  
drugi 0304 89 29  
ribe iz rodu Euthynnus, razen črtastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), navedenih pod tarifno podštevilko 03048700 0304 89 30  
skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) in ribe vrste Orcynopsis unicolor    
skuše vrste Scomber australasicus 0304 89 41  
drugi 0304 89 49  
morska spaka (Lophius spp.) 0304 89 60  
drugi 0304 89 90  
Drugi, zamrznjeni    
mečaric (Xiphias gladius) 0304 91 00  
zobatih rib (Dissostichus spp.) 0304 92 00  
tilapij (Oreochromis spp.), somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), nilskih ostrižev (Lates niloticus) in kačjeglavk (Channa spp.)    
surimi 0304 93 10  
drugo 0304 93 90  
aljaškega polaka (Theragra chalcogramma)    
surimi 0304 94 10  
drugo 0304 94 90  
rib iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae, razen aljaškega polaka (Theragra chalcogramma)    
surimi 0304 95 10  
drugo    
trsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in polarne trske (Boreogadus saida)    
trska vrste Gadus macrocephalus 0304 95 21  
trska vrste Gadus morhua 0304 95 25  
drugo 0304 95 29  
vahenj (Melanogrammus aeglefinus) 0304 95 30  
saj (Pollachius virens) 0304 95 40  
osliči iz rodu Merluccius 0304 95 50  
sinji moli (Micromesistius poutassou) 0304 95 60  
druge 0304 95 90  
trnežev in drugih morskih psov    
trneža (Squalus acanthias) in morskih mačk (Scyliorhinus spp.) 0304 96 10  
atlantskega morskega psa (Lamna nasus) 0304 96 20  
sinjega morskega psa (Prionace glauca) 0304 96 30  
drugi 0304 96 90  
raž (Rajidae) 0304 97 00  
druge    
surimi 0304 99 10  
drugo    
sladkovodne ribe 0304 99 21  
drugo    
sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 99 23  
rdeči okun (Sebastes spp.) 0304 99 29  
krilati romb (Lepidorhombus spp.) 0304 99 55  
kostanjevka (Brama spp.) 0304 99 61  
morska spaka (Lophius spp.) 0304 99 65  
drugo 0304 99 99  
03.05 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; dimljene ribe, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano    
Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano 0305 10 00  
Jetra, ikre in mlečje rib, sušeni, dimljeni, nasoljeni ali v slanici 0305 20 00  
Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda nedimljeni    
tilapij (Oreochromis spp.), somov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulj (Anguilla spp.), nilskih ostrižev (Lates niloticus) in kačjeglavk (Channa spp.) 0305 31 00  
rib iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae    
trsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in polarnih trsk (Boreogadus saida)    
trska vrste Gadus macrocephalus 0305 32 11  
drugo 0305 32 19  
drugo 0305 32 90  
drugo    
tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici 0305 39 10  
grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides), nasoljene ali v slanici 0305 39 50  
drugo 0305 39 90  
Dimljene ribe, vključno s fileti, razen užitne ribje drobovine    
tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho) 0305 41 00  
sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 42 00  
postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) 0305 43 00  
tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.)    
