CN8 / NC8 - 2021 09 CN8 / NC8 - 2021 - SL 11

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 10
ŽITA

10.01 Pšenica in soržica    
Trda pšenica    
Semenska 1001 11 00  
Druga 1001 19 00  
Druga    
Semenska    
pira 1001 91 10  
navadna pšenica in soržica 1001 91 20  
drugo 1001 91 90  
Druga 1001 99 00  
10.02 Rž    
Semenska 1002 10 00  
Druga 1002 90 00  
10.03 Ječmen    
Semenski 1003 10 00  
Drug 1003 90 00  
10.04 Oves    
Semenski 1004 10 00  
Drug 1004 90 00  
10.05 Koruza    
Semenska    
hibridna    
trilinijski hibridi 1005 10 13  
dvolinijski hibridi 1005 10 15  
drugo 1005 10 18  
drugo 1005 10 90  
Druga 1005 90 00  
10.06 Riž    
Riž v luski (neoluščen ali surov)    
semenski 1006 10 10  
drugi    
okroglozrnat 1006 10 30  
srednjezrnat 1006 10 50  
dolgozrnat    
z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 1006 10 71  
z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več 1006 10 79  
Oluščen (rjav) riž    
parboiled    
okroglozrnat 1006 20 11  
srednjezrnat 1006 20 13  
dolgozrnat    
z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 1006 20 15  
z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več 1006 20 17  
drug    
okroglozrnat 1006 20 92  
srednjezrnat 1006 20 94  
dolgozrnat    
z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 1006 20 96  
z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več 1006 20 98  
Manj brušen ali popolnoma brušen riž, poliran ali glaziran ali ne    
manj brušen riž    
parboiled    
okroglozrnat 1006 30 21  
srednjezrnat 1006 30 23  
dolgozrnat    
z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 1006 30 25  
z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več 1006 30 27  
drug    
okroglozrnat 1006 30 42  
srednjezrnat 1006 30 44  
dolgozrnat    
z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 1006 30 46  
z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več 1006 30 48  
popolnoma brušen riž    
parboiled    
okroglozrnat 1006 30 61  
srednjezrnat 1006 30 63  
dolgozrnat    
z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 1006 30 65  
z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več 1006 30 67  
drug    
okroglozrnat 1006 30 92  
srednjezrnat 1006 30 94  
dolgozrnat    
z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 1006 30 96  
z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več 1006 30 98  
Lomljen riž 1006 40 00  
10.07 Sirek v zrnu    
Semenski    
hibridi za setev 1007 10 10  
drugo 1007 10 90  
Drug 1007 90 00  
10.08 Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita    
Ajda 1008 10 00  
Proso    
semensko 1008 21 00  
drugo 1008 29 00  
Kanarska čužka 1008 30 00  
Srakonja (Digitaria spp.) 1008 40 00  
Kvinoja (Chenopodium quinoa) 1008 50 00  
Tritikala 1008 60 00  
Druga žita 1008 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.