CN8 / NC8 - 2021 17 CN8 / NC8 - 2021 - SL 19

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 18
KAKAV IN KAKAVOVI PROIZVODI

18.01 Kakavova zrna, cela ali zdrobljena, surova ali praŇĺena 1801 00 00  
18.02 Kakavove lupine, luŇ°ńćine, koŇĺice in drugi odpadki kakava 1802 00 00  
18.03 Kakavova masa, razmaŇ°ńćena ali nerazmaŇ°ńćena    
NerazmaŇ°ńćena 1803 10 00  
Popolnoma ali delno razmaŇ°ńćena 1803 20 00  
18.04 Kakavovo maslo, mast in olje 1804 00 00  
18.05 Kakavov prah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil 1805 00 00  
18.06 ńĆokolada in drugi prehrambni proizvodi, ki vsebujejo kakav    
Kakavov prah, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila    
ki ne vsebuje saharoze, ali ki vsebuje manj kot 5¬†mas.¬†% saharoze (vkljuńćno z invertnim sladkorjem, izraŇĺenim kot saharoza) ali izoglukoze, izraŇĺene kot saharoza 1806 10 15  
ki vsebuje 5¬†mas.¬†% ali veńć, vendar manj kot 65¬†mas.¬†% saharoze (vkljuńćno z invertnim sladkorjem, izraŇĺenim kot saharoza) ali izoglukoze, izraŇĺene kot saharoza 1806 10 20  
ki vsebuje 65¬†mas.¬†% ali veńć, vendar manj kot 80¬†mas.¬†% saharoze (vkljuńćno z invertnim sladkorjem, izraŇĺenim kot saharoza) ali izoglukoze, izraŇĺene kot saharoza 1806 10 30  
ki vsebuje 80¬†mas.¬†% ali veńć saharoze (vkljuńćno z invertnim sladkorjem, izraŇĺenim kot saharoza) ali izoglukoze, izraŇĺene kot saharoza 1806 10 90  
Drugi proizvodi v blokih, ploŇ°ńćah ali palicah, mase veńć kot 2¬†kg, ali v obliki tekońćine, paste, prahu, granul ali podobnih oblikah, v razsutem stanju ali v izvirnih pakiranjih z maso nad 2¬†kg    
ki vsebujejo 31¬†mas.¬†% ali veńć kakavovega masla ali 31¬†mas.¬†% ali veńć kakavovega masla v kombinaciji z mleńćno maŇ°ńćobo 1806 20 10  
ki vsebujejo 25¬†mas.¬†% ali veńć, vendar manj kot 31¬†mas.¬†% kakavovega masla v kombinaciji z mleńćno maŇ°ńćobo 1806 20 30  
drugi    
ki vsebujejo 18¬†mas.¬†% ali veńć kakavovega masla 1806 20 50  
ńćokoladno mleko v prahu 1806 20 70  
prelivi z okusom ńćokolade 1806 20 80  
drugo 1806 20 95  
Drugo, v blokih, tablicah ali palicah    
polnjeni 1806 31 00  
nepolnjeni    
z dodanimi Ňĺitaricami, sadjem ali oreŇ°ki 1806 32 10  
drugo 1806 32 90  
Drugo    
ńćokolada in ńćokoladni izdelki    
ńćokoladni bonboni, polnjeni ali ne    
ki vsebujejo alkohol 1806 90 11  
drugo 1806 90 19  
drugi    
polnjeni 1806 90 31  
nepolnjeni 1806 90 39  
sladkorni proizvodi in njihovi nadomestki, narejeni iz izdelkov, ki nadomeŇ°ńćajo sladkor, ki vsebujejo kakav 1806 90 50  
namazi, ki vsebujejo kakav 1806 90 60  
preparati, ki vsebujejo kakav, za pripravo pijańć 1806 90 70  
drugo 1806 90 90  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.