CN8 / NC8 - 2021 18 CN8 / NC8 - 2021 - SL 20

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 19
PROIZVODI IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; SLAŠČIČARSKI PROIZVODI

19.01 Sladni ekstrakt; prehrambni proizvodi iz moke, drobljenca, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prehrambeni proizvodi iz blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu    
Pripravki, primerni za dojenčke ali majhne otroke, pripravljeni za prodajo na drobno 1901 10 00  
Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih proizvodov iz tarifne številke 1905 1901 20 00  
Drugo    
ekstrakt slada    
z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas. % ali več 1901 90 11  
drugo 1901 90 19  
drugo    
ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze (vključno invertni sladkor) ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba, razen živil v obliki prahu, sestavljenih iz blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404 1901 90 91  
živila v obliki prahu, ki vsebujejo mešanico posnetega mleka in/ali sirotke ter rastlinskih masti/olj, z vsebnostjo masti/olj do vključno 30 mas. % 1901 90 95  
drugo 1901 90 99  
19.02 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen    
Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene    
ki vsebujejo jajca 1902 11 00  
druge    
ki ne vsebuje navadne pšenične moke ali zdroba 1902 19 10  
drugo 1902 19 90  
Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene    
ki vsebujejo več kot 20 mas. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev 1902 20 10  
ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas in podobnih proizvodov, iz mesa in klavničnih odpadkov vseh vrst, vključno z maščobami kakršnih koli vrst ali izvora 1902 20 30  
druge    
kuhane 1902 20 91  
drugo 1902 20 99  
Druge testenine    
posušene 1902 30 10  
drugo 1902 30 90  
Kuskus    
nepripravljen 1902 40 10  
drugo 1902 40 90  
19.03 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, kroglic, mrvic ali podobnih oblikah 1903 00 00  
19.04 Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih proizvodov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu    
Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih proizvodov    
pridobljena iz koruze 1904 10 10  
pridobljena iz riža 1904 10 30  
druga 1904 10 90  
Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali nabreklih žit    
pripravki tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev 1904 20 10  
druga    
pridobljena iz koruze 1904 20 91  
pridobljena iz riža 1904 20 95  
druga 1904 20 99  
Bulgur pšenica 1904 30 00  
Drugo    
pridobljena iz riža 1904 90 10  
drugo 1904 90 80  
19.05 Kruh, pecivo, torte, keksi in drugi pekovski proizvodi, ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki    
Hrustljavi kruh 1905 10 00  
Medenjaki in podobni proizvodi    
ki vsebujejo manj kot 30 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) 1905 20 10  
ki vsebujejo 30 mas. % ali več, vendar manj od 50 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) 1905 20 30  
ki vsebujejo 50 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) 1905 20 90  
Sladki keksi, vaflji in oblati    
sladki keksi    
popolnoma ali delno prevlečeni ali prekriti s čokolado ali drugimi pripravki, ki vsebujejo kakav    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85 g 1905 31 11  
drugi 1905 31 19  
drugi    
ki vsebujejo 8 mas. % ali več mlečnih maščob 1905 31 30  
drugi    
sendvič keksi 1905 31 91  
drugi 1905 31 99  
vaflji in oblati    
z vsebnostjo vode več kot 10 mas. % 1905 32 05  
drugi    
popolnoma ali delno prevlečeni ali prekriti s čokolado ali drugimi pripravki, ki vsebujejo kakav    
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85 g 1905 32 11  
drugi 1905 32 19  
drugi    
soljeni, polnjeni ali nepolnjeni 1905 32 91  
drugi 1905 32 99  
Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni proizvodi    
prepečenec 1905 40 10  
drugo 1905 40 90  
Drugo    
maces 1905 90 10  
hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi 1905 90 20  
drugo    
kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja, in ki v suhem stanju vsebuje ne več kot 5 mas. % sladkorjev in ne več kot 5 mas. % maščob 1905 90 30  
keksi 1905 90 45  
ekstrudirani ali ekspandirani izdelki, aromatizirani ali soljeni 1905 90 55  
drugo    
z vsebnostjo saharoze, invertnega sladkorja ali izoglukoze 5 mas. % ali več 1905 90 70  
drugo 1905 90 80  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.