jegulje (Anguilla spp.) 0305 44 10  
druge 0305 44 90  
druge    
grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides) 0305 49 10  
navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus) 0305 49 20  
skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0305 49 30  
druge 0305 49 80  
Sušene ribe, razen užitne ribje drobovine, nenasoljene ali nasoljene, toda nedimljene    
trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
sušene, nenasoljene 0305 51 10  
sušene, nasoljene 0305 51 90  
tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.) 0305 52 00  
ribe iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae, razen trsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
polarna trska (Boreogadus saida) 0305 53 10  
druge 0305 53 90  
sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardoni (Engraulis spp.), sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), pritlikave lokarde (Rastrelliger spp.), kraljevske skuše (Scomberomorus spp.), šuri (Trachurus spp.), trnoboki (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), fige (Pampus spp.), japonska paščuka (Cololabis saira), šuri rodu Decapterus, kapelan (Mallotus villosus), mečarica (Xiphias gladius), vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis), palamide (Sarda spp.), jadrovnica, pahljačasta mečarica, progasta pahljačasta mečarica (družina Istiophoridae)    
sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 54 30  
sardoni (Engraulis spp.) 0305 54 50  
druge 0305 54 90  
druge    
navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus) 0305 59 70  
druge 0305 59 85  
Ribe, nasoljene, toda nesušene ali dimljene, ter ribe v slanici, razen užitne ribje drobovine    
sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 61 00  
trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0305 62 00  
sardoni (Engraulis spp.) 0305 63 00  
tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.) 0305 64 00  
druge    
polarna trska (Boreogadus saida) 0305 69 10  
navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus) 0305 69 30  
tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho) 0305 69 50  
druge 0305 69 80  
Ribje plavuti, glave, repi, želodci in druga užitna ribja drobovina    
plavuti morskih psov 0305 71 00  
ribje glave, repi in želodci 0305 72 00  
drugo 0305 79 00  
03.06 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni raki v oklepu ali brez oklepa, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano    
Zamrznjeni    
rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)    
zadki rarogov 0306 11 10  
drugo 0306 11 90  
jastogi (Homarus spp.)    
celi 0306 12 10  
drugo 0306 12 90  
rakovice    
rakovice vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ali Callinectes sapidus 0306 14 10  
rakovice vrste Cancer pagurus 0306 14 30  
druge 0306 14 90  
škampi (Nephrops norvegicus) 0306 15 00  
hladnovodne kozice (Pandalus spp., Crangon crangon)    
kozice vrste Crangon crangon 0306 16 91  
druge 0306 16 99  
druge kozice    
rožnata kozica (Parapenaeus longirostris) 0306 17 91  
kozice iz rodu Penaeus 0306 17 92  
kozice iz družine Pandalidae, razen iz rodu Pandalus 0306 17 93  
kozice iz rodu Crangon, razen vrste Crangon crangon 0306 17 94  
drugo 0306 17 99  
drugi, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano    
sladkovodni raki 0306 19 10  
drugi 0306 19 90  
Živi, sveži ali ohlajeni    
rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 31 00  
jastogi (Homarus spp.)    
živi 0306 32 10  
drugo    
celi 0306 32 91  
drugo 0306 32 99  
rakovice    
rakovice vrste Cancer pagurus 0306 33 10  
druge 0306 33 90  
škampi (Nephrops norvegicus) 0306 34 00  
hladnovodne kozice (Pandalus spp., Crangon crangon)    
kozice vrste Crangon crangon    
sveže ali ohlajene 0306 35 10  
drugo 0306 35 50  
druge 0306 35 90  
druge kozice    
kozice iz družine Pandalidae, razen iz rodu Pandalus 0306 36 10  
kozice iz rodu Crangon, razen vrste Crangon crangon 0306 36 50  
druge 0306 36 90  
drugi, vključno moka, zdrob ali peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano    
sladkovodni raki 0306 39 10  
drugi 0306 39 90  
Drugo    
rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 91 00  
jastogi (Homarus spp.)    
celi 0306 92 10  
drugo 0306 92 90  
rakovice    
rakovice vrste Cancer pagurus 0306 93 10  
druge 0306 93 90  
škampi (Nephrops norvegicus) 0306 94 00  
kozice    
hladnovodne kozice (Pandalus spp., Crangon crangon)    
kozice vrste Crangon crangon    
kuhane v sopari ali v vreli vodi 0306 95 11  
drugo 0306 95 19  
Pandalus spp. 0306 95 20  
druge kozice    
kozice iz družine Pandalidae, razen iz rodu Pandalus 0306 95 30  
kozice iz rodu Crangon, razen vrste Crangon crangon 0306 95 40  
druge 0306 95 90  
drugi, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano    
sladkovodni raki 0306 99 10  
drugi 0306 99 90  
03.07 Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni mehkužci, v lupini ali brez lupine, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; moka, zdrob in peleti iz mehkužcev, primerni za človeško prehrano    
Ostrige    
žive, sveže ali ohlajene    
ploščate ostrige (iz rodu Ostrea), žive, z maso (vključno z lupino) največ 40 g po kosu 0307 11 10  
druge 0307 11 90  
zamrznjene 0307 12 00  
drugo 0307 19 00  
Pokrovače, vključno kraljevske pokrovače iz rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten    
žive, sveže ali ohlajene 0307 21 00  
zamrznjene    
grebenasta pokrovača (Pecten maximus) 0307 22 10  
druge 0307 22 90  
druge 0307 29 00  
Klapavice (Mytilus spp., Perna spp.)    
