CN8 / NC8 - 2021 12 CN8 / NC8 - 2021 - SL 14

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 13
ŠELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN EKSTRAKTI

13.01 Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer balzami)    
Arabski gumi 1301 20 00  
Drugo 1301 90 00  
13.02 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter zgoščevalci, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani    
Rastlinski sokovi in ekstrakti    
opija 1302 11 00  
iz sladkega korena 1302 12 00  
iz hmelja 1302 13 00  
iz efedre 1302 14 00  
drugi    
vanilijeva oljna smola 1302 19 05  
drugi 1302 19 70  
Pektinske snovi, pektinati in pektati    
suhe 1302 20 10  
druge 1302 20 90  
Sluzi in zgoščevalci, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani    
agar-agar 1302 31 00  
sluzi in zgoščevalci, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semen guara, modificirani ali nemodificirani    
iz rožiča ali rožičevih semen 1302 32 10  
iz semen guara 1302 32 90  
drugo 1302 39 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.