CN8 / NC8 - 2021 44 CN8 / NC8 - 2021 - SL 46

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 45
PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI

45.01 Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta    
Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana 4501 10 00  
Drugo 4501 90 00  
45.02 Pluta, naravna, z odstranjeno skorjo ali grobo Ň°tirikotno tesana ali v obliki pravokotnih blokov, ploŇ°ńć, listov ali trakov (vkljuńćno z nedokonńćanimi izdelki (blanks) z ostrimi robovi, za ńćepe in zamaŇ°ke) 4502 00 00  
45.03 Izdelki iz naravne plute    
ńĆepi in zamaŇ°ki    
valjasti 4503 10 10  
drugi 4503 10 90  
Drugo 4503 90 00  
45.04 Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in izdelki iz aglomerirane plute    
Bloki, ploŇ°ńće, listi in trakovi; ploŇ°ńćice vseh oblik; valji s polnim prerezom, vkljuńćno kolute    
ńćepi in zamaŇ°ki    
za peneńće vino, vkljuńćno tisti z diski iz naravne plutovine 4504 10 11  
drugi 4504 10 19  
drugo    
z vezivom 4504 10 91  
drugo 4504 10 99  
Drugo    
ńćepi in zamaŇ°ki 4504 90 20  
drugo 4504 90 80  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.