žive, sveže ali ohlajene    
Mytilus spp. 0307 31 10  
Perna spp. 0307 31 90  
zamrznjene    
Mytilus spp. 0307 32 10  
Perna spp. 0307 32 90  
druge    
Mytilus spp. 0307 39 20  
Perna spp. 0307 39 80  
Sipe in lignji    
živi, sveži ali ohlajeni    
sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0307 42 10  
Loligo spp. 0307 42 20  
lignji (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 0307 42 30  
puščičasti lignji (Todarodes sagittatus) 0307 42 40  
drugi 0307 42 90  
zamrznjeni    
sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)    
Sepiola spp.    
Sepiola rondeleti 0307 43 21  
drugi 0307 43 25  
Sepia officinalis, Rossia macrosoma 0307 43 29  
Loligo spp.    
Loligo vulgaris 0307 43 31  
Loligo pealei 0307 43 33  
Loligo gahi 0307 43 35  
drugi 0307 43 38  
Ommastrephes spp., razen Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. 0307 43 91  
Illex spp. 0307 43 92  
puščičasti lignji (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) 0307 43 95  
drugi 0307 43 99  
drugo    
sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0307 49 20  
Loligo spp. 0307 49 40  
Ommastrephes spp., razen Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. 0307 49 50  
puščičasti lignji (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) 0307 49 60  
drugi 0307 49 80  
Hobotnice (Octopus spp.)    
žive, sveže ali ohlajene 0307 51 00  
zamrznjene 0307 52 00  
drugo 0307 59 00  
Polži, razen morskih polžev 0307 60 00  
Koritnice, srčanke in barčice (iz družin Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae in Veneridae)    
žive, sveže ali ohlajene 0307 71 00  
zamrznjene    
navadna venerica ali druge vrste iz družine Veneridae 0307 72 10  
druge 0307 72 90  
drugo 0307 79 00  
Morska ušesa (Haliotis spp.) in stromboidni polži (Strombus spp.)    
živa, sveža ali ohlajena morska ušesa (Haliotis spp.) 0307 81 00  
živi, sveži ali ohlajeni stromboidni polži (Strombus spp.) 0307 82 00  
zamrznjena morska ušesa (Haliotis spp.) 0307 83 00  
zamrznjeni stromboidni polži (Strombus spp.) 0307 84 00  
druga morska ušesa (Haliotis spp.) 0307 87 00  
drugi stromboidni polži (Strombus spp.) 0307 88 00  
Drugo, vključno z moko, zdrobom in peleti, primernimi za človeško prehrano    
živi, sveži ali ohlajeni 0307 91 00  
zamrznjeni 0307 92 00  
drugi 0307 99 00  
03.08 Vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev, razen rakov in mehkužcev, primerni za človeško prehrano    
Morske kumare (Stichopus japonicus, Holothuroidea)    
žive, sveže ali ohlajene 0308 11 00  
zamrznjene 0308 12 00  
drugo 0308 19 00  
Morski ježki (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)    
živi, sveži ali ohlajeni 0308 21 00  
zamrznjeni 0308 22 00  
drugo 0308 29 00  
Meduze (Rhopilema spp.)    
zamrznjene 0308 30 50  
drugo 0308 30 80  
Drugo    
žive, sveže ali ohlajene 0308 90 10  
zamrznjene 0308 90 50  
drugo 0308 90 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.