CN8 / NC8 - 2021 40 CN8 / NC8 - 2021 - SL 42

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 41
SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN USNJE

41.01 Surove kože, kože govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene    
Cele kože govedi, necepljene, ki tehtajo do vključno 8 kg, če so suhe, do vključno 10 kg, če so suho nasoljene, ali do vključno 16 kg, če so sveže, mokro nasoljene ali drugače konzervirane    
sveže 4101 20 10 (PCE)
mokro nasoljene 4101 20 30 (PCE)
posušene ali suho nasoljene 4101 20 50 (PCE)
druge 4101 20 80 (PCE)
Cele kože z dlako ali brez dlake, ki tehtajo več kot 16 kg    
sveže 4101 50 10 (PCE)
mokro nasoljene 4101 50 30 (PCE)
posušene ali suho nasoljene 4101 50 50 (PCE)
druge 4101 50 90 (PCE)
Druge, vključno kruponi, polkruponi in trebuhi 4101 90 00  
41.02 Surove kože ovac ali jagnjet (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(c) k temu poglavju    
Z volno    
jagnjet 4102 10 10 (PCE)
druge 4102 10 90 (PCE)
Brez volne    
piklane 4102 21 00 (PCE)
druge 4102 29 00 (PCE)
41.03 Druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene in pergamentno neobdelane ali nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(b) ali (c) k temu poglavju    
Plazilcev 4103 20 00 (PCE)
Svinjske 4103 30 00 (PCE)
Druge 4103 90 00  
41.04 Strojene ali „crust“ kože goved (vključno bivolov) ali kopitarjev, brez dlake, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane    
Mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue))    
nebrušene kože z licem, necepljene; cepljene z licem    
cele goveje (vključno bivolov) kože, skupne površine do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²) 4104 11 10 (PCE)
druge    
goveje (vključno bivolov)    
cele kože, skupne površine več kot 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²) 4104 11 51 (PCE)
druge 4104 11 59 (PCE)
druge 4104 11 90 (PCE)
druge    
cele goveje (vključno bivolov) kože, skupne površine do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²) 4104 19 10 (PCE)
druge    
goveje (vključno bivolov)    
cele kože, skupne površine več kot 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²) 4104 19 51 (PCE)
druge 4104 19 59 (PCE)
druge 4104 19 90 (PCE)
Suhe („crust“)    
nebrušene kože z licem, necepljene; cepljene z licem    
cele goveje (vključno bivolov) kože, strojene, skupne površine do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²)    
vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične mase do vključno 4,5 kg, drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, obdelane ali neobdelane na določen način, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov 4104 41 11 (PCE)
druge 4104 41 19 (PCE)
druge    
goveje (vključno bivolov)    
cele kože, skupne površine več kot 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²) 4104 41 51 (PCE)
druge 4104 41 59 (PCE)
druge 4104 41 90 (PCE)
druge    
cele goveje (vključno bivolov) kože, strojene, skupne površine do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²)    
vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične mase do vključno 4,5 kg, drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, obdelane ali neobdelane na določen način, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov 4104 49 11 (PCE)
druge 4104 49 19 (PCE)
druge    
goveje (vključno bivolov)    
cele kože, skupne površine več kot 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²) 4104 49 51 (PCE)
druge 4104 49 59 (PCE)
druge 4104 49 90 (PCE)
41.05 Strojene ali „crust“ kože ovac ali jagnjet brez volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane    
Mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue)) 4105 10 00 (PCE)
Suhe („crust“)    
z rastlinskim predstrojem, indijskih kosmatih ovac, obdelane ali neobdelane na določen način, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih proizvodov 4105 30 10 (PCE)
drugo 4105 30 90 (PCE)
41.06 Strojene ali „crust“ kože drugih živali, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane    
Koz ali kozličkov    
mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue)) 4106 21 00 (PCE)
suhe („crust“)    
z rastlinskim predstrojem, indijskih koz ali kozličkov, obdelane ali neobdelane na določen način, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov 4106 22 10 (PCE)
drugo 4106 22 90 (PCE)
Prašičev    
mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue)) 4106 31 00 (PCE)
suhe („crust“) 4106 32 00 (PCE)
Plazilcev    
z rastlinskim predstrojem 4106 40 10 (PCE)
druge 4106 40 90 (PCE)
Druge    
mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue)) 4106 91 00  
suhe („crust“) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, goved (vključno bivolov) ali kopitarjev, brez dlak, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114    
Cele kože    
nebrušene kože z licem, necepljene    
goveje (vključno bivolov) kože, skupne površine do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²)    
goveji box 4107 11 11 (MTK)
druge 4107 11 19 (MTK)
druge 4107 11 90 (MTK)
cepljene z licem    
goveje (vključno bivolov) kože, skupne površine do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²)    
goveji box 4107 12 11 (MTK)
druge 4107 12 19 (MTK)
druge    
goveje (vključno bivolov) 4107 12 91 (MTK)
usnje kopitarjev 4107 12 99 (MTK)
druge    
goveje (vključno bivolov) kože, skupne površine do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m²) 4107 19 10 (MTK)
druge 4107 19 90 (MTK)
Drugo, vključno plasti    
nebrušene kože z licem, necepljene    
usnje za podplate 4107 91 10  
drugo 4107 91 90 (MTK)
cepljene z licem    
goveje usnje (vključno bivolov) 4107 92 10 (MTK)
usnje kopitarjev 4107 92 90 (MTK)
drugo    
goveje usnje (vključno bivolov) 4107 99 10 (MTK)
usnje kopitarjev 4107 99 90 (MTK)
41.12 Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, ovac ali jagnjet, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, drugih živali, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114    
Koz ali kozličkov 4113 10 00 (MTK)
Prašičev 4113 20 00 (MTK)
Plazilcev 4113 30 00 (MTK)
Druge 4113 90 00 (MTK)
41.14 Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja); lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje    
Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja)    
ovc ali jagnjet 4114 10 10 (PCE)
drugih živali 4114 10 90 (PCE)
Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje 4114 20 00 (MTK)
41.15 Sestavljeno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih; obrezki in drugi ostanki usnja ali sestavljenega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov; prah in moka iz usnja    
Sestavljeno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih 4115 10 00  
Obrezki in drugi ostanki usnja ali sestavljenega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov; prah in moka iz usnja 4115 20 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.