CN8 / NC8 - 2021 16 CN8 / NC8 - 2021 - SL 18

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 17
SLADKORJI IN SLADKORNI PROIZVODI

17.01 Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemińćno ńćista saharoza, v trdnem stanju    
Surovi sladkor, ki ne vsebuje dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil    
sladkor iz sladkorne pese    
za preńćiŇ°ńćevanje 1701 12 10  
drugo 1701 12 90  
trsni sladkor iz opombe¬†2 k tarifni podŇ°tevilki k temu poglavju    
za preńćiŇ°ńćevanje 1701 13 10  
drugo 1701 13 90  
drug trsni sladkor    
za preńćiŇ°ńćevanje 1701 14 10  
drugo 1701 14 90  
Drugo    
ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila 1701 91 00  
drugo    
beli sladkor 1701 99 10  
drugo 1701 99 90  
17.02 Drugi sladkorji, vkljuńćno s kemińćno ńćisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, meŇ°an ali ne z naravnim medom; karamel    
Laktoza in laktozni sirup    
ki vsebuje 99¬†mas.¬†% ali veńć laktoze, izraŇĺeno kot brezvodna laktoza, rańćunano na suho snov 1702 11 00  
drugo 1702 19 00  
Javorjev sladkor in javorjev sirup    
javorjev sladkor v trdni obliki, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila 1702 20 10  
drugo 1702 20 90  
Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze, ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20¬†mas.¬†% fruktoze    
izoglukoza 1702 30 10  
drugo    
v obliki belega kristalinińćnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega 1702 30 50  
drugo 1702 30 90  
Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20¬†mas.¬†%, vendar manj kot 50¬†mas.¬†% fruktoze, razen invertnega sladkorja    
izoglukoza 1702 40 10  
drugo 1702 40 90  
Kemińćno ńćista fruktoza 1702 50 00  
Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje veńć kot 50¬†mas.¬†% fruktoze, razen invertnega sladkorja    
izoglukoza 1702 60 10  
inulinski sirup 1702 60 80  
drugo 1702 60 95  
Drugo, vkljuńćno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge meŇ°anice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50¬†mas.¬†% fruktoze    
kemińćno ńćista maltoza 1702 90 10  
izoglukoza 1702 90 30  
maltodekstrin in maltodekstrinski sirup 1702 90 50  
karamel    
ki v suhi snovi vsebuje 50¬†mas.¬†% ali veńć saharoze 1702 90 71  
drugo    
v obliki prahu, aglomeriran ali neaglomeriran 1702 90 75  
drugo 1702 90 79  
inulinski sirup 1702 90 80  
drugo 1702 90 95  
17.03 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafinaciji sladkorja    
Melasa iz sladkornega trsa 1703 10 00  
Druge 1703 90 00  
17.04 Sladkorni proizvodi (vkljuńćno bela ńćokolada), ki ne vsebujejo kakava    
ŇĹveńćilni gumi, prekrit s sladkorjem ali ne    
ki vsebuje manj kot 60¬†mas.¬†% saharoze (vkljuńćno z invertnim sladkorjem, izraŇĺenim kot saharoza) 1704 10 10  
ki vsebuje 60¬†mas.¬†% ali veńć saharoze (vkljuńćno z invertnim sladkorjem, izraŇĺenim kot saharoza) 1704 10 90  
Drugo    
ekstrakt sladke koreninice, ki vsebuje 10¬†mas.¬†% saharoze ali veńć, vendar ne vsebuje drugih dodatkov 1704 90 10  
bela ńćokolada 1704 90 30  
drugo    
paste, vkljuńćno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 1¬†kg ali veńć 1704 90 51  
pastile za grlo in bonboni proti kaŇ°lju 1704 90 55  
draŇĺeji in drugi s sladkorjem prekriti proizvodi 1704 90 61  
drugo    
gumijevi proizvodi in proizvodi iz Ňĺeleja, vkljuńćno s sadnimi pastami v obliki sladkornih izdelkov 1704 90 65  
kuhani sladkorni izdelki, polnjeni ali nepolnjeni 1704 90 71  
karamele (toffee) in podobni bonboni 1704 90 75  
drugo    
stisnjene tablete 1704 90 81  
drugo 1704 90 99  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.