CN8 / NC8 - 2021 45 CN8 / NC8 - 2021 - SL 47

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 46
IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KO҆ARSKI IN PLETARSKI IZDELKI

46.01 Pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v trakove ali ne; pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v vzporedne pramene ali tkani v obliki listov, ne glede na to, ali so dokonńćani ali nedokonńćani izdelki (npr. podstavki, pregrinjala in zastirala)    
PredpraŇĺniki, rogoznice, zasloni in zastirala iz rastlinskih materialov    
iz bambusa    
iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala 4601 21 10  
drugo 4601 21 90  
iz ratana    
iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala 4601 22 10  
drugo 4601 22 90  
drugo    
iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala 4601 29 10  
drugo 4601 29 90  
Drugo    
iz bambusa    
pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v trakove ali ne 4601 92 05  
drugo    
iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala 4601 92 10  
drugo 4601 92 90  
iz ratana    
pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v trakove ali ne 4601 93 05  
drugo    
iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala 4601 93 10  
drugo 4601 93 90  
iz drugih rastlinskih materialov    
pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v trakove ali ne 4601 94 05  
drugo    
iz pletenic ali podobnih proizvodov iz pletarskega materiala 4601 94 10  
drugo 4601 94 90  
drugo    
pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v trakove ali ne 4601 99 05  
drugo    
iz pletenic ali podobnih proizvodov iz pletarskega materiala 4601 99 10  
drugo 4601 99 90  
46.02 KoŇ°arski, pletarski in podobni izdelki, izdelani neposredno v oblike iz pletarskega materiala ali iz proizvodov, ki se uvrŇ°ńćajo pod tarifno Ň°tevilko¬†4601; izdelki iz lufe    
Iz rastlinskih materialov    
iz bambusa 4602 11 00  
iz ratana 4602 12 00  
drugo    
slamnati ovoji za steklenice 4602 19 10  
drugo 4602 19 90  
Drugo 4602 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.