CN8 / NC8 - 2021 10 CN8 / NC8 - 2021 - SL 12

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 11
PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN

11.01 PÅ¡enična moka ali soržična moka    
PÅ¡enična moka    
iz trde pÅ¡enice 1101 00 11  
iz navadne pÅ¡enice in pire 1101 00 15  
Soržična moka 1101 00 90  
11.02 Žitna moka, razen pÅ¡enične ali soržične moke    
Koruzna moka    
z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % 1102 20 10  
druga 1102 20 90  
Druga    
ječmenova moka 1102 90 10  
ovsena moka 1102 90 30  
riževa moka 1102 90 50  
ržena moka 1102 90 70  
druga 1102 90 90  
11.03 Žitni drobljenci, zdrob in peleti    
Drobljenec in zdrob    
pÅ¡enična    
iz trde pÅ¡enice 1103 11 10  
iz navadne pÅ¡enice in pire 1103 11 90  
koruzna    
z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % 1103 13 10  
druga 1103 13 90  
iz drugih žit    
rženi ali ječmenovi 1103 19 20  
ovsena 1103 19 40  
riževa 1103 19 50  
druga 1103 19 90  
Peleti    
rženi ali ječmenovi 1103 20 25  
ovseni 1103 20 30  
koruzni 1103 20 40  
riževi 1103 20 50  
pÅ¡enični 1103 20 60  
drugi 1103 20 90  
11.04 Žitna zrna, drugače obdelana (npr. oluščena, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tarifne Å¡tevilke 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti    
Zrna, valjana ali v obliki kosmičev    
ovsena    
valjana 1104 12 10  
v obliki kosmičev 1104 12 90  
iz drugih žit    
pÅ¡enična 1104 19 10  
ržena 1104 19 30  
koruzna 1104 19 50  
ječmenova    
valjana 1104 19 61  
v obliki kosmičev 1104 19 69  
druga    
riževi kosmiči 1104 19 91  
drugo 1104 19 99  
Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali drobljena)    
ovsena    
oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne 1104 22 40  
perlirana 1104 22 50  
druga 1104 22 95  
koruzna    
oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne; perlirana 1104 23 40  
druga 1104 23 98  
iz drugih žit    
ječmenova    
oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne 1104 29 04  
perlirana 1104 29 05  
druga 1104 29 08  
druga    
oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne 1104 29 17  
perlirana 1104 29 30  
obdelana le z drobljenjem    
pÅ¡enična 1104 29 51  
ržena 1104 29 55  
druga 1104 29 59  
druga    
pÅ¡enična 1104 29 81  
ržena 1104 29 85  
druga 1104 29 89  
Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti    
pÅ¡enični 1104 30 10  
iz drugih žit 1104 30 90  
11.05 Moka, zdrob, prah, kosmiči, granule in peleti iz krompirja    
Moka, prah in zdrob 1105 10 00  
Kosmiči, granule in peleti 1105 20 00  
11.06 Moka, zdrob in prah iz suÅ¡enih stročnic iz tarifne Å¡tevilke 0713, iz saga ali korenovk ali gomoljev iz tarifne Å¡tevilke 0714 ali iz proizvodov iz poglavja 8    
Iz suÅ¡enih stročnic iz tarifne Å¡tevilke 0713 1106 10 00  
Iz saga ali korenovk ali gomoljev iz tarifne Å¡tevilke 0714    
neprimerni za človeÅ¡ko prehrano (denaturirani) 1106 20 10  
drugi 1106 20 90  
Iz proizvodov iz poglavja 8    
iz banan 1106 30 10  
drugo 1106 30 90  
11.07 Slad, pražen ali nepražen    
Nepražen    
pÅ¡enični    
v obliki moke 1107 10 11  
drug 1107 10 19  
drug    
v obliki moke 1107 10 91  
drug 1107 10 99  
Pražen 1107 20 00  
11.08 Å krob; inulin    
Å krob    
pÅ¡enični Å¡krob 1108 11 00  
koruzni Å¡krob 1108 12 00  
krompirjev Å¡krob 1108 13 00  
Å¡krob iz manioke 1108 14 00  
drug Å¡krob    
rižev Å¡krob 1108 19 10  
drug 1108 19 90  
Inulin 1108 20 00  
11.09 PÅ¡enični gluten, osuÅ¡en ali neosuÅ¡en 1109 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.