CN8 / NC8 - 2021 13 CN8 / NC8 - 2021 - SL 15

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 14
RASTLINSKI MATERIALI ZA PLETARSTVO; RASTLINSKI PROIZVODI, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU

14.01 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr. bambus, ratan, trstje, rogoz, vrbovo protje, rafija, ońćiŇ°ńćena, beljena ali barvana Ňĺitna slama, in lipovo lubje)    
Bambus 1401 10 00  
҆panski trs 1401 20 00  
Drugo 1401 90 00  
14.04 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu    
Linters iz bombaŇĺa 1404 20 00  
Drugo 1404 